• alles.jpg
 • alux.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • baks.jpg
 • biga.jpg
 • dron.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • mosur.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • ser_klim.jpg
 • skot.jpg
 • tapicer.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg
 • zielinski.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • dobrowolski.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zyczenia_b.jpg
 • zyczenia_s.jpg

Numer 11/2012

W 10 szkołach podstawowych Gminy Zabierzów realizowany jest projekt Bezpieczne SHELLKI. Inicjatorem akcji jest SHELL Polska Sp. z o.o. Oddział w Zabierzowie, który do współpracy zaprosił gminę Zabierzów i Policję w Zabierzowie.

 

 

 

Myślimy architekt i przed oczami staje nam projektant pochylony nad deską kreślarska, choć teraz zapewne podstawowym narzędziem pracy architekta jest komputer, a wiec wpatrzony w monitor i zastanawiający się jak duże będzie okno w sypialni czy w salonie. Czy na tym polega Pana praca?


Marek Pieniądz, Ancora Imparo Architekci: W mojej praktyce zawodowej częstokroć odnoszę wrażenie, iż klienci nie do końca wiedzą, na czym polegają obowiązki architekta. Jedni naszą rolę znacznie przeceniają – architekt to ten, który projektuje budynek. Tak, to znaczy m.in. rozplanowuje układ pomieszczeń, projektuje wygląd budynku, określa jaką zastosować technologie i dokonuje doboru materiałów. Oblicza elementy konstrukcyjne. Nie, tym zajmuje się projektant konstruktor. Projektuje przebieg instalacji wodociągowych i grzewczych. Nie, to zadanie projektanta instalacji sanitarnych. Projektuje instalacje elektryczne. Nie, za to odpowiada projektant instalacji elektrycznych. Moim zadaniem jako głównego projektanta jest skoordynowanie pracy poszczególnych projektantów tak by powstał jeden, spójny projekt-wymarzony dom klienta. Końcowy projekt jest efektem współpracy wielu projektantów aby spełniał wymogi prawa.


Czyli wystarczy wybrać działkę z ładnym widokiem, spotkać się z Panem i można ruszać z budową?


M.P.: Niestety to nie takie proste. Aby rozpocząć budowę potrzebne jest pozwolenie na budowę, do pozwolenia potrzebujemy: projekt domu spełniający szczegółowe zapisy miejscowego planu. To najprzyjemniejsza cześć mojej pracy-projektowanie lub dostosowanie gotowego projektu do potrzeb klienta. Praca ta polega na kilkukrotnych spotkaniach z klientem, długich rozmowach, wizycie lub wizytach na działce, wykonaniu kilku koncepcji, które nigdy nie ujrzą światła dziennego, a w końcu stworzeniu projektu końcowego, który będzie zawierał wszystko to co wyobrażał sobie inwestor, w ramach przepisów oczywiście, to na co pozwala nam technologia i rachunek ekonomiczny. Teraz następuje faza, która wymaga często zebrania zespołu złożonego z innych specjalistów. Prawie zawsze będzie potrzebny inżynier konstruktor, inżynierowie od instalacji (wentylacja, klimatyzacja, gaz, prąd, woda, ścieki, itp.). Czasami klient osobno dobiera projektanta wnętrz, oświetlenia itp. Rolą architekta jest skoordynowanie całego zespołu, przygotowanie rysunków wykonawczych uwzględniających wszystkie wymagane części składowe.


I teraz już można rozpoczynać budowę?


M.P.: Nie, to jeszcze nie wszystko. Do projektowanego obiektu musimy dojechać, musimy go zaopatrzyć w prąd, wodę, może gaz i inne instalacje. Te rzeczy trzeba z właściwymi instytucjami uzgodnić, zaprojektować. Dodatkowo trzeba uzyskać do tych celów właściwą mapę, uzgodnić wyłączenie działki z produkcji rolnej, czasem uzgodnić formę budynku z konserwatorem zabytków czy zarządcą terenów parków krajobrazowych. Zbadać właściwości gruntu, aby poprawnie przewidzieć wielkość fundamentów i ich izolację. Nikt chyba nie lubi wody w piwnicy. Lista spraw nie jest krótka.


A czym jeszcze zajmuje się architekt?


M.P.: Wyżej wymienione zagadnienia dotyczą budowy „od nowa”. Architekt zajmuje się również przebudową istniejących budynków, ich nadbudowami, rozbudowami, przekształceniami, remontami, jak również i podziałami. Sprawujemy nadzory autorskie projektowanych inwestycji, pomagamy w wyborze wykonawców oraz poszukiwaniach wszelkich specjalistów. To co Państwo planują, my już pewnie wykonywaliśmy kilkukrotnie. Proszę pamiętać, że wydając spore pieniądze na budowę, warto przewidzieć kwotę adekwatną do skali planowanych prac na poradę specjalisty, który pozwoli spokojniej, oszczędniej i bez niepotrzebnych dodatkowych wydatków zrealizować budowę.


No dobrze, a ile to wszystko kosztuje?


M.P.: Najprostszym a więc i najtańszym rozwiązaniem wydaje się kupno tzw. projektu gotowego choć i w tym przypadku należy każdy budynek indywidualnie dostosować do panujących warunków fizyczno-prawnych. Czasem gruntowna przebudowa może się okazać tak kosztowna jak budowa budynku od nowa. Ponieważ w grę wchodzi tak wiele czynników oraz praca całego zespołu projektantów każdy projekt jest indywidualnie i bardzo szczegółowo wyceniany. Nasza pracownia ze swej strony chętnie służy poradami w zakresie projektów i budownictwa w naszym lokalnym biurze w Zabierzowie przy ul. Dębowej 24 (Tel. 12 222 92 30). Mam nadzieję, że po naszej rozmowie Czytelnicy nie będą już uważali, że architekt to zło konieczne, zbędny wydatek, potrzebny jedynie do narysowania planów wymaganych przez biurokratyczne urzędy. Albo do rozrysowania gotowych już pomysłów, gdzieś podpatrzonych, które wydają się jedyne i najwłaściwsze.


Dziękuję za rozmowę.


Red.

 

 

 

 

 

 

W ostatnie jesienne niedzielne popołudnie świetlica wiejska w Kobylanach wypełniona była po brzegi. Blisko 80 seniorek i seniorów odpowiedziało na zaproszenie Rady Sołeckiej, Sołtysa i Koła Gospodyń Wiejskich. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz gminnych - wójt - Elżbieta Burtan, przew. Rady Gminy - Maria Kwaśnik, dyr. Szkoły Podstawowej - p. Barbara Wiecheta, przyjaciele seniorów - Krystyna i Józef Krukowie, proboszcz - ks. Józef Iwulski. Obecnych na sali powitał sołtys Kazimierz Kapelan.


Życzył przedstawicielom starszego pokolenia wszelkiej pomyślności, wspaniałej zabawy w ten uroczysty wieczór i spotkania w przyszłym roku w takim samym składzie jak obecnie. Pani wójt Elżbieta Burtan, podkreśliła ważną rolę jaką pełnią seniorzy rodów w wychowaniu i kształtowaniu najmłodszych pokoleń. Jako doświadczeni i mądrzy życiowo, są w stanie przekazać najlepsze wartości swoim dzieciom i wnukom. Ks. Józef Iwulski, który w tym dniu odprawił w intencji swoich najstarszych parafian Mszę Świętą podkreślił ważną rolę seniorów w przekazywaniu wartości religijnych, w nauczaniu prawd wiary i historii prawdziwej. Życzył częstszych spotkań w tak szerokim gronie, wzajemnego wsparcia i podnoszenia na duchu w ciężkich chwilach, zdrowia, sił, optymizmu i radości.


Dzień Seniora zbiegł się w czasie z 94. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Z tej okazji grupa dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej zaprezentowała krótki, wzruszający program artystyczny. O tym, że trafił on do serc seniorów, świadczyły długie i gorące brawa. Po najmłodszych swój program artystyczny przy akompaniamencie akordeonu odśpiewały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich. W dalszej części wieczoru, obecni na sali mogli skosztować specjałów i domowych wypieków przygotowanych dla seniorów i zaproszonych gości. Najstarsi mieszkańcy Kobylan: Genowefa Jarosz, Mieczysław Zadurski i Krzysztof Rittinger obdarowani zostali upominkami książkowymi a seniorki obecne na sali otrzymały bukieciki kwiatów. Nieobecnemu na sali najstarszemu mieszkańcowi sołectwa Władysławowi Rusinowi, który na początku listopada ukończył 100 lat, przedstawiciele władz gminy i sołectwa złożyli swoje uszanowanie, będąc z wizytą w domu szacownego jubilata.


Tekst i zdj. Jerzy Banarski

 

 

 

Kobylany to miejscowość bogata pod względem walorów naturalnych, coraz chętniej wybierana przez mieszkańców Krakowa chcących osiąść na wsi. O sołectwie opowie nam doskonale orientujący się w temacie gospodarz miejscowości Kobylany – Kazimierz Kapelan. Sołtysem jestem od 2003 r., obecna kadencja jest już trzecią z kolei. Moja działalność społeczna rozpoczęła się już w 1984 r. Pierwsze wzmianki o naszym sołectwie są datowane na 1399 r. Świadectwem historii może być wybudowana w 1803 r. Kaplica Dworska, która obecnie pod nadzorem konserwatora poddawana jest remontowi. Na rozwidleniu dróg Kobylany-Więckowice-Brzezinka postawiono krzyż z wmurowaną tablicą pamiątkową z 1821 r. W Kobylanach znajduje się Szkoła Podstawowa, wybudowana z początkiem 1967 r. tzw. „1000-latka”. Oczywiście od tego czasu wiele się już zmieniło. Inwestycje w edukację widać na pierwszy rzut oka, co zawdzięczamy między innymi dobrej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym. Przykładem jest nie tylko remont Szkoły Podstawowej, ale również powstanie placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. W roku szkolnym 2012/2013 w wyniku dużego zainteresowania otwarto w Kobylanach publiczne przedszkole dla 3 i 4 – latków. W 1984r. rozpoczęto budowę kaplicy z punktem katechetycznym. Obecnie trwa rozbudowa kościoła pod okiem proboszcza parafii – ks. Józefa Iwulskiego. Atrakcję turystyczną stanowi Dolina Kobylańska. Po jej prawej i lewej stronie górują wapienne skały, którym nadano oryginalne nazwy, takie jak: Zębata Turnia, Żabi Koń, Mnich itp. Tu właśnie wielu przyszłych taterników zdobywa „pierwsze szlify”. W zboczu skalnym znajduje się grota, wewnątrz której obok kapliczki Matki Boskiej objawionej w 1917r., mieszkańcy wbudowali tablicę pamiątkową. W 2011 r. rozpoczęto budowę drogi i umocnienie koryta rzeki do Doliny Kobylańskiej. Zakończenie prac planowane jest na 2013r. W 2010/2011 r. powstał „Jurajski Raj”, szlak turystyczny z umieszczonymi na trasie informatorami, wiatami pozwalającymi na chwilę wytchnienia w otoczeniu przyrody. Z myślą o dzieciach stworzono tzw. małpi gaj oraz stanowisko paleontologiczne. W budynku komunalnym mieści się strażnica OSP, w drugiej części świetlica środowiskowa gdzie trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia dla dzieci. Planujemy również uruchomienie zajęć fitness, nauki języków obcych, czy tańca. Staramy się systematycznie doprowadzać system kanalizacji do działek budowlanych, poprawiać bezpieczeństwo pieszych, poprzez budowę chodników oraz dodatkowe oświetlenie uliczne. Poprawiamy również stan dróg, wykonując nakładki bitumiczne, czy utwardzanie dróg rolniczych. W Kobylanach organizujemy m.in. Mikołajki dla dzieci, Pikniki rodzinne, Dzień Seniora, opłatek, dożynki, Dzień Dziecka. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie na co dzień dobrym słowem, oraz dają siłę do działania na rzecz naszej wspólnoty. Dziękuję serdecznie za współpracę Pani Wójt i Panu vice Wójtowi, Radzie sołeckiej, kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy, Dyrekcji SCKiPGZ, członkiniom i członkom Koła Gospodyń Wiejskich oraz Koła Rolniczego, a także druhom OSP i wszystkim mieszkańcom. Mimo tak wielu osiągnięć, w sołectwie wciąż jest wiele do zrobienia. Mam na myśli przede wszystkim budowę chodnika od cmentarza w kierunku centrum miejscowości, położenie nawierzchni bitumicznej oraz chodnika przy ul. Kwiatowej, budowę parkingu naprzeciw kościoła, dokończenie remontu Kaplicy Dworskiej, budowę boiska sportowego oraz remont schodów do bloków. Serdeczne podziękowania dla całej redakcji. Życzę dalszych sukcesów i dużo zdrowia w Nowym 2013 Roku.


Rozmawiała Edyta Kwiatkowska

 


Kobylany

Wzmiankowane w 1399 r., aż do czasów najnowszych należały do dziekanii katedry krakowskiej. Istniał tu dwór wraz z folwarkiem, którego miejsce zajęły współczesne budynki gospodarstwa rolnego, obecnie należącego do Instytutu Zootechniki w Balicach. Z dawnej zabudowy pozostała murowana stodoła z pocz. XIX w. oraz wzniesiona w tym samym okresie niewielka, obecnie nie użytkowana dworska kaplica. Innym zupełnie nieznanym, a ciekawym zabytkiem Kobylan jest krzyż stojący na skrzyżowaniu z drogą Brzezinka - Więckowice i opatrzony jeszcze czytelną inskrypcją Pamiątce usamowolnienia włościan wsiów Kobylany, Brzezinka i Rudawa; 1821. Otóż w podanym roku Komisja Włościańska Wolnego Miasta Krakowa powołana w 1815 r. z inicjatywy cara Aleksandra I zamieniła w dobrach narodowych i duchownych pańszczyznę na czynsz w naturze lub pieniądzu. Wówczas też dokonano rozdziału pastwisk i lasów między wieś i dwór. Była to jedna z pierwszych na terenie Polski prób rozwiązania kwestii chłopskiej. Dzięki staraniom rad gminnych Kobylan i Więckowic w 1871 roku rozpoczęła swa działalność szkoła ludowa w Kobylanach. Nowa szkoła, zbudowana w latach 1965-1967 nosi imię porucznika Piotra Olka pseud. „Gołąb”, dowódcy AK w Kobylanach, zamordowanego przez Niemców w 1943 r., podczas pacyfikacji tej miejscowości. Aktualnie Kobylany zamieszkuje 785 mieszkańców.


Krzysztof Pucek Fot. Agnieszka Kwarciak

 

 

 

 

Było szare, listopadowe popołudnie, dzień który na zawsze zapisał się na kartach motoryzacyjnej historii Polski. 6 listopada 1951 roku o godzinie 14:00, w obecności najwyższych dostojników partyjnych taśmę montażową w fabryce na Żeraniu opuścił pierwszy egzemplarz Warszawy – model M20. Składał się on w całości z części sprowadzonych z ZSRR, a pochodzących z bliźniaczej Pobiedy, mającej wiele cech wspólnych z autami Forda z lat 30. Licencję na produkcję Warszawy dostaliśmy w prezencie od naszych wschodnich sąsiadów. Była to swego rodzaju nagroda za wymuszone przez władze sowieckie zerwanie umowy z włoskim Fiatem na produkcję modelu 1100.

 

 

 

Tak sobie myślę, że dostajesz teraz mnóstwo listów od dzieci (a może i od dorosłych), które próbują Ci wmówić, że w mijającym roku były grzeczne i zasługują na fantastyczny prezent. Ja chyba nie chcę Cię o nic prosić, ale chcę Ci podziękować. Za to, że z moich tegorocznych potyczek ze zdrowiem wyszłam zwycięsko. Za to, że mam dobre, mądre i kochane dzieci (jeżeli już, to o nich pamiętaj przejeżdżając przez Rudawę). Za to, że mam dobrą rodzinę. Za to, że mamy co jeść (i choć rzadko jest to jedzenie wystawne, to przecież żadne z nas nie chodzi głodne.) Za poczucie humoru, które mnie nie opuszcza i pozwala mi na ogół przyjmować rozmaite próby losu ze śmiechem – czasem wisielczym. Za to, że żyjemy w bezpiecznych czasach, że nie ma wokół nas wojny, że możemy myśleć i mówić po polsku. Za to, że nam w tym roku pięknie obrodziły ziemniaki, maliny, jabłka, marchewka i buraki (w przyszłym mogłyby lepiej obrodzić porzeczki i pigwy, bo w tym nie było ich nawet na tyle, by zrobić z nich dżem). Pewnie jeszcze za mnóstwo innych rzeczy, ale nie chcę Cię zanudzać. Natomiast jeżeli mogłabym zwrócić się do Ciebie z prośbą, to bardzo Cię proszę, bym w przyszłym roku już nie chorowała. Bym mogła znów biegać i cieszyć oczy widokiem zmieniających się pór roku na polach wsi i w Dolinie Będkowskiej. Bym miała w sobie tyle mądrości, żeby moim dzieciom stwarzać bezpieczne i ciepłe dzieciństwo. Kochany Święty Mikołaju, wyproś dla mnie łaskę cierpliwości, bo z tym u mnie krucho... I spraw, żeby ludzie ze sobą rozmawiali – zwłaszcza Ci najbliżsi, bo bez tego żadna rodzina nie przetrwa; żebyśmy umieli rozwiązywać problemy i zażegnywać konflikty, bo to nie Unia i wielka polityka jest ważna. Najważniejszy jest drugi – najbliższy człowiek. Naucz nas kochać swoje dzieci, choć czasem bywają do bólu denerwujące i męczące. Naucz nas kochać rodziców, bo kiedy odejdą nasz świat się rozpadnie. Naucz nas trudnej sztuki przebaczania. I ocal w każdym z nas to dziecko, które co roku z tą samą naiwnością i wiarą pisze do Ciebie list i czeka na prezencik. Choćby najmniejszy. I daj nam dobre, rodzinne Święta. W świetle choinki, z kolędami, z radością z bycia razem.


Gabriela Kucharska

 

 

 

W nowym, wielofunkcyjnym budynku w Giebułtowie przy ulicy Orlich Gniazd 30 działa od prawie roku niepubliczny punkt przedszkolny „Zaczarowany Ołówek”, założony przez krakowskie stowarzyszenie „Tygart”, zrzeszające artystów i nauczycieli, które zajmuję się popularyzacją sztuki i edukacją artystyczną. W „Zaczarowanym Ołówku” dzieci uczą się, bawią i poznają świat pod opieką personelu przedszkolnego i pedagogów sztuki, którzy prowadzą zajęcia dodatkowe. Oprócz realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w oparciu o program autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały „Zanim będę uczniem”, „Zaczarowany Ołówek” proponuje dzieciom dodatkowe warsztaty artystyczne, prowadzone przez artystów – pedagogów sztuki. Zajęcia odbywają się w następującym porządku: dwa razy w tygodniu dzieci mają lekcję języka angielskiego, dwa razy w tygodniu zajęcia rytmiczno – muzyczne, prowadzone przez absolwentkę Akademii Muzycznej, a dodatkowo w każdy piątek odbywają się specjalne autorskie warsztaty, podczas których maluchy mają okazję poznawać świat sztuki przez zabawy plastyczne z użyciem różnych technik: malowania, naklejania, lepienia i tworzenia form przestrzennych z użyciem różnych materiałów. Celem warsztatów jest nie tylko wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci, oraz przygotowanie ich do nauki czytania i pisania. Dziecko spontanicznie wypowiada się przez działania plastyczne, są one dla niego naturalnym, radosnym sposobem komunikowania się ze światem. Zajęcia artystyczne mają nieoceniony wpływ na emocje, rozwój społ eczny, rozwój mowy i przebieg procesów poznawczych, a także na budowanie poczucia własnej wartości i kreatywności, bardzo potrzebnej w późniejszym życiu. Podczas zajęć zwracamy uwagę na różne aspekty: czasem używamy wielkich kartonów i szerokich pędzli


– wtedy dziecko pracuje „całym ciałem”, czasem używamy malutkich elementów, wtedy dzieci wycinają, rysują kredkami i kleją, aby rozwijać małą motorykę. Robimy prace grupowe, ucząc się współpracy, dzielenia się i respektowania potrzeb kolegów i koleżanek, lub indywidualne


– wtedy dzieci mogą pochwalić się swoją pracą i usłyszeć: „och, jakie to ładne, jaki piękny jest twój rysunek!” Tematy naszych warsztatów związane są często z porami roku i związanymi z nimi ważnymi wydarzeniami w życiu dzieci i ich rodzin. Grudzień w „Zaczarowanym Ołówku” upływa pod znakiem radosnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Dzięki uprzejmości firmy Ren Art dostaliśmy prawdziwe bombki choinkowe z błyszczącego szkła, specjalny stojak, na którym się je ustawia oraz profesjonalne materiały i przybory do malowania. Największą atrakcją okazał się oczywiście złoty brokat do posypywania namalowanych wzorów. Teraz wszystkie bombki namalowane własnoręcznie przez dzieci ozdabiają przedszkolną choinkę.


W chwili obecnej w „Zaczarowanym Ołówku” trwają już zapisy na rok 2012/2013. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci od 3 do 5 roku życia, którzy są zainteresowani ofertą naszej placówki do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.zaczarowany.com, lub kontakt osobisty z dyrektorem punktu przedszkolnego p. Patrycją Francuz, tel. 509-437-835 lub 534-641-527


Zdjęcia z zajęć i warsztatów w „Zaczarowanym Ołówku” oraz prac plastycznych wykonanych przez dzieci można zobaczyć na profilu punktu przedszkolnego na fb: „Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ołówek”.

 

 

 

Na terenie gminy Czernichów została zlikwidowana pseudo hodowla psów. Osoby zaprzyjaźnione z naszą redakcją przejęły wraz z KTOZ sześć dogów niemieckich, sześć sznaucerów miniaturek i jednego owczarka niemieckiego.

 

 

 

Niebawem minie pierwszy rok wydawania naszego, a właściwie Waszego, miesięcznika. Zgodnie z deklaracją z pierwszego numeru „Gońca”, staramy się tworzyć go razem z Wami, opisując problemy mieszkańców naszej Gminy, informując o istotnych wydarzeniach, a także przekazując w zrozumiałej formie ważne dla ogółu mieszkańców aktualności z Urzędu Gminy.


Na łamach „Gońca Zabierzowskiego” promujemy wszelkie przejawy aktywności obywatelskiej, a w szczególności formy wypoczynku i rekreacji związane z uprawianiem ruchu. Wspieramy nieformalną grupę biegaczy o nazwie „Zabierzów Biega”, której członkowie startując w wielu imprezach lokalnych i ogólnopolskich dodatkowo promują naszą Gminę. Chwalimy się dokonaniami naszych mieszkańców i naszej gminy. Staramy się łączyć, a nie dzielić. Informujemy o firmach i przedsiębiorcach, którzy są wizytówkami gminy Zabierzów. Prezentujemy poszczególne sołectwa i stojących na ich czele sołtysów. Przybliżamy mieszkańcom sylwetki duszpasterzy poszczególnych parafii. Dużo miejsca poświęcamy również szkołom i przedszkolom, wychodząc z założenia, że „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Wspieramy wszystkie inicjatywy lokalne zmierzające do integracji lokalnych społeczności poprzez publikowanie, w ramach możliwości objętościowych miesięcznika, relacji z tych imprez.


Jesteśmy gazetą wydawaną przez zabierzowskie Stowarzyszenie Homini et Terrae, samofinansującą się - stąd też obecność reklam w naszym miesięczniku. Nie korzystamy z dotacji, ani subwencji gminnych, utrzymujemy się z tego co sami wypracujemy. Staramy się aby na łamach „Gońca Zabierzowskiego” prezentowane były różne zagadnienia i różne punkty widzenia naszej zabierzowskiej rzeczywistości. Przybliżamy czytelnikom tematy związane z bezpieczeństwem nas wszystkich, zarówno bezpieczeństwem fizycznym, jak i finansowym. Zajmujemy się problemami zwierząt, zwłaszcza tych niewłaściwie traktowanych przez ludzi.


Jeżeli nasi czytelnicy utożsamiają się z zawartymi w „Gońcu Zabierzowskim” treściami, to oznacza, że w znacznym stopniu udało się nam zrealizować zamierzone cele. A co nie udało się w tym roku, postaramy się zrealizować w przyszłym. Jako mieszkańcom naszej Gminy, leży nam na sercu jej dobro, dalszy rozwój na wszystkich możliwych płaszczyznach oraz integracja ludzi wokół wspólnych problemów i sposobów ich rozwiązywania.


Nasz zespół redakcyjny życzy wszystkim mieszkańcom gminy Zabierzów spędzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Wasze stoły będą pełne tradycyjnych potraw, Wasze serca radosne, a myśli skierowane ku przyszłości, którą oby pozytywną przyniósł nam Nowy 2013 rok.


Tego Państwu serdecznie życzymy!


Magdalena Pawłowska wraz z Zespołem Redakcyjnym

 

 

 

Rok 2012 był dla Rady Gminy Zabierzów rokiem obfitującym w podjęcie wielu istotnych dla Naszych Mieszkańców decyzji i rozwiązań. Jednym z ważniejszych aspektów pracy Rady Gminy jest coroczne uchwalenie budżetu gminy na kolejny rok. Dokument ten jest niezwykle istotny, gdyż wskazuje kierunki działania gminy w formie katalogu zadań i inwestycji, które są zaplanowane do realizacji w danym roku. Uchwała budżetowa Gminy Zabierzów na rok 2012 – zawiera podział środków finansowych na rozwój infrastruktury oświatowej, komunalnej, modernizację sieci drogowej, budowę chodników, urządzeń rekreacyjnych, w tym placów zabaw, powstanie Centrum Obywatelskiego i wiele innych.Jednymi z ważniejszych uchwał, jakie podjęła w tym roku Rada Gminy, są również te, które dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Balice, Rząska, Szczyglice oraz Aleksandrowice, Burów, Kleszczów. Po wielu latach starań, udało się częściowo spełnić oczekiwania właścicieli nieruchomości w kierunku odrolnienia kilkudziesięciu hektarów działek położonych na terenie naszej gminy. Ponadto podjęto inicjatywę uchwałodawczą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów.


Rada Gminy, mając na uwadze bieżące problemy i potrzeby naszych mieszkańców, przyjęła rezolucje dotyczące między innymi: budowy obwodnicy Zabierzowa; utrzymania placówki pocztowej w Bolechowicach; koncesji na nadawanie programu Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.


W tym roku zwieńczone zostały także starania w sprawie reorganizacji sołectw Kobylany i Więckowice oraz Młynka i Nielepice zmieniające granice administracyjne tych sołectw.


Bardzo istotną dla mieszkańców jest podjęta uchwała w sprawie rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej na terenie sołectwa Zabierzów. Funkcjonująca strefa ekonomiczna przyczyni się do rozwoju naszej gminy i da zatrudnienie wielu jej mieszkańcom.


Rada Gminy przyjęła w 2012 roku, analogiczny jak w latach poprzednich, Program Współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi, dzięki któremu Organizacje mogą ubiegać się o przyznanie im środków na realizacje zadań z zakresu sportu, kultury i turystyki dla potrzeb społeczności lokalnej.


W obecnym roku Nasza Gmina kontynuowała również współpracę z gminami oraz miastami partnerskimi zarówno z naszego kraju (Gmina Krapkowice, Gmina Morawica), jak i zagranicznymi (Gmina Hrustin na Słowacji, Camas oraz Hillsboro w USA). Już od kilku lat pielęgnujemy tradycję wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie potrzeb, problemów i osiągnięć w dziedzinach kultury, oświaty i sportu. Także uczniowie szkół zyskują możliwość zdobycia cennych doświadczeń dzięki prowadzonej współpracy międzynarodowej – w ubiegłym roku, nasza młodzież miała okazję wyjechać na dwa tygodnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie została ugoszczona przez swoich amerykańskich rówieśników oraz ich rodziny.


Rada Gminy Zabierzów pamiętała również o naszej młodzieży promującej gminę w różnych dyscyplinach sportowych. Łuczniczki Ludowego Klubu Sportowego GROT zostały uhonorowane na sesji Rady Gminy i ustanowiono nagrody za osiągnięcia sportowe dla uzdolnionej młodzieży.


Ponadto Radni Gminni brali aktywny udział w życiu Naszej społeczności, uczestnicząc w uroczystościach państwowych czy samorządowych oraz innych ważnych, integrujących Mieszkańców wydarzeniach lokalnych jak Dni Seniora, Spotkania Opłatkowe, festyny i pikniki, na które chętnie przybywają całe rodziny z poszczególnych miejscowości.


Nasza Gmina może pochwalić się również uzyskaniem w ogólnopolskiej kampanii „Zachować Trzeźwy Umysł 2012” Certyfikatu Samorządu Zaangażowanego w Nowoczesną Profilaktykę i Edukację, a także podziękowaniem za aktywną postawę samorządu w budowaniu trwałych, ponadlokalnych wartości i zdrowego obywatelskiego społeczeństwa.


Jako Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów pragnę wyrazić podziękowanie Wszystkim Mieszkańcom Gminy Zabierzów za aktywne włączanie się w realizację wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju Naszej Gminy.


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Wszystkim Mieszkańcom Gminy Zabierzów dużo radości i ciepła rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole. Zdrowia i pomyślności w nadchodzącym 2013 roku


Maria Kwaśnik

 

 

 

Grudzień to czas przedświątecznych przygotowań ale też czas podsumowania obecnego roku.  Podsumowując zatem powoli 2012 rok chcę Państwa poinformować, że z punktu widzenia „policyjnego rzemiosła” rok ten uznaję za udany pod względem działań profilaktycznych i prewencyjnych. Optymizmem napawa również ograniczenie ilości zdarzeń przestępczych. Myślę, że na dane statystyczne przyjdzie czas w styczniu 2013 r.  Do ograniczenia zdarzeń przestępczych w dużej mierze przyczynili się sami mieszkańcy gminy Zabierzów, którzy reagowali widząc w rejonie własnych i sąsiednich posesji obce, podejrzane pojazdy oraz osoby. Szybka informacja ze strony mieszkańców przekazana do dyżurnego Komisariatu Policji w Zabierzowie w kilkunastu przypadkach zaowocowała zatrzymaniem na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń lub zapobiegła zachowaniom przestępnym. Świadczy to o tym, że Policja i policjanci obdarzani są coraz większym zaufaniem, a mieszkańcy swoim postępowaniem dają przykład zachowania obywatelskiego. Życząc więc Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku, życzę i sobie aby takie postawy były utrwalane, co na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w gminie Zabierzów.


Andrzej Kowalski

 

 

 

ena.jpg