• alles.jpg
 • alux.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • baks.jpg
 • biga.jpg
 • dron.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • mosur.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • ser_klim.jpg
 • skot.jpg
 • tapicer.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg
 • zielinski.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • dobrowolski.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zyczenia_b.jpg
 • zyczenia_s.jpg

Numer 03/2013

24 lutego odbyła się ogólnopolska impreza sportowa organizowana przez KKS Jura Moto Sport. Współorganizatorem biegu była firma Colorex, na której terenie w gospodarstwie agroturystycznym „Rogate Ranczo” w Zabierzowie zlokalizowano start i metę biegu. Na dystansie 8150 metrów biegło 296 zawodników. Zwycięzcami biegu zostali Dominika Wiśniewska-Ulfik i Andrzej Lachowski. W biegu wzięła udział 20-to osobowa grupa biegaczy z teamu „Zabierzów Biega”.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Z naszych podatków – dla nas”. Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, bezpośredni związek pomiędzy odprowadzonymi przez obywateli podatkami, a wszelkimi „usługami” świadczonymi przez Państwo na ich rzecz.

19 stycznia 2013 r. Klub Seniora w Zabierzowie już po raz trzeci zorganizował karnawałowy bal przebierańców. Bal z uwagi na przemyślne stroje i doskonałe humory był wyśmienity. Członkowie Klubu prześcigali się w wymyślaniu kostiumów karnawałowych. Odbył się konkurs z nagrodami na najbardziej oryginalne przebrania.


Jury w składzie: Jerzy Dąbrowski, Irena Komala i Urszula Obydzińska miało trudne zadanie, bo właściwie wszystkie stroje zasługiwały na nagrodę, ale zostały wyróżnione te najbardziej pomysłowe, a mianowicie: - Klaun (Edwarda Kowalik), Pirat (Wiesław Olek), Indianka (Wiesława Danielewska), Dama z lat 30-tych (Kazimiera Szterleja), Żona Tyrolczyka (Janina Dąbrowska).


Tradycyjnie też wybrano króla i królową balu. Na parkiecie seniorska brać wykazywała swój taneczny kunszt i zapał do tańca, prawie do utraty tchu, stąd też jury stało przed niełatwą decyzją.
Jednogłośnym werdyktem jury królową balu okrzyknięto Marię Skrzypaszek, a królem Władysława Sendora. Zostali oni przyobleczeni w królewskie szaty i korony, przy ogólnym aplauzie wszystkich seniorów. Królewska para zaprosiła wszystkich do poloneza. Przy dobrej muzyce szalonym tańcom nie było końca. Jak widać zabierzowskim seniorom nie brakuje energii, fantazji i dobrego humoru. W takich sytuacjach zapominają, że czasem coś strzyka i boli, ale przynajmniej chwilowo czują się znowu młodzi”.


Barbara Golińska

 

 

 

W dniach 16 i 23 lutego 2013 r. w szkołach, przedszkolach i poradni odbyły się Dni Otwarte dla rodziców i uczniów. Szkoły odwiedziło około 630 osób.

 

 

 

Przyszłość to domy pasywne. Lecz już dziś warto się przyjrzeć domom energooszczędnym tzw. niskoenergetycznym. Domy te swoimi parametrami i rozwiązaniami technicznymi przewyższają znacznie domy obecnie budowane, a nie są tak kosztowne jak domy pasywne. Efektem jest niższe zużycie energii w porównaniu ze zwykłym budynkiem. Z doświadczenia wiem, że w domach niskoenergetycznych, szybciej niż w pasywnych, wyższe nakłady finansowe poniesione na etapie budowy zwrócą się w postaci bardzo niskich kosztów eksploatacji. Co odróżnia domy energooszczędne od pasywnych? Można powiedzieć, że jest to większa swoboda w kształtowaniu bryły domu, niższe nakłady inwestycyjne, ale i mniejsze oszczędności. Od czego zacząć kiedy planujemy dom energooszczędny? Lokalizacja, podobnie jak w pasywnych, ma znaczenie. Położenie winno być właściwie do-brane względem słońca. Od północy dom powinien być osłonięty drzewami lub naturalnym wzniesieniem. Bryła budynku powinna mieć kształt precyzyjnie dobrany, choć mamy tu większą swobodę. Podobnie jak w domach pasywnych znaczenie ma nie jeden, a wiele elementów, tj.: materiały ścian i dachu, sposób ogrzewania, etc. Liczy się naprawdę każdy szczegół. Należy stosować specjalne technologie, ciepłochronne zaprawy, przekładki termiczne, uszczelki, ta śmy paroizolacyjne, etc. Okna powinny cechować się podwyższonymi standardami i tak zastosowanie zestawów o potrójnej szybie odczuwalnie podnosi izolacyjność budynku. Szczególne znaczenie ma szczelność wykończenia okien i drzwi. Znany z reklam współczynnik okna to nie wszystko. Uczulę na stosowanie tzw. ciepłego montażu, listew dylatujących, uszczelnień rozprężnych, specjalnych izolacji termicznych, dodatkowych paroizolacji i wiatroizolacji. Szczególną uwagę należy poświęcić rozwiązaniom balkonów, tarasów, dachów płaskich oraz ścian piwnicznych. Właściwie zaprojektowana przegroda powinna być dobrze zaizolowana, nie powinna mieć miejsc słabych. Odcinek prostej ściany łatwo zaizolować, a trudności przy realizacji zaczynają się przy załamaniach, łączeniach, przebiciach. Te miejsca zabezpieczamy specjalnymi elementami. Bagatelizowanie tych punktów prowadzi do przemrażania, zawilgocenia, skraplanie się wilgoci na ścianach czy sufitach, a w konsekwencji do powstawania grzybów i pleśni.


Odrębny i ważny element to instalacje. Podobnie jak w domach pasywnych pierwsze przychodzą nam na myśl kolektory słoneczne. Druga ważna kwestia, a może najważniejsza to właściwa wymiana powietrza w pomieszczeniach. O wentylacji grawitacyjnej powinniśmy raczej zapomnieć. Najkorzystniejsze jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Wentylacja powinna być zaopatrzona w rekuperację, czyli odzyskiwanie ciepła z powietrza „zużytego.


Typ instalacji grzewczej trzeba dobrać do preferencji użytkownika, do potrzeb energetycznych obiektu, do możliwości technicznych działki czy możliwości portfela inwestora. Wybierać możemy spośród instalacji gazowych z kotłami o wysokiej sprawności, gruntowe wymienniki ciepła, głębinowe pompy ciepła, elektryczne piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem.W domach energooszczędnych dopuszczalne jest posiadanie kominka, ale podobnie jak w domu pasywnym, zaleca się by z tego efektownego i lubianego elementu wyposażenia domu zrezygnować, gdyż kominek zaburza kontrolę wymiany powietrza przez wentylację mechaniczną.


Główną cechą domu energooszczędnego jest stosowanie ponadstandardowej izolacji termicznej przegród zewnętrznych oraz instalowanie urządzeń o niskich potrzebach energetycznych. Budownictwo niskoenergetyczne z pewnością jest opłacalne. Przygotowywane w pracowni ANCORA IMPARO Architekci projekty oparte na doświadczeniu w realizacji dowodzą uzyskanie przez inwestora znacznych oszczędności w codziennym użytkowaniu. Nie należy oczekiwać spadku cen paliw gazowych, olejowych czy energii elektrycznej. Poprawne założenia, właściwie zaprojektowany obiekt oraz właściwie dobrane materiały to oszczędność w przyszłości. Inwestowanie w pracę projektanta zwróci się inwestorowi w kosztach realizacji oraz eksploatacji. Zbytnie poleganie na doświadczeniu fachowców – wykonawców bywa zgubne. Wykonawcy rzadko analizują szczegóły budynku, rzadko uczestniczą w szkoleniach na temat nowych technologii. Stosują materiały i rozwiązania, które znają zamiast nowinek technicznych gdyż wymaga to poszerzenia wiedzy, szkoleń dla całej brygady. Oszczędny traci dwa razy. Źle przygotowana inwestycja to spore nakłady w momencie budowy a potem niwelowania błędów. Dom energooszczędny ma przynieść inwestorowi korzyść w postaci niższego kosztu eksploatacji i wysokiego komfortu cieplnego. Wyższa wartość rynkowa i atrakcyjność nieruchomości to również niepodważalne atuty.

 

 

 

Kieruje Pan Zespołem pracowników ds. geodezji i gospodarki gruntami. Jakiego typu zadania leżą w Pana gestii.W Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami ze względu na specyfikę wykonywanych zadań zostały wyodrębnione stanowiska ds. geodezji i gospodarki gruntami. Do zadań tych stanowisk należy prowadzenie szeregu spraw związanych bezpośrednio z pracą Wydziału w ramach gospodarki przestrzennej i gospodarki gruntami stanowiącymi własność Gminy Zabierzów. Równocześnie bierzemy udział w procesach realizowanych przez inne wydziały Urzędu zwłaszcza związanych z inwestycjami gminnymi. Realizowane jest to poprzez gospodarowanie nieruchomościami gminnymi poprzez ich zakup, sprzedaż oraz dzierżawę. Ponadto Zespół zajmuje się regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych. Działania te pozwalają zabezpieczyć grunt pod planowane inwestycje gminne. Do naszych zadań należy również prowadzenie postępowań w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości a także numeracji porządkowej nieruchomości. W sprawach tych na wniosek wydawane są stosowne zaświadczenia oraz udzielane informacje. Ciągły rozwój Gminy powoduje zwiększenie ilości załatwianych spraw. Zwłaszcza ostatnie cztery lata były dla Zespołu bardzo pracowite, co wiązało się m.in. z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w Brzeziu, Karniowicach, Kobylanach, Pisarach, Więckowicach i Zelkowie. Obecnie jesteśmy na etapie prac projektowych związanych z planowanym wprowadzeniem nazewnictwa ulic w miejscowości Brzezinka i Radwanowice. Jedną z nowości wprowadzonych w naszym Wydziale jest możliwość prowadzenia w systemie teleinformatycznym numeracji porządkowej nieruchomości. Jest to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu w 2012 r. przez Gminę Zabierzów z Głównym Geodetą Kraju.


Można zetem liczyć, iż dane nieruchomości będą w przyszłości łatwiej dostępne dla społeczeństwa?


Tak, celem gromadzenia danych jest ich późniejsze udostępnianie dla społeczeństwa w formie informacji przestrzennej i geograficznej. Obowiązująca od 7 marca 2010 r. ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej stanowi transpozycję dyrektywy INSPIRE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Głównym celem wyżej wymienionej dyrektywy jest ułatwienie i przyspieszenie dostępu do danych oraz zwiększenie możliwości ich porównywania w ramach krajów Unii Europejskiej, co ma skutkować wzrostem zainteresowania danymi przestrzennymi, jako narzędziem do zarządzania szeroko pojętym środowiskiem. Tak więc dane przestrzenne stanowią ważny element baz danych a informacje w nich zawarte są przydatne do podejmowania właściwych decyzji. Już obecnie szereg danych, w tym danych mapowych jest udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu geoportal.gov.pl.


A ja ze swojej strony gorąco zachęcam do odwiedzenia niedawno opracowanego i udostępnianego gminnego portalu mapowego, którego zadaniem jest ułatwienie Państwu dostępu do danych przestrzennych Gminy Zabierzów.

 

 

 

 

 

 

W czas Wielkiego Postu w kościołach odprawiane jest nabożeństwo „Drogi krzyżowej”. Może trudno jest w nim uczestniczyć. Przyjmijcie zatem rozważanie na tę drogę. Drogę, którą przeszedł Jezus, którą przechodzi każdy z nas. Przeczytajcie z nutą refleksji.


St. I. Pan Jezus na śmierć skazany. Człowiek skazał na śmierć Boga! Może nie dostrzegł Boga, bo miał przed sobą człowieka? Gdyby wówczas dostrzegł w Tobie Boga uratowałby i człowieka.” Czy pamiętasz co oni krzyczeli? Czy słyszysz co dzisiaj krzyczą - ci którzy w człowieku nie widzą Twojego obrazu!


St. II. Pan Jezus bierze krzyż. „Krzyż jest rzeczywistym ciężarem. Nie tylko fizycznym, ale bardziej duchowym. Czy pamiętasz owe: „kto chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje?”


St. III Pan Jezus upada po raz pierwszy. Bóg nigdy nie upada. Jeżeli upadłeś, dałeś dowód, że byłeś prawdziwym człowiekiem. Czy pamiętasz dramat upadku?


St. IV. Pan Jezus spotyka swoja matkę. Jak wspaniałym doświadczeniem jest to że mamy matkę. Czy pamiętasz oczy swej matki? St. V. Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi. Krzyż niesie Bóg-Człowiek. Nie mógł dźwigać krzyża sam człowiek, bo krzyż jest ciężarem całej ludzkości.

Czy pamiętasz - komu pomogłeś nieść jego krzyż?


St. VI. Św. Weronika ociera twarz Jezusa. Nie każdemu jest dane doznać tak realnej łaski, jakiej doznała owa niewiasta, ale każdy może ocierać Oblicze Jezusa – sam w sobie, gdyż nosi w sobie ten szczególny obraz Boga. Czy pamiętasz - tę dziecięcą prostotę i szczerość malujące w nas oblicze Jezusa?


St. VII. Pan Jezus upada po raz drugi. Jak bardzo ludzkim jest Bóg. On dobrze wie że najlepsza wola nie daje nam pewności, że będziemy wierni do końca. Czy pamiętasz taką chwilę w życiu? Wspominam przed Panem upadającym te zaskakujące upadki, które w konsekwencji rodziły pytanie: jak to się mogło stać?


St. VIII. Pan Jezus pociesza niewiasty. Czyż nie dość miał własnego cierpienia? Stał się jako robak i wzgarda ludu... Czy pamiętasz tego kto ostatnio stanął wobec ciebie i był w potrzebie?


St. IX. Pan Jezus upada po raz trzeci. Trzeci upadek zdaje się być najbardziej bolesny. U samego szczytu u kresu, Bóg upadł w pył drogi. Bóg w pyle drogi! Czy pamiętasz taką sytuację w życiu? Ten upadek wówczas zdaje się być błogosławionym.


St. X. Pan Jezus z szat obnażony. Zdjęto z Niego krzyż. Ulżono Mu! Już był czas. Jednak teraz zażądano czegoś więcej. Zażądano by wyzbył się wszystkiego. Czy pamiętasz kiedy przyszło Ci opowiedzieć się po stronie prawdy, wbrew temu co inni mówili?


St. XI. Pan Jezus do krzyża przybijany. Dotychczas mimo iż z krzyżem na ramionach był wolnym. Przyszła godzina uległości wobec ślepym prawom i sile pięści. Bóg bezsilny wobec wyroków człowieka. Czy pamiętasz kiedy przyszło tak do końca się z krzyżem zjednoczyć i być uległym wobec woli ojca?


St. XII. Pan Jezus na krzyżu umiera. Godzina ofiary nadeszła. Dla jej spełnienia przyszedł na ziemię i cały czas krok po kroku szedł na jej spotkanie. „Ecce Homo!. Czy pamiętasz - ten wielki strach i lęk i tę ulgę w sercu? Tak- bo gdy Pan z wysokości krzyża patrzy, słucha i przebacza tak inaczej się robi i tego się nie zapomina. St. XIII. Ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Komu miano oddać Ciało Syna, jeśli nie Matce! Któż ufniej popatrzy w wieczność i będzie wierzył że żyje. Czy pamiętasz tę chwilę w której tuliłaś ciało swego dziecka i wierzyłaś i ufałaś?


St. XIV. Pogrzeb Pana Jezusa W pokoju zasnę i będę odpoczywał. Zasnął w pokoju i odpoczął po trudach życia - ale…Czy pamiętasz - ten ból rozstania i pociechę jaką niesie wiara?


Niech wówczas z nieba spadnie nasza gwiazda, niech zadzwonią nam dzwony i niech zapłonie gromnica i płynie modlitwa i niech płyną łzy. A my gotowi - piękni, dumni i czyści ruszymy w bramę nieba i Pan zapyta: „czy pamiętasz?”

 

 

 

1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przeprowadzana jest w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.), statut, regulamin oraz zarządzenia dyrektora,


2. Rodzice dzieci, które w roku 2013 kończą 5 lat obowiązkowo zapisują dziecko do oddziału przedszkolnego, w celu odbycia przez nie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Te dzieci 1 września 2014 r. rozpoczną obowiązkową naukę w klasie I szkoły podstawowej, w związku z wejściem w życie przepisu dotyczącego obniżonego do lat 6 wieku szkolnego (obowiązek szkolny),


3. Rodzice dzieci, które w roku 2013 kończą 6 lat mają przywilej zapisania dziecka do klasy I szkoły podstawowej (jeśli dziecko osiągnie dojrzałość szkolną) lub obowiązkowo, ponownie do oddziału przedszkolnego,


4. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych dzieci w wieku 3 do 6 lat rozpoczyna się 1 marca 2013 r., według odrębnego harmonogramu rekrutacji z tym, że 3 i 4 latki zapisywane są do przedszkola przez rodziców dobrowolnie,


5. Przy składaniu dokumentów, kolejność nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,


6. Dzieci, które uczęszczały do przedszkola w poprzednim roku szkolnym, uczestniczą w rekrutacji na kolejny rok na takich samych zasadach z tym, że podlegają preferencyjnej punktacji,


7. Zasady opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzinną, obowiązkową podstawę programową, reguluje uchwała Rady Gminy Zabierzów Nr XXIV/174/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3870 z dnia 3 sierpnia 2012 r.),


8. W samorządowych oddziałach przedszkolnych obowiązuje elektroniczna rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu,


9. W każdej szkole podstawowej funkcjonują oddziały przedszkolne dzieci 5 i 6 letnich, a w 2 szkołach podstawowych w Kobylanach i Nielepicach, są dodatkowo oddziały przedszkolne dzieci 3 i 4 letnich,


10. Samodzielne przedszkole funkcjonuje w Zabierzowie i Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Balicach,


11. Dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (5 i 6 lat), mają zapewnione miejsca w samorządowych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych naszej Gminy. Dzieci przedszkolne mają odpowiednio dobraną kadrę pedagogiczną, dostosowane do ich wieku pomieszczenia i wyposażenie oraz cykl trwania zajęć (nie obowiązuje ich system lekcyjny czyli 45 minut i przerwa), są dla nich miejsca zabaw i place zabaw.


12. W roku 2013, w okresie ferii letnich, w zależności od zapotrzebowania dyżur będą pełniły następujące przedszkola: * w lipcu w Zabierzowie i Kobylanach, * w sierpniu w Balicach i Nielepicach,


13. Szczegółowy kontakt do oddziałów przedszkolnych w placówkach samorządowych oraz do dotowanych przez gminę Zabierzów 10 przedszkoli niepublicznych, znajduje się na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl. Na tej stronie, w zakładce Organizacja roku szkolnego znajduje się też pełna informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Zabierzów za rok szkolny 2011/2012,


14. Zapraszam na dni otwartych drzwi w szkołach i przedszkolach Gminy Zabierzów w roku 2013 *w przedszkolach i szkołach podstawowych 16 lutego, *w zespołach szkół i gimnazjach oraz poradni psychologiczno- pedagogicznej 23 lutego.


Janina Wilkosz- dyrektor GZEAS w Zabierzowie

 

 

 

 

 

 

Redakcja: Panie sołtysie, od kiedy pełni Pan funkcję włodarza miejscowości o tak pięknej i zapadającej w pamięć nazwie jak Kochanów?


Adam Zimoląg: W Kochanowie mieszkam od trzydziestu lat, a sołtysem jestem od 2003 roku, czyli dziesięć lat.


Red.: Czym może się pochwalić Pańskie sołectwo?


A.Z.: Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, iż w naszej gminie jesteśmy jedną z najmniejszych wsi. Stąd też mamy duże trudności z pozyskaniem jakichkolwiek funduszy, czy też uzyskaniem decyzji, które sprzyjałyby rozwojowi naszej miejscowości. W ramach posiadanego funduszu sołeckiego staramy się realizować te najbardziej nieodzowne projekty. W pierwszej kolejności myślimy o potrzebach dzieci i młodzieży. Stąd też duże nakłady finansowe pochłonęło rozbudowanie i atrakcyjne zagospodarowanie placu zabaw, a także wyposażenie świetlicy środowiskowej. Niestety, nasze dzieci nie mogą z tego w pełni korzystać. Jeszcze do niedawna dysponowaliśmy relatywnie dużym lokalem, w którym znajdowała się sala komputerowa ze stałym dostępem do internetu, stoły do bilardu i tenisa, mini siłownia oraz konsola Ibox z kompletem interesujących gier. Świetlica mieściła się w zabytkowej willi, czyli byłym pałacyku myśliwskim książąt Lubomirskich. Niestety, z uwagi na to, że nie spełniał on koniecznych norm techniczno-budowlanych, musieliśmy go opuścić i z całym „dobytkiem” przenieść się do pobliskiego niewielkiego budyneczku. Ilość miejsca, jaką dostaliśmy do zagospodarowania nie wystarcza na rozłożenie i wykorzystanie wszystkich sprzętów jakimi dysponujemy, a także poważnie ogranicza możliwość przebywania w lokalu większej ilości dzieci. Stwarza to również problemy jeśli chodzi o organizację zebrań wiejskich i innych spotkań mieszkańców. Dlatego w chwili obecnej sprawą priorytetową staje się możliwość wybudowania nowego budynku, który zapewniłby nie tylko lepsze warunki korzystającej ze świetlicy młodzieży, ale także ułatwiłby sprawną realizację funkcji organizacyjnych sołectwa i przyczynił się do większej integracji jego mieszkańców.


Red.: Jak zakończył się dla Pana miniony rok, jeżeli chodzi o sukcesy sołectwa?


A.Z.: W ubiegłym roku dzięki otrzymaniu grantu z Kraków Airport (w ramach udziału w konkursie) i współpracy z Nadleśnictwem Krzeszowice, dokonaliśmy rewitalizacji ścieżki spacerowo-rekreacyjnej ciągnącej się na odcinku około 2 km wzdłuż lasu. Zamontowaliśmy kilka ławek, jednak okazuje się, że ich liczba jest niewystarczająca. Będziemy chcieli postawić kolejne. Myślimy również o wprowadzeniu innych udogodnień i o dalszym uatrakcyjnieniu tego „Kochanowskiego deptaka”.


Red.: A jakie macie plany na rok 2013?


A.Z.: Mamy pozwolenie na budowę chodnika w kierunku Zabierzowa, Urząd Gminy w budżecie przeznaczył 300 tys. zł na ten cel i zwrócił się do GDD-KiA o dołożenia dalszych 300 tys. zł celem sfinalizowania tego przedsięwzięcia. Istnieje więc duża szansa na wybudowanie fragmentu chodnika jeszcze w tym roku. Przy sprzyjających warunkach cała inwestycja mogłaby być za-kończona w 2014 r.


Red.: Co jest największym problemem mieszkańców pańskiej wsi?


A.Z.: Kochanów jest położony przy bardzo ruchliwej, niebezpiecznej dro-dze krajowej nr 79. W związku z tym nasze najpilniejsze potrzeby to budo-wa chodników. Oczywiście niecierpliwie wyczekujemy na budowę obwodni-cy Zabierzowa, ale ta bolączka dotyczy większości mieszkańców naszej gminy, nie tylko naszej wsi. Nie zapominajmy również o budynku, w którym mogłaby mieścić się świetlica wiejska, ale nie taka z nazwy, tylko taka z prawdziwego zdarzenia. Pilnej interwencji wymaga też regulacja koryta rzeki Ruda-wa, którą od lat nikt się nie interesował.


Red.: Oby udało się te cele zrealizować, tego Panu i mieszkańcom wsi Kochanów życzymy. Dziękuję za rozmowę.


Edyta Kwiatkowska

 


 

Kochanów


Pierwsza wzmianka o Kochanowie pochodzi z 1470 roku. Jan Długosz rejestruje tę osadę jako własność rycerską o nazwie Chełm. W 1580r. dziedzic Aleksandrowa i Kleszczowa Stanisław Iwan Karniński, herbu Wieniawa, założył na swych gruntach folwarcznych w Kochanowie niewielką papiernię. Działał tutaj także młyn wodny na rzece Rudawa oraz kuźnia. W 1896 r. ówczesny dziedzic Aleksandrowic Eugeniusz książę Lubomirski wzniósł tu drewniany myśliwski dworek, który swój obecny kształt zyskał podczas przebudowy około 1930r. Dworek niemal od początku służył dzieciom. Do 1938r. przyjeżdżały tu dzieci polskie z Austrii, którymi opiekowało się Towarzystwo Szkoły Ludowej. Początkowo organizowano w nim letnie kolonie; w okresie obu wojen działał sierociniec, zaś po wojnie został przeznaczony na szkołę, którą zlikwidowano w 2003r.


Aktualnie Kochanów zamieszkuje 350 mieszkańców.


Tekst i foto Monografia Gminy Zabierzów

 

 

 

 

 

 

 

Co oznacza skrót 126p? Jednoosobowy, dwudrzwiowy, sześciokrotnie przepłacony” – to tylko jeden z wielu żartów na temat bohatera poniższego artykułu. Niestety poczciwy maluszek dawał swoim właścicielom wiele powodów do powstawania tego typu anegdot, a jednak większość z nich wspomina go z łezką w oku. Był to kolejny samochód, po Warszawie, Syrenie i Fiacie 125p, który miał zmotoryzować Polskę – powierzone mu zadanie wykonał w stu procentach. Fiat 126p był sprzętem wielozadaniowym, idealny na codzienne dojazdy do pracy, wypady za miasto, czy też przewóz meblościanki. Dawał sobie radę także podczas wakacyjnych wojaży po Europie np. na Złote Piaski w Bułgarii. Dziś tak daleka podróż, w lecie, bez klimatyzacji może wydawać się katorgą. A tutaj... nie dość, że bez klimy, to jeszcze w ciasnocie, na siedzeniach ze skaju, przy braku przyspieszenia i znikomych prędkościach – współczesny Polak na pewno by zwariował. Jednak możliwość wyrwania się z szarej rzeczywistości PRL-u, jaką dawał Mały Fiat, była niczym balsam na zmęczone niedogodnościami ciało.


Produkcję samochodu, którym chyba każdy kiedyś miał okazję się przejechać (niekoniecznie jako kierowca) rozpoczęto 6 czerwca 1973 roku w zakładach FSM w Bielsku-Białej, a dwa lata później montaż przeniesiono do nowo wybudowanej hali w Tychach. Był to następca modelu 500, posiadał dwucylindrowy silnik chłodzony powietrzem o pojemność 594 cm3, prądnicę, 4-ro biegową skrzynię (brak synchronizacji „jedynki”), oraz dwuobwodowy układ hamulcowy. Co do wyposażenia, ograniczono się do minimum: ręczna pompka spryskiwacza przedniej szyby, brak zewnętrznych lusterek... Były za to: felgi „cytrynki”, piękne chromowane zderzaki, wycieraczki i równie urokliwy znaczek pomiędzy światłami, głoszący dumnie: „POLSKI FIAT”. Była to tak zwana „pierwsza seria”, dziś bardzo pożądana.


W 1977 roku wprowadzono szereg modernizacji: zwiększono pojemność silnika do 652 cm3, prądnicę zastąpiono alternatorem, udoskonalono układ hamulcowy zmieniając średnicę bębnów (wspomniane wcześniej felgi odeszły do lamusa), na drzwiach kierowcy umieszczono lusterko wsteczne. Pojawiły się bogatsze wersje wyposażenia oferujące np.: rozkładane siedzenia, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa tudzież ogrzewaną tylną szybę. W późniejszych latach zrobiono ukłon w stronę ekologii i ekonomii, udoskonalając jednostkę napędową, która od tej pory spalała 12% mniej paliwa (wersja E). Dla tych, którym nie wystarczał „przepastny” bagażnik zwykłego 126p (55 litrów!) stworzono w 1987 roku wersję BIS, napędzaną 25-cio konnym, chłodzonym cieczą, leżącym motorem o pojemności 700cm3 (stosowanym później, w prawie niezmienionej formie w Cinquecento 700). Powierzchnia bagażowa została powiększona o tylny kufer (110 litrów), a po demontażu kanapy wzrastała do 480 litrów. W tym samym roku do produkcji weszły wersje FL z plastikowymi zderzakami, zmienioną deską rozdzielczą i listwami bocznymi.


W połowie lat ’90 zdecydowano się na odświeżenie wizerunku malucha wprowadzając tzw. Eleganta (126el). Mimo „wygładzenia” karoserii, elektronicznego zapłonu, regulowanych od środka lusterek, na tle konkurencji wypadał raczej marnie. Jego zaletą była niska cena zakupu, wszechobecne i tanie części zamienne, prostota konstrukcji, a także osobiste przywiązanie do modelu. Ostatni maluch zjechał z taśmy produkcyjnej 20 września 2000 roku. Był to egzemplarz w kolorze żółtym, kończący pożegnalną serię „HAPPY END”.


Łukasz Zadęcki, foto: BramDC

 

 

 

Siostry Aleksandra i Wiktoria Zamachowskie, mieszkanki Zabierzowa, w dniach 26-27 stycznia 2013 r. walczyły w Gliwicach o Mistrzostwo Polski Juniorów (do lat 20 ) w szpadzie. Dziewczyny są zawodniczkami Krakowskiego Klubu Szermierzy. Aleksandra l. 17 w pięknym stylu wygrała zawody zdobywając tytuł Mistrzyni Polski Juniorów. Po walkach grupowych została sklasyfikowana na 4 pozycji, następnie pokonała Klaudię Jędrzejewską AZS AWF Katowice 15:6, w pojedynku o finałową ósemkę Annę Mroszczak RMKS Rybnik 15:10, w ćwierćfinale Stellę Klimek AZS AWF Katowice 15:11, w półfinale Julię Jurecką AZS AWF Wrocław 15:8 i w finale Kamilę Pytkę AZS AWF Warszawa 15:10.


Niestety turniej drużynowy nie był już tak udany dla Aleksandry. Kontuzjowana w czasie turnieju indywidualnego nie mogła pomóc koleżankom i ostatecznie zajęły 7 miejsce. Poprzedni sezon Aleksandra zakończyła zdobywając złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i tym samym tytuł Mistrza Polski Kadetów (do lat 17). Jest też brązową medalistką Pucharu Europy indywidualnie i brązową medalistką Mistrzostw Europy w drużynie, które odbyły się w zeszłym roku w Porecu. Szermierka należy do sportów bardzo loteryjnych, ze względu na formułę zawodów, a wahania wynikowe są ogromne. Bardzo rzadko jeden zawodnik stale zajmuje miejsce w finałowych ósemkach, nie mówiąc już o podium.


Pomimo zaistniałej sytuacji, sezon rozpoczął się dla Aleksandry bardzo pomyślnie. Wygrała dwa na trzy krajowe puchary juniorskie, a w ostatnim była druga. W seniorskim Pucharze Polski zdobyła srebrny medal, w Mistrzostwach Polski Seniorów 7 miejsce. W ostatnim Pucharze Świata w Mödling zajęła 14 pozycję.


Przed Aleksandrą Mistrzostwa Europy w Budapeszcie i Mistrzostwa Świata w Porecu. Rozpoczyna również przygodę z szermierką seniorską, została bowiem zakwalifikowana do turniejów Grand Prix (Puchary Świata Seniorów) w Budapeszcie i Lipsku. Wiktoria, zeszłoroczna brązowa medalistka Mistrzostw Polski Młodzików, debiutuje w tym roku w kategorii wiekowej kadetów. Wielkim sukcesem młodej zawodniczki był sam fakt zakwalifikowania się na Mistrzostwa Polski Juniorów. Wiktoria po walkach grupowych została sklasyfikowana na 55 pozycji na 64 startujące zawodniczki.


Wiktoria systematycznie pracuje na sukces. Udało się jej zdobyć brązowy medal w grudniowym Pucharze Polski Kadetów w Radlinie. Zajęła również punktowane miejsce w Pucharze Europy Kadetów w Klagenfurcie. Dziewczynom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

krakmeb.jpg