• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • biga.jpg
 • colorex.jpg
 • dron.jpg
 • familia.jpg
 • gk.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • markor.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zlotegody.jpg

Numer 10/2012

Kolejna edycja akcji Urzędu Kontroli Skarbowej pt. „Nie bądź jeleń, weź paragon” została zakończona. Jak co roku urzędnicy, głównie w miejscowościach turystycznych sprawdzali czy punkty handlowo-usługowe ewidencjonują sprzedaż na kasach fiskalnych czyli czy wystawiają paragony. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia dochodów budżetu Państwa ale również jest ważne dla konsumentów chociażby przy złożeniu reklamacji.


Pod lupą pracowników kontroli skarbowej znalazły się podmioty świadczące usługi w zakresie handlu, gastronomii, przewozu osób, parkingowe, wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego, puby, dyskoteki, kawiarnie. W okresie kontroli inspektorzy z Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie na terenie województwa małopolskiego nałożyli łącznie 984 mandatów karnych na łączną kwotę 221.800 zł w tym 725 mandatów nałożono w branży handlowej, 154 mandaty w gastronomii, 37 podmiotom świadczącym usługi przewozu osób, 68 mandatów w pozostałej branży usługowej. Z liczby 984 mandatów 934 nałożono podmiotom prowadzącym całoroczną działalność gospodarczą, a 50 mandatów podmiotom prowadzącym działalność sezonową. W czasie letnich wakacji 2012 r. przeprowadzono kontrole wobec 4.472 podmiotów gospodarczych w których nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie rejestracji obrotów za pośrednictwem kas fiskalnych w tym 4.212 kontroli dotyczyło działalności całorocznej, a 260 działalności sezonowej. W porównaniu do roku ubiegłego powyższe liczby nieznacznie wzrosły, co albo świadczy o większej skuteczności działań inspektorów UKS albo też o słabych efektach akcji informacyjno-prewencyjnej. Akcja weź paragon miała na celu ochronę interesów Państwa, uczciwych przedsiębiorców oraz konsumentów. Niestety liczba mandatów z roku na rok rośnie.


A na koniec, częste i niejednokrotnie zabawne tłumaczenia ukaranych przedsiębiorców:


-„po diabła te kasy, lepiej byłoby cztery, pięć stów dodatkowo, co miesiąc do skarbówki zanieść, komu te kasy są potrzebne”

-„jak dacie mi najniższy mandat to przysięgam na Boga nie powiem nikomu, żeście są w Zakopanem i se będziecie łowić niesforne duszyczki”

-„ćwiczę sobie dodawanie w pamięci”


Wojciech Wojtaszek

 

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 391 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

"… na wysoką idę górę, na najwyższy wchodzę szczyt" -– to motto działań uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Zespole Szkół w Rząsce.

W dniach 22-23 września 2012 r. w Centrum Restauracyjno - Konferencyjnym „Krakowskie Przedmieście” w Kraków Business Park w Zabierzowie rozegrano XIII Powiatowy


Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Krakowskiego. Wśród licznych uczestników byli m.in. finaliści oraz aktualni medaliści Mistrzostw Polski Juniorów. W najsilniejszej grupie A zwyciężył Szymon Gumularz z TS Wisła Kraków; w grupie B zwyciężył Grzegorz Dziembaj z KS Cracovia, a w najliczniejszej grupie zawodników do lat 8 zwyciężył z kompletem zwycięstw Konrad Łyszczarz z UKS SP 8 w Chrzanowie. Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Prezes TS Wisła Ludwik Miętta-Mikołajewicz, przedstawiciele: Centrum Krakowskie Przedmieście Marek Rowecki i SCKiP Zabierzów Urszula Młynarczyk. Uczestnicy umawiali się na kolejne turnieje szachowe w „Krakowskim Przedmieściu”.


Marek Rowecki

 

 

 

Te słowa piosenki z kabaretu, chyba najlepiej oddają atmosferę VII Dnia Seniora w Zabierzowie, organizowanego przez Klub Seniora, Radę Sołecką, oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

14 września 2012r. w restauracji Grube Ryby w Zabierzowie miała miejsce uroczystość obchodów 60 rocznicy powstania Koła Łowieckiego „Bór” w Krakowie. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, którą odprawił o. Tadeusz Popiela.


W trudnych latach po II Wojnie Światowej zaczęły powstawać pierwsze koła łowieckie zrzeszające nielicznych członków PZŁ. W marcu 1952 roku na fundamentach przedwojennego Towarzystwa Łowieckiego „Bór” powstało Koło Łowieckie nr. 7 „Bór” w Krakowie. Walne Zgromadzenie koła odbyło się z inicjatywy pracownika WRŁ – Czesława Skowrona oraz Władysława Mędrka. Wśród założycieli koła byli m.in.: Adam Engelman, Zbigniew Komorowski, Andrzej Szymański, Franciszek Cichy, Roman Okuszko, Mieczysław Wędziński, Ludwik Pietras, Eugeniusz Kozłowski. W sumie statut koła podpisało 17 członków – założycieli. Obecnie koło liczy 39 członków.


Struktura zarządu:


Prezes – Janusz Kubicz
Łowczy – Wiesław Biernat
Sekretarz – Jacek Jaskólski
Podłowczy – Wojciech Zdebski
Skarbnik – Zbigniew Engelman


Wbrew pozorom, koła łowieckie nie powinny być kojarzone jedynie z polowaniami. Otóż pełnią one wiele innych pomocnych funkcji, z których mieszkańcy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy, a przecież każdy doskonale wie, że nic niestety nie robi się samo. Kto zatem stoi za ochroną i ulepszaniem otaczającego nas „zielonego świata”?
Koło prowadzi gospodarkę na dwóch obwodach o łącznej powierzchni 8500 ha. Na 4 ha poletek łowieckich uprawiana jest kukurydza i topinambur celem dokarmiania zwierzyny w trudnym, zimowym okresie. Członkowie koła uczestniczą aktywnie w pracach hodowlanych i gospodarczych, corocznych akcjach sadzenia lasu na terenie Nadleśnictwa Krzeszowice, zwalczaniu kłusownictwa. Koło współpracuje również z młodzieżą szkolną prowadząc prelekcje i prezentacje oraz organizując przy wsparciu władz gminy akcje likwidacji dzikich wysypisk śmieci.


O zmianach napotkanych na przestrzeni lat opowiedzieli nam Wiesław Biernat i Tadeusz Brzuchacz.

W czasach powojennych, czyli na początku działalności naszego Koła, stan zwierzyny drobnej był bardzo dobry. Jak pisze w swoich wspomnieniach Karol Biliński – jednodniowe pokoty przekraczały 80 zajęcy, a na polach Kryspinowa i Olszanicy można było strzelić 20-30 kuropatw nawet bez psa. Podobnie było z liczebnością kogutów, kaczek i grzywaczy. Jeszcze w sezonie 1967/68 koło prowadziło odłowy żywych zajęcy na eksport. Obecnie pomimo systematycznych zasiedleń łowisk w bażanty i zające, stan zwierzyny drobnej jest bardzo słaby. Przyczyn należy upatrywać się w nadmiernym przyroście drapieżników (lis, kuna, jenot, sroka), mechanizacji i chemizacji rolnictwa oraz zaniku drobnych gospodarstw rolnych. Pola zarastające krzewami i lasem stające się ostoją dla zwierzyny oraz wielkoobszarowa uprawa kukurydzy przyczyniają się do wzrostu liczebności zwierzyny grubej.


W ostatnich latach średnie pozyskanie dzików to 80 szt. rocznie. Szkody czynione przez dziki w uprawach rolnych są znaczne. W ostatnich dwóch latach wypłaciliśmy rolnikom z własnych środków odszkodowania w kwocie 41 tys. zł.


Poza przedstawioną wyżej działalnością, członkowie Koła uczestniczą również w lokalnych uroczystościach, takich jak poświęcenie dzwonów kościoła w Zabierzowie, czy poświęcenie sztandaru N-ctwa Krzeszowice.


Liczna reprezentacja koła wraz z pocztem sztandarowym bierze udział w corocznych uroczystych mszach św. Na Wawelu i w Bazylice Mariackiej z okazji obchodów święta św. Huberta oraz w obchodach Dni Hubertowskich na zamku w Niepołomicach.
Celem upamiętnienia 60. rocznicy powstania, koło ufundowało dwa kamienne obeliski w Grzybowie i Chrostowej z tablicami o treści: „60 lat Koła Łowieckiego BÓR Kraków. Pamięci myśliwych i leśników”.


Dziękujemy serdecznie za prezentację działalności Koła Łowieckiego BÓR w Krakowie. Życzymy jak największej liczby sprzymierzeńców waszej działalności jak najwięcej radości z pochłaniającej was pasji.

 

 

 

15 października 2012r. w Szkole Podstawowej w Kobylanach odbył się Gminny Dzień Komisji Edukacji Narodowej, połączony z otwarciem przedszkola „Baśniowa Kraina”. Uroczystość zbiegła się ze 140 – leciem istnienia oświaty w Kobylanach. Na otwarcie dyrektor GZEAS Janina Wilkosz przywitała przybyłych na uroczystość przedstawicieli władz Gminy Zabierzów na czele z panią Wójt Elżbietą Burtan, dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli, a także wszystkich zaproszonych gości. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy IV, V i VI przedstawiając w humorystyczny sposób dylematy współczesnego nauczyciela. Zaprezentowali także poszczególne etapy ewolucji istoty szkolnej czyli ucznia oraz opowiedzieli piosenką


o szkolnej codzienności. Następnie Pani Wójt wręczyła nagrody i podziękowania dyrektorom i nauczycielom. Przedstawiła także sytuację edukacji w Gminie, zwracając uwagę na ilość placówek oświatowych oraz podziękowała za poświęcenie, trud włożony w wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Z kolei dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Barbara Wiecheta, w imieniu swoim, rodziców i dzieci, skierowała słowa wdzięczności do Pani Wójt, Radnych Gminy Zabierzów oraz pani dyrektor Janiny Wilkosz za to, że oświata stanowi priorytet działań władz, czego wymiernym efektem stała się organizacja i otwarcie przedszkola. Swą wdzięczność wyraziły także przedszkolaki, które, prezentując się w baśniowych strojach, wręczyły Pani Wójt obraz swoich odciśniętych dłoni, na które w przyszłości można liczyć. Pani Wójt obdarowała dzieci upominkami w postaci pluszowych maskotek. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, a pomieszczenia szkolne poświęcił ksiądz Andrzej Sasuła. Goście mogli podziwiać zaadaptowane, bogato wyposażone sale przeznaczone dla najmłodszych. Uroczystość przebiegła w miłej, ciepłej, rodzinnej atmosferze, a na zakończenie wszyscy delektowali się słodkim, „baśniowym tortem”.


Red.

 

 

 

22 października Grupa Goodman oddała do użytku ostatnią część czwartego magazynu w ramach Kraków Airport Logistics Centre w Modlniczce pod Krakowem. Klientami wynajętego w 85% obiektu o powierzchni 12 250 m2 są Royal Canin, Logfarma oraz DB Schenker Logistics. Budowa pierwszej części magazynu o powierzchni 6 100 m2 zakończyła się w lipcu, teraz do użytku zostaje oddana druga część obejmująca 6 150 m2.


- Miło nam poinformować o przekazaniu kolejnego magazynu w ramach jednego z naszych kluczowych parków logistycznych. Fakt, że już 1/3 docelowej powierzchni centrum jest zajęta potwierdza, że nasi klienci doceniają bardzo dobrą lokalizację magazynów, dogodne połączenie z lotniskiem i autostradą A4 oraz najwyższą jakość ich wykonania -powiedział Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Goodman na Polskę.


W lipcu do czwartego magazynu wprowadzili się: Royal Canin, producent karm dla zwierząt domowych, który wynajął 3 500 m2, oraz Logfarma, spółka z Grupy Galfarm, producenta surowców farmaceutycznych, która zajęła 2 600 m2. W drugiej, oddanej właśnie do użytku, części magazynu operator logistyczny DB Schenker Logistics zajął 4 400 m2 powierzchni. Na najemcę w czwartym magazynie czeka jeszcze moduł o powierzchni 1 750 m2.


– Poszukiwaliśmy lokalizacji z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, gdzie mogliśmy ulokować naszą działalność, korzystając z nowoczesnego i dopasowanego do naszych potrzeb zaplecza. Kraków Airport Logistics Centre odpowiada tym oczekiwaniom i pozwala na dalszy rozwój naszej działalności w regionie – powiedziała Monika Mrozowska koordynująca projekt z ramienia Royal Canin.


W maju 2011 r. zakończyła się budowa pierwszego magazynu o powierzchni 14 000 m2, który został w całości wynajęty firmom SCOT, Eurodruk-Kraków, Farutex i KMC Services. W październiku 2011 r. do użytku oddano drugi magazyn o powierzchni 22 400 m2, którego najemcami zostały fi rmy Valeo Autosystemy oraz RUCH. Natomiast w maju 2012 r. DB Schenker Logistics odebrałtrzeci obiekt logistyczny w ramach Kraków Airport Logistics Centre o powierzchni 7 600 m2.


Docelowo Kraków Airport Logistics Centre będzie miało do zaoferowania ponad 150 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A w ramach dziewięciu magazynów wraz z dodatkowymi pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i technicznymi. Taki rozmiar inwestycji sprawi, że będzie to największe centrum logistyczne w województwie małopolskim. Szacuje się również, że po wynajęciu wszystkich dostępnych powierzchni, zatrudnienie u najemców centrum znajdzie łącznie około 1 000 osób. Ponadto 25% powierzchni krakowskiego centrum będą stanowiły tereny zielone, a dookoła zagospodarowanego obszaru posadzonych zostanie 800 drzew. Do dnia dzisiejszego posadzonych zostało już 400 szt.


Za sukcesem Kraków Airport Logistics Centre przemawia jego dogodna lokalizacja. Centrum logistyczne położone jest w Modliniczce pod Krakowem, w odległości czterech kilometrów od międzynarodowego lotniska Kraków – Balice. Dogodny dojazd zapewnia również sąsiedztwo autostrady A4, łączącej Kraków i Wrocław.

 

 

 

Rozpoczął się gorączkowy okres dla Gminy w sferze finansów. Trzeci kwartał to z jednej strony gorączkowa weryfikacja realizacji budżetu, zwłaszcza jego dochodów, z drugiej – przygotowywanie projektu budżetu na rok następny. Pomimo pewnych niekorzystnych zdarzeń, które miały miejsce w roku 2012, przede wszystkim konieczność zwrotu znaczącej kwoty przedsiębiorstwu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości, Gmina zakończy rok w niezłej kondycji finansowej. Generalnie, dochody realizowane są zgodnie z planem, a oszczędności wynikające z niższych, od zakładanych kosztów realizacji niektórych zadań powodują, że prawdopodobnie deficyt, planowany na 4,95 mln. zł. będzie nieco niższy. A „gorączkowa” weryfikacja realizacji budżetu wynika z tego, że wiele pozycji dochodów, w tym głównie udziały w CIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane Gminie. Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, wahania w ostatnim kwartale w tym zakresie mogą być bardzo duże.
Gorącym tematem ostatnio jest w naszym kraju zadłużenie samorządów, głównie gmin. Gmina Zabierzów, przychylając się do aspiracji mieszkańców dla szybkiego rozwoju infrastruktury w każdej dziedzinie: komunalnej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej stara się od wielu lat przeznaczać jak najwięcej środków na inwestycje. Część środków pochodzi z pożyczek i kredytów. Poziom zadłużenia utrzymywany jest w bezpiecznych granicach, w relacji do dochodów nieco ponad 50%. Daje to margines bezpieczeństwa w razie gwałtownego pogorszenia koniunktury i, co za tym idzie, spadku dochodów. Zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia na koniec roku w wysokości 55,1% będzie zapewne niższy, głównie dzięki uzyskaniu przez Gminę umorzenia części pożyczek w WFOŚ na kanalizację. Kwota umorzenia sięgnęła 2,1 mln. zł. Skutek umorzenia pożyczek jest dla Gminy, w sensie finansowym równoznaczny z dotacją. Niższe, od planowanego zadłużenie daje dobry start na rok 2013. Pamiętajmy jednak, że to wciąż niemała kwota, wyniesie ona ok. 39 – 40 mln. zł. na koniec 2012 roku.


Planując budżet na rok 2013 koniecznością jest znalezienie równowagi między niezbędnymi inwestycjami, a bezpiecznym poziomem zadłużenia.


Rok 2013 nie będzie rokiem łatwym. Założenia do Budżetu Państwa mówią o niedużym: 2,2% wzroście PKB co przekłada się pośrednio na słabą dynamikę dochodów podatkowych Gminy.


Głównym źródłem dochodów podatkowych Gminy będą udziały w PIT, które zgodnie z informacją Ministra Finansów mają wynieść 21,9 mln. zł. Dane Ministerstwa Finansów o dochodach z tytułu udziału w PIT wszystkich gmin wyraźnie pokazują, że nasza Gmina należy do czołówki na tym polu. Dużą rolę w powiększeniu dochodów z tego tytułu odegrała prowadzona przez Gminę akcja „Czy chcesz, aby twoje podatki wracały do Ciebie”. W istocie, należy ciągle uświadamiać mieszkańcom Gminy, że mają wpływ na to, gdzie odprowadzana jest część ich podatku dochodowego. Trzeba pamiętać, że z każdego 1 tys. zł. podatku dochodowego 374 zł. odprowadzone zostanie w 2013 roku do Gminy, w której się mieszka.


Przy prowadzonych porównaniach gmin za miernik ich prężności, dynamiki przyjmuje się najczęściej udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. I tu nasza Gmina na pewno nie znajdzie się w czołówce. Czy to źle? Niekoniecznie. Otóż trzeba pamiętać, że Gmina Zabierzów weszła na zupełnie inny poziom rozwoju niż przeciętna gmina w Polsce. Poziom rozwoju infrastruktury jest tak wysoki, że skupić się należy na utrzymaniu jej na należytym poziomie, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom. Nie znaczy to, że inwestycje zostaną drastycznie ograniczone. Rzecz w tym, aby realizować te naprawdę potrzebne mieszkańcom.


Prace nad budżetem na rok 2013 już trwają. Nie będzie to łatwy budżet, ale z pewnością będzie odzwierciedlał kontynuację rozwoju Gminy.


Piotr Budziak

 

 

 

Wyczekiwana przez dzieci i rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zelkowie wyjątkowa uroczystość miała miejsce w dniu 25 października b.r. Szkolna sala gimnastyczna ledwie pomieściła przybyłych do Zelkowa gości, rodziców i mieszkańców wsi.

Edyta Kwiatkowska: Jak długo jest Pan sołtysem? Jacek Kozera: Sołtysem jestem drugą kadencję od 2006 r.


E.K.: Co zmieniło się w trakcie Pana kadencji? J.K.: Przede wszystkim została wykonana kanalizacja sanitarna, ale również oświetlenie na Góry Karniowskie, Gaj Karniowski oraz w stronę Więckowic.


E.K.: Jak zmienia się sołectwo pod względem infrastruktury? J.K.: Do jednej z najważniejszych inwestycji należy zaliczyć plac zabaw, który pełni ważną funkcję integracyjną a zlokalizowany jest przy boisku sportowym. Boisko to w chwili obecnej jest w trakcie przebudowy. Do udanych inwestycji należy zaliczyć chodnik na ulicy Modrzewiowej i części ulicy Krakowskiej a ponadto barierki ochronne wykonane na ulicy Widokowej i Spacerowej. Wyremontowane także zostały schody łączące osiedle z przystankiem autobusowym. Ponadto wykonano nakładki asfaltowe na ulicach: Rycerskiej, Modrzewiowej, Skalnej, Parkowej, Lipowej, Słonecznej, na części ulicy Krakowskiej oraz na osiedlu między piątym a ósmym blokiem i przy pierwszym bloku osiedla.


E.K.: Jakie akcje lub imprezy są organizowane na terenie Waszej miejscowości? J.K.: Corocznie organizujemy zabawy choinkowe dla dzieci a także pikniki. W roku bieżącym zorganizowano przy nieocenionej pomocy OSP z Karniowic, kolejny, szósty piknik.


E.K.: Czym możecie się jako sołectwo pochwalić? J.K.: Warto zwrócić uwagę, że jesteśmy jednym z najładniej położonych sołectw w Gminie Zabierzów. Znajdujemy się pomiędzy dwoma podkrakowskimi dolinkami i dla turystów z Krakowa i okolic stanowimy bazę wypadową do dalszego zwiedzania dolinek jurajskich. Z Karniowic rozciąga się przepiękna panorama na Kraków i Beskidy.


E.K.: Jakie nowe inicjatywy zostały wszczęte w ostatnim czasie? J.K.: Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nowych członków OSP udało się w ostatnich trzech latach reaktywować działalność straży, która w tym czasie pozyskała większy samochód gaśniczy a aktualnie stara się o wybudowanie nowego garażu.


E.K.: Jak układa się współpraca z mieszkańcami? J.K.: Moja współpraca z mieszkańcami układa się bardzo dobrze. Jako sołtys współpracuję ze wszystkimi, którzy chcą się przyczynić do dalszego rozwoju naszych pięknych Karniowic.


E.K.: Jakie Pan - jako sołtys i gospodarz, w imieniu całego sołectwa ma życzenia? J.K.: Chciałbym, aby w naszym sołectwie było tak jak do tej pory spokojnie, ale również życzyłbym sobie w imieniu całego sołectwa większego zaangażowania finansowego gminy w rozwój infrastruktury w naszej wsi.


E.K.: Jakie są plany dalszego rozwoju? J.K.: Nasze plany na przyszłość, które staramy się opracować z Radą Sołecką zawierają przede wszystkim dalszy rozwój infrastruktury. Do najważniejszych punktów tego planu należy zaliczyć budowę chodnika w stronę Bolechowic oraz dokończenie budowy boiska sportowego, a także przebudowę drogi na Gaj Karniowski oraz Góry Karniowskie. Chcielibyśmy również zagospodarować tzw. „wondole” i stworzyć tam jeszcze jeden plac integracyjny.


E.K.: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji Pańskich planów.


 

Karniowice

 

W 1286 r. z nadania Leszka Czarnego stały się wsią rycerską, która dość często na przestrzeni swych dziejów zmieniała dziedziców. Nie zabrakło wśród nich takich rodów, jak Kmitowie, Tęczyńscy, Ossolińscy, czy Morsztynowie. Na początku XVII w. wieś należała do Jerzego Pipana, doktora medycyny, właściciela apteki „Pod Złotą Głową” w Krakowie. W 1856r. Karniowice nabył Stanisław Mieroszewski, marszałek powiatu krakowskiego. W 1870 r. wieś miała 210 mieszkańców.


Późnobarokowy dwór, pochodzi z końca XVIII w. W 1860 r. w toku przebudowy dwór zyskał lukarny i ganek z oryginalnym przyczółkiem. Mieroszewski odnowił także stojącą obok dworu barokową, sześcioboczną kaplicę, wzniesioną przed 1624 r. W kaplicy zachował się ołtarz z marmurowym antepedium o bogatej, wzorzystej dekoracji oraz sześć marmurowych tablic epitafijnych z okresu lat 1665 - 75.


Odwiedzając Karniowice warto podejść pod krzyż, usytuowany na grani tektonicznego progu. Roztacza się stąd wspaniała panorama Rowu Krzeszowickiego, Garbu Tenczyńskiego, Krakowa, a w oddali Pogórza Wielickiego, Beskidów, a nawet Tatr.


W Karniowicach od 1993 r. działa Dom Pomocy Społecznej. Aktualnie Karniowice zamieszkuje 898 mieszkańców.


Tekst Monografia Gminy Zabierzów – Piotr Hapanowicz Fot. Compass

 

 

 

smog.jpg