• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • biga.jpg
 • colorex.jpg
 • dron.jpg
 • familia.jpg
 • gk.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • markor.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zlotegody.jpg

Numer 08/2012

 Po tytule Najlepszego Wójta Województwa Małopolskiego, którym wyróżniona została kilka dni temu wójt Elżbieta Burtan, kolej na Sołtysa Roku. Został nim pan Andrzej Krawczyk, sołtys Zelkowa oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów. Swój tytuł pan Andrzej odebrał wraz z czekiem na 50 tysięcy złotych, który spożytkowany zostanie na potrzeby zelkowskiego sołectwa. Organizatorem prestiżowego plebiscytu na Najlepszego Sołtysa Małopolski jest Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów współpracujące z Marszałkiem i Wojewodą Małopolskim. Głównym celem organizacji jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, ochrona interesów sołtysów i mieszkańców wsi. Sam plebiscyt jest z kolei – jak podkreślał na tegorocznej gali Marszałek Marek Sowa – jedną z form docenienia pracy sołtysa, okazją do wskazania dobrych wzorców i spotkania z najbardziej zasłużonymi osobami w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Miejscem wspomnianego spotkania były w tym roku Lachowice w gminie Stryszawa, skąd pochodzi ubiegłoroczny laureat plebiscytu, sołtys Grzegorz Krawczyk. Pan Andrzej Krawczyk, nasz zwycięzca, nagrodę odebrał z rąk Marszałka Województwa Marka Sowy, Wicewojewody Małopolskiego Andrzeja Harężlaka oraz Wiceprezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Stanisława Kaszyka.

Tuż po ceremonii pan Andrzej przyjął gorące gratulacje od licznej delegacji Gminy Zabierzów na czele z Zastępcą Wójta Gminy Zabierzów Wojciechem Burmistrzem, który przekazał życzenia i gratulacje w imieniu wójt Elżbiety Burtan oraz Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zabierzów Tadeuszem Brzuchaczem który przekazał list okolicznościowy i życzenia w imieniu przewodniczącej i Rady Gminy Zabierzów. Wśród gratulujących byli również: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierz Czekaj oraz Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego – Alicja Wójcik składająca gratulacje w imieniu starosty. Nie mogło zabraknąć także najbliższych pana Andrzeja – mamy Władysławy oraz brata Henryka, Radnego Gminy Zabierzów i sołtysa Bolechowic. Wśród delegatów znalazł się również pan Józef Kruk, przyjaciel, przedsiębiorca i filantrop, który wręczył laureatowi wspaniałą szablę, z życzeniami dalszej, równie owocnej jak dotychczas działalności w sołectwie i gminie. Sam zwycięzca nie kry-jąc wzruszenia dziękował podczas gali mieszkańcom Zelkowa, bez których jego zdaniem nie byłby w stanie tak sprawnie zarządzać podległym mu sołectwem. Wójtowi Elżbiecie Burtan, Radnym Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminnego dziękował za zgłoszenie jego kandydatury do konkursu oraz wieloletnią, owocną współpracę. Szczególne podziękowania skierował także do swej mamy. Pytany o przeznaczenie pokaźnej kwoty 50 tysięcy zło-tych ufundowanej przez Województwo Małopolskie, pan Andrzej, będący jej dysponentem, odpowiada skromnie – w tej sprawie będę konsultował się z radą sołecką, by wspólnie podjąć decyzję. Pomysłów jest kilka: nowe bo-isko obok rozrastającej się szkoły podstawowej, rewitalizacja stawu w centrum Zelkowa, i jeszcze parę innych. Z pewnością znajdziemy najlepszy cel. Serdecznie gratulujemy laureatowi, życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.


Łukasz Gędłek Fot. Małgorzata Tomczyk

Mija pierwszy rok pracy przedszkola FANTAZJA. Jakie były początki Waszej działalności?


Nie były łatwe. Trzeba było podporządkować swoje życie prywatne wielu nowym obowiązkom, skompletować zespół pracowników, nastawić się na wytężona pracę. Wasze przedszkole rozwija się dynamicznie. Zaczynaliście Państwo z niewielką grupką dzieci, teraz ich liczba znacznie się powiększyła. Jaka jest recepta na tak szybki rozwój placówki? We wszystkim co robimy dążymy do jak największego profesjonalizmu. Przedszkole nie może być spontanicznym pomysłem na życie dla kogoś, kto „po prostu lubi dzieci”. To jest wyzwanie i ciężka praca, która wymaga ogromnego zaangażowania i codziennej świeżej energii. I jeszcze codziennego absolutnego przekonania, że to jest TO. Powołanie? Myślimy, że nie jest to za duże słowo w tym wypadku. Naszymi klientami są, owszem, rodzice, ale przede wszystkim dzieci. A one są jak papierek lakmusowy na nasze emocje i najskrytsze myśli. Dzieci „wyczuwają” niuanse, które dla dorosłych bywają już nie do wykrycia. Dzieci są najlepszym testerem na AUTENTYCZNOŚĆ drugiego człowieka. Jeśli chcesz zająć się opieką, wychowaniem i edukowaniem dzieci, musisz mieć odpowiednie kwalifikacje, opanować potrzebną wiedzę i umiejętności i musisz po prostu kochać to robić. Dzieci to wyczują lepiej niż niejeden specjalista do spraw rekrutacji pracowników. W naszym przypadku otwarcie przedszkola to kolejny etap pracy edukacyjnowychowawczej, trwającej już 25 lat. Nadszedł taki moment, że zdecydowaliśmy się na wybudowanie placówki oświatowej. W jej ramach oprócz przedszkola uruchomiliśmy Klub Malucha oraz Salę Zabaw, z której wszystkie nasze pociechy mogą do woli korzystać. W godzinach popołudniowych z Sali Zabaw mogą korzystać również dzieci nie uczęszczające do naszego przedszkola.


Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na otwarcie przedszkola, skąd taki pomysł?


Przedszkole powstało z myślą o nowoczesnym, doskonale wyposażonym miejscu twórczej edukacji i wszechstronnego rozwoju, miejscu przyjaznym i bezpiecznym. Priorytetem naszej codziennej pracy jest wysoka jakość nauczania, ale również wychowania dzieci na dobrych ,mądrych i otwartych na świat” młodych ludzi. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym, nowo wybudowanym obiekcie przedszkolnym. Budynek zaprojektowano z myślą o bezpiecznym, przyjaznym i doskonale wyposażonym miejscu zabawy i nauki oraz wypoczynku. Kluczowe znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo naszych dzieci widziane w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym czyli z jednej strony wysoka kultura organizacji, bliski kontakt z dziećmi, z drugiej strony monitorowany budynek i teren przedszkola.


Jakie jest Wasze przedszkole?


Jest kreatywne. Na wszystko staramy się patrzeć oczami dziecka. Wszystko ma być nowe,  lub odkrywane na nowo. Tak właśnie wygląda świat dziecka. Wbrew pozorom, to bywa bardzo trudne dla ludzi dorosłych, za którymi jest już pewna droga edukacyjna, liczne doświadczenia. Innowacyjność, ale i uszanowanie tradycji i metod pracy z dziećmi od lat sprawdzonych i uznanych – to dwa bieguny pracy edukacyjnej naszej placówki. My sami jesteśmy wciąż nastawieni na rozwój – w ten sposób najlepiej przekazuje się dzieciom entuzjazm do nauki. Przedszkole zapewnia dodatkowe zajęcia, które służą doskonaleniu umiejętności i rozwijaniu uzdolnień. Co tydzień odbywają się zajęcia z baletu, tańca towarzyskiego, ceramiki,warsztatów plastycznych, piłki nożnej. Bardzo ważny jest dla nas udział dzieci w tych zajęciach. Jesteśmy przekonani o wspaniałym wpływie, jaki mają one na dziecięcy rozwój. Widzimy efekty i przyjemność, jaką z nich czerpią. Ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe. Istotny jest również codzienny ruch i pobyt dzieci na świeżym powietrzu w formie zajęć w plenerze, zabaw i spacerów. Stawiamy na wykwalifikowaną kadrę. Cały czas też motywujemy naszych pracowników do ciągłego rozwoju – tego wymaga zawód nauczyciela.


Na czym polega nauka języka angielskiego w Waszym przedszkolu?


Jednym z priorytetów przedszkola jest efektywne nauczanie języka angielskiego. Zajęcia te odbywają się w salach wyposażonych w tablice interaktywne ze stałym dostępem do internetu. Metody nauczania są dostosowane do wieku przedszkolnego. Nieograniczone możliwości daje nam praca z tablicą interaktywną oraz oprogramowaniem językowym wydawnictwa Express Publishing, Longman oraz Oxford. Posiadamy oprogramowania językowe dla wszystkich poziomów kształcenia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych. Oprogramowania są ciekawe, zaprojektowane tak, że dzieci maksymalnie skupiają swoją uwagę i bardzo lubią przeżywać swoją codzienną przygodę z językiem angielskim.


Czy wykorzystanie tablic interaktywnych sprawdza się w przedszkolu?Czy naprawdę tablice interaktywne wspomagają nauczanie?


Tablice interaktywne idealnie sprawdzają się w nauce przez zabawę, a przedszkolaki przyswajają wiedzę najszybciej właśnie wtedy, kiedy się bawią. Za pomocą różnych programów edukacyjnych np. ADIBU, PLUSZAKI ROZRABIAKI, HAPPY HEARTS dzieci poznają wiele ciekawych zagadnień. Staranny dobór programów edukacyjnych sprawia, że zajęcia stymulują rozwój intelektualny, motoryczny i emocjonalny dzieci. Dzięki pracy z tablicą oraz ciekawym ćwiczeniom dzieci rozwijają grafomotorykę oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Tablice urozmaiciła zajęcia oraz sprawiła, że dzieci są bardziej aktywne. Zajęcia z nią poprawiają pamięć u dzieci oraz ich zdolność koncentracji. Dzieci przepadają za wszystkimi ćwiczeniami interaktywnymi. Programy edukacyjne wykorzystywane w pracy z tablicą mają formę animowaną, co zwiększa ich atrakcyjność w oczach maluchów. Za pomocą tablicy dzieci poznają nazwy kolorów, kształty, liczby, a później utrwalają je w pamięci. Skuteczność tej formy nauczania potwierdzają wyniki prowadzonych badań, które pokazują, że w porównaniu z metodami tradycyjnymi, stopień zapamiętania materiału na zajęciach z wykorzystaniem tablic interaktywnych jest o ok. 20 % wyższy niż podczas tradycyjnych zajęć.


A co Wam przyniesie nowy rok szkolny 2012 /2013?


W naszej placówce stawiamy na innowacyjność – stale poszukujemy rozwiązań, dzięki którym dzieci będą się mogły rozwijać się wszechstronnie. Od 2012 roku otwieramy kolejne sale dydaktyczne. W roku szkolnym 2012/2013 ruszyła pierwsza grupa przedszkolna prowadzona metodą Marii Montessori.


Dlaczego metoda Montessori?


„Pomóż mi zrobić to samemu”- to słowa dziecka skierowane do Marii Montessori. Jej pedagogika jest ukierunkowana na dziecko i jego potrzeby, na jego spontaniczną aktywność oraz dążenie do samodzielności. Wychodzi naprzeciw jego zainteresowaniom, umożliwiając wszechstronny rozwój. Ta metoda daje dziecku szanse wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Właściwa organizacja i uporządkowanie otoczenia, dostępne dzieciom wspaniałe pomoce rozwojowe sprzyjają uczeniu się i eksperymentowaniu – w zakresie kształcenia zmysłów, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody sztuki oraz umiejętności praktycznych - wszystko przez działanie.


Czego należy zatem Wam życzyć w nadchodzącym nowym roku szkolnym?


Dalszego wszechstronnego rozwoju placówki, roześmianych dzieci i zadowolonych rodziców, a tym, którzy już są z nami dziękujemy za wybór naszej placówki i tym samym okazane nam zaufanie.

W naszym cyklu przedstawiamy kolejną parafię leżącą w granicach administracyjnych Gminy Zabierzów. Wspólnota wiernych z pobliskiego Brzezia i Ujazdu przez wieki przypisana była do parafii w Bolechowicach. Jak poinformował mnie ks. Grzegorz Kubik - obecny proboszcz - w latach 80 tych z inicjatywy znanego lokalnego społecznika śp. Józefa Prochala - mieszkańcy zaczęli tworzyć własną parafię. Za zgodą proboszcza z Bolechowic ks. Zygmunta Siudmaka - w miejscu obecnej świątyni w latach 1983 - 1987 zaczęto prace ziemne, a później sukcesywnie budowano bryłę kościoła. Zanim powstała parafia, wspólnota funkcjonowała jako ośrodek duszpasterski. Pierwsza msza św.- Pasterka - odprawiona została jeszcze w piwnicach 24 grudnia 1984 roku. Kiedy ukończony został budynek - parafianie poprosili Biskupa Krakowskiego o duszpasterza do swojej świątyni.

Jako administrator przydzielony został ks. Zdzisław Stwora - formalnie wikariusz bolechowicki - mający za zadanie stworzenie wspólnoty parafialnej. Dekretem ks. kardynała Franciszka Macharskiego 1 marca 1991 roku w Brzeziu erygowano parafię rzymskokatolicką p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Pierwszym proboszczem został mianowany wymieniony wyżej ks. Z. Stwora. Jego następcą od 1995 roku został ks. Władysław Szymoniak - znany strażakom Gminy Zabierzów z racji funkcji kapelana związku. Z jego inicjatywy parafianie wspólnym wysiłkiem i z własnych środków, w roku 2001 wybudowali dzwonnicę, która poświęcona została 15 sierpnia - w święto M.B. Zielnej. W czasach posługi przez ks. W.Szymoniaka działał parafialny zespół muzyczny „Znak”, który występował m.in. w Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Od 12 sierpnia 2007 roku funkcję proboszcza parafii i katechety w szkole podstawowej pełni ks. Grzegorz Kubik wyświęcony na kapłana w Krakowie w roku 1986. Do parafii formalnie należy 1236 „dusz” z Brzezia i Ujazdu. Przy wspólnocie działają m.in. Duszpasterska Rada Parafialna, 4 Róże różańcowe, służba liturgiczna, powstaje schola.


Tekst i zdj. Jerzy Banarski

Ten świat tak się jakoś kręci w zawrotnym tempie, że nawet nie spostrzegliśmy, kiedy niektórzy seniorzy z naszego grona osiągnęli piękny wiek, z pękatą ósemką z przodu. W związku z tym w dniu 16 sierpnia 2012r. zostało zorganizowane uroczyste spotkanie urodzinowe. Jako, że przygotowanie tego podniosłego w swoim charakterze spotkania odbywało się w pełnej konspiracji, zaskoczenie zacnych jubilatów było ogromne, dlatego też nie kryli wzruszenia. Do honorowego stołu jubileuszowego zostali poproszeni: Pani Janina Pożyczko, Pani Maria Korzonek, Pani Zofia Szczepańska, Pani Sabina Stanisławska i Pan Bolesław Filo – członek założyciel Klubu Seniora i jego długoletni v-ce przewodniczący. Wiek wymienionych jubilatów mieścił się w przedziale 86 do 80 lat. Klub Seniora spotkanie jubileuszowe zorganizował po raz pierwszy, dlatego też urodziny te w większości nie były okrągłe, ale mamy nadzieję, że od tej chwili świętowanie takich urodzin, jak 80-te, 85-te, 90-te a może nawet 100ne, stanie się już tradycją. Dla Jubilatów od Klubu Seniora były urodzinowe torty, kwiaty, listy gratulacyjne z pięknymi życzeniami, a także toast wzniesiony szampanem i gromkie 100 lat. Było nam bardzo miło, że do naszej uroczystości dołączył sołtys Zabierzowa Pan Wiesław Cader wraz z przewodniczącą Rady Sołeckiej Panią Janiną Wilkosz, którzy w serdecznych słowach złożyli życzenia zacnym Jubilatom, przekazując im listy urodzinowo-gratulacyjne z życzeniami o głębokiej treści wraz z czerwonymi różami. Należy zaznaczyć, że prawie wszyscy Jubilaci są członkami Klubu Seniora od samego początku t.j. od 1999 roku. Mimo zaawansowanego wieku biorą udział we wszystkich spotkaniach, imprezach, wycieczkach organizowanych przez nasz Klub i pewnie dlatego są pełni życia, humoru i dobrze się czują w klubowej rodzinie, przeżywając kolorową jesień swojego życia.


Barbara Golińska


27 sierpnia odbyła sie w Bolechowicach podniosła uroczystość. Mieszkankę tej miejscowości, Panią Irenę Weiner urodzoną w Warszawie w dniu 26 sierpnia 1912 roku, odwiedzili Krystyna Jędrzejowska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i zastępca Wójta Gminy Wojciech Burmistrz.


Szacowna Jubilatka otrzymała z ich rąk okolicznościowe listy gratulacyjne od Premiera Donalda Tuska, Wojewody Jerzego Millera i Wójta Gminy Zabierzów, Elżbiety Burtan a także kwiaty i prezenty od Gminy Zabierzów. Specjalne życzenia jubilatka otrzymała także od Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Krystyny Wierzbickiej. Był tort, szampan i życzenia 200 lat.


Redakcja „Gońca Zabierzowskiego” dołącza się do wszystkich serdecznych życzeń. Dużo zdrowia w kolejnej setce.

 

 

 

Za szybką pożyczkę w firmie, która nie jest bankiem trzeba bardzo dużo zapłacić. Dlaczego mimo tego wciąż są chętni? Parabanki kuszą swoich klientów dwoma hasłami: szybko i bez zbędnych formalności (często bez BIK, bez dochodu itp.) Szybko się może jednak okazać, że koszty takiej pożyczki są bardzo duże, zarówno oprocentowanie jak i ukryte koszty zawarte w umowie.

Wydział Planowania Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami zrealizował najważniejsze zadania związane z uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów oraz doprowadził do całkowitego pokrycia Gminy Zabierzów planami miejscowymi, zapytam więc o kierunek planowanych działań?


Ostatnie 4 lata Wydziału były niezwykle pracowite. Równolegle pracowaliśmy nad zmianą Studium dla całej Gminy Zabierzów i nad planami miejscowymi dla 6 sołectw, a także nad decyzjami o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach, które nie miały obowiązujących planów. Szczęśliwie mamy to już za sobą. Przed nami nowe wyzwania wynikające z ciągłych wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami gospodarowania przestrzenią a gospodarowania w przestrzeni przy uwzględnieniu dyrektyw Unii Europejskiej związanych z zarządzaniem środowiskiem, mającym bezpośredni wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzeni. Dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy powoduje, że interakcje pomiędzy wspomnianymi procesami gospodarowania przestrzenią są coraz bardziej złożone i coraz częściej przybierają formę konfliktów na tle zagospodarowania przestrzeni.


Rośnie zatem rola wiedzy w gospodarowaniu przestrzenią, gwarantująca świadome i racjonalne porządkowanie przestrzeni?


Zdecydowanie, informacja to najbardziej poszukiwany produkt w społeczeństwie informacyjnym, bowiem zrozumienie wywiedzione z informacji to wiedza, współcześnie stanowiąca siłę motoryczną rozwoju. Gmina Zabierzów planuje swój rozwój przestrzenny zwracając w szczególności uwagę na informację związaną z uwarunkowaniami środowiskowo-kulturowymi jak i społeczno-gospodarczymi, mając na uwadze fakt rozwoju jednostki terytorialnej w określonej przestrzeni, w której zachodzące zmiany nakładają się na siebie.


Informacja w procesie planowania zmieniła swoją rolę?


Tak, ze statycznej w dynamiczną – opartą na ciągłym monitorowaniu zmian odnoszących się do powierzchni ziemi w dowolnie określonej przestrzeni. Jako Wydział odpowiedzialny za zagospodarowanie przestrzeni mamy świadomość korzyści wynikających ze swobodnego dostępu do informacji.


A społeczeństwo (obywatel, przedsiębiorca)?


Przygotowanie społeczeństwa do korzystania z systemów informacji przestrzennej i geograficznej, a także wszelkich systemów informatycznych, bazujących na danych przestrzennych jest istotną sprawą, o której nie wolno nam zapominać, bowiem techniki informacyjne w jednostkach samorządowych stają się coraz powszechniejsze ze względu na jakość gromadzonych danych oraz możliwości ich szybkiej obróbki. Społeczeństwo informacyjne, ale i jednostki administracyjne w tym nasz Wydział, oczekuje na informacje przydatne do podjęcia właściwych decyzji. Wkroczyliśmy w erę usług e-administracji, a dane przestrzenne stanowią jeden z ważniejszych elementów baz danych. Społeczeństwo informacyjne, środowiska zawodowe notariuszy, prawników, geodetów, urbanistów, a także przedsiębiorcy działający na rynku związanym z danymi o charakterze katastralnym i przestrzennym zainteresowani są stałym dostępem do danych, mając wprawdzie na uwadze różne przesłanki, zmierzają do uaktywnienia środków technicznych, procesów i procedur, które umożliwią udostępnianie i stosowanie danych przestrzennych zmierzających do odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią opartego na wiedzy.


Czy Wydział jest na to wszystko przygotowany?


„Decydujmy razem – weź udział w planowaniu przestrzeni Twojej miejscowości” to inicjatywa z jaką Wydział wszedł w nowy kierunek swoich działań. Ruszyliśmy z kampanią informacyjną skierowaną do społeczności lokalnej. Będziemy uczestniczyć w zebraniach sołeckich, uruchamiamy testową stronę internetową Wydziału już we wrześniu, udostępnimy materiały wykorzystywane w pracach planistycznych, umożliwimy przedstawianie autorskich rozwiązań projektowych wszystkim zainteresowanym. Działania te zmierzać mają do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni w oparciu o dane przestrzenne, w tym o ochronie środowiska oraz rozwoju m.in. w zakresie infrastruktury. Analizowanie, monitorowanie, planowanie, projektowanie i zarządzanie z wykorzystaniem odpowiednio łączonych rodzajów informacji tematycznej, będzie miało ogromny wpływ na gospodarowanie przestrzenią, warsztat pracy urbanisty, udział społeczeństwa w planowaniu, a także możliwość weryfikacji wytworzonych dokumentów planistycznych.


Ogrom pracy przed Wydziałem, wspaniałe wyzwania, czy sprostają temu pracownicy i sprzęt, którym dysponujecie?


Wydział zatrudnia specjalistów niezbędnych do obranego kierunku działań. Pracują u nas ludzie młodzi, pełni energii, rozumiejący współczesne wyzwania z wykształceniem w zakresie gospodarki przestrzennej, urbanistyki, geodezji, geografii a także prawa administracyjnego. Złożone i pełne wyzwań zadania jakie stoją przed Wydziałem wymagać będą od całego zespołu szczególnego zaangażowania. Sprostać będziemy musieli większym zadaniom niż kiedykolwiek w przeszłości. Zmierzymy się z projektowaniem, syntetyzowaniem, zarządzaniem i administrowaniem, które są niezbędne dla wspierania i ukierunkowywania społecznego procesu planowania we wszystkich jego fazach. Liczymy na zainteresowanie społeczeństwa procesem planowania, traktując każdy głos w sprawie zagospodarowania przestrzeni jako wkład we wspólne dobro, jakim jest zapewnienie warunków dla rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Gminy Zabierzów w oparciu o zrównoważony rozwój przy zachowaniu ładu przestrzennego.


Edyta Kwiatkowska

Elżbieta Burtan wójtem roku Województwa Małopolskiego w prestiżowym Plebiscycie „Euro-Gmina”. Ta wspaniała wiadomość ogłoszona została podczas uroczystej gali plebiscytu odbywającej się w Centrum Konferencyjnym Witek. Spieszymy podzielić się z Państwem tą ważną informacją, świadczącą o właściwym rozwoju naszej Gminy.Plebiscyt odbywający się co trzy lata ma na celu promocję i reklamę najlepszych jednostek samorządowych w Polsce oraz wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju samorządu. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Gospodarcza „Euro-Partner”, od ośmiu lat poszukująca wszystkiego co najlepsze w Gminach, Powiatach, a także wśród prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski.Podczas gali wyłoniono laureatów w kilku kategoriach, nagradzając gminy za ponadprzeciętny poziom rozwoju w wybranych dziedzinach – edukacji, ekologii, sporcie, rolnictwie itp. Najbardziej prestiżowe, indywidualne wyróżnienia przypadły w udziale samorządowcom, kształtującym politykę i poczynania wiodących Gmin w regionie. Wśród nich znalazła się Wójt Elżbieta Burtan. Wspaniałą statuetkę „Euro-Partner” odebrała z rąk Dyrektora Fundacji „Euro-Partner” Jerzego Modzelewskiego oraz dyrektora TVP Kraków Leszka Dziury. Podczas ceremonii przypomniano wiele dokonań Pani Wójt, w tym sprawnie przeprowadzoną akcję kanalizacyjną oraz doskonałe warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, którymi Gmina Zabierzów szczyci się od lat.


Pani Wójt składamy najserdeczniejsze gratulacje, przypominając, że wszelkie indywidualne sukcesy Wójta są równocześnie sukcesami samorządu i całej gminnej społeczności, mającej pewność, że na jej czele stoi najwłaściwszy człowiek.

Łukasz Gędłek

 

 

 

Pierwsza wzmianka o Zelkowie pochodzi z 1402 r. Na przełomie XIV i XV wieku Zelków wszedł w skład starostwa niegrodowego z siedzibą na zamku w Ojcowie. W 1635r. na mocy przywileju króla Wladysława IV Wazy, Zelków został nadany Janowi Wizemberkowi z Czajowic. Na wezwanie Naczelnika Tadeusza Kościuszki w 1794 r. wielu włościan zelkowskich wzięło udział w walce o niepodległe państwo polskie, wśród nich był Maciej Rysakowski z przysiółka Wyźroł, który zginął pod Racławicami. W 1870 r. wieś liczyła 420 mieszkańców, znajdowały się w niej dwie karczmy. W 1972 r. i 1978r. Zelków odwiedził kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski. W 1999 r. we wsi odsłonięto pomnik papieża Jana Pawła II, jako wotum Zelkowa, Gacek i Woli za pontyfikat Ojca Świętego.Najstarszym zabytkiem Zelkowa jest przydrożna kapliczka z figurą krzyża na Wyźrole ufundowana w 1873 r. przez Mariannę i Jana Zająców.

Aktualnie Zelków zamieszkuje 736 mieszkańców.

Monografia Gminy Zabierzów – St. Piwowarski Fot. A. Kwarciak

W poprzednim numerze Gońca informowaliśmy o piątce psiaków dokarmianych z butelki przez wolontariuszy na terenie „Rogatego Rancza”. Apelowaliśmy o zapewnienie maluchom dobrego domu. Nasz apel i starania wolontariuszy przyniosły spodziewany efekt. Aktualnie wszystkie cztery pieski i jedna suczka znalazły nowe, wspaniałe domy. Jak informuje nas kierująca zespołem wolontariuszy, Prezes Stowarzyszenia Dolina Rudawy, Agnieszka Pietrzykowska, wszystkie psiaki opuściły już tymczasowy dom. Jesteśmy pewni, że w nowych domach będą szczęśliwe. Dziękujemy wolontariuszom, Pani Agnieszce i tym, którzy adoptowali zwierzęta.

Rozmowa z dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie Janiną Wilkosz


Jesteśmy na progu nowego roku szkolnego. Czy czekają nas zmiany prawne?


Tak, jak zawsze w oświacie jest ich dość dużo. Najważniejsze to kontynuacja nowej podstawy programowej w klasach IV – VI szkół podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz nowe ramowe plany nauczania w klasach I i IV szkół podstawowych, klasach I gimnazjów i klasach I szkół ponagimnazjalnych. Zmiany są również w naszym gminnym prawie. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianach w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych, wprowadzono elektroniczny pomiar pobytu dziecka w przedszkolu. Znowelizowano też uchwałę o stypendiach motywacyjnych.


Jakie kierunki w oświacie na ten rok przyjęło Ministerstwo Edukacji?


Główne kierunki polityki oświatowej państwa na ten rok to wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat, wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.


Czy polityka oświatowa gminy Zabierzów wpisuje się w te kierunki?


Tak jak najbardziej, a nawet wyprzedza pewne działania MEN planując perspektywicznie i kierując się zmianami na rynku pracy. Wskaźnik dzieci objętych edukacją przedszkolną w naszej Gminie już w 2010 roku przekroczył 90% przy średniej w kraju około 60%. Od września otwieramy kolejny oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 i 4 lata w szkole podstawowej w Kobylanach. W tym roku budujemy kolejne place zabaw przy szkołach w Bolechowicach i Rudawie. Budynki szkół podstawowych są dostosowane do przyjęcia dzieci 6 letnich, są w nich miejsca zabaw i specjalne dla nich świetlice szkolne. W każdej szkole dzieci korzystają z posiłków w formie cateringu. Jest realizowany program „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.


Jestem zainteresowany i pełny obaw w związku z obniżeniem wieku szkolnego do lat 6?


Obowiązek ten wchodzi już ostatecznie 1 września 2014 roku. Jednak zachęcam rodziców do zapisywania dzieci 6 letnich do klasy I wcześniej, jeśli dziecko osiągnie dojrzałość szkolną. O tym czy tak jest, informują rodziców nauczyciele oddziałów przedszkolnych w kwietniu w roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Przedłużanie pobytu dziecka w tzw. „0” jest niekorzystne i może zniechęcić go do dalszej edukacji bo pojawia się znudzenie.


Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice uczniów?


W związku z obecnym stanem prawnym i potrzebami dzieci, w szkołach jest dobrze rozwinięta pomoc psychologiczno- pedagogiczna zarówno dla dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi jak i dla dzieci uzdolnionych. Doradztwem i wsparciem otoczeni są również rodzice. Ważne jest zgłoszenie się rodzica do pedagoga, wychowawcy lub dyrektora w danej szkole już na początku etapu kształcenia. Kompletną pomoc można uzyskać też w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie.


Dużo mówi się o spadku urodzeń w naszym kraju, czy w związku z tym liczba dzieci w naszych szkołach maleje?


Dzięki mądrej polityce Gminy liczba dzieci u nas nie maleje. Gmina dużo wcześniej dostosowała sieć szkół, rozwinięto opiekę przedszkolną, wprowadzono naukę pływania w klasach I- III szkół podstawowych, stypendia motywacyjne, wydłużony czas pracy świetlic szkolnych, programy własne i innowacje w szkołach, wsparcie dla rodzin wielodzietnych, wkład własny Gminy w realizację programów zewnętrznych, doradztwo zawodowe w gimnazjach, ciągle rozbudowuje się i modernizuje bazę szkół, naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci w szkołach. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą SHELL w Zabierzowie realizując program „Bezpieczeństwo naszych dzieci na drodze”. Shell Polska z siedzibą w Zabierzowie realizuje projekt wspólnie z Policją i przy wsparciu Gminy Zabierzów. Projekt obejmuje dzieci najmłodsze z klas I- III szkół podstawowych i ich rodziców. Przy realizacji projektu Shell pragnie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i podzielić się nimi z lokalną społecznością w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach programu pracownicy zabierzowskiego oddziału Shell będą w sposób przystępny i atrakcyjny uświadamiać i uczyć jak zapewnić, aby nasze dzieci były bezpieczne na drodze jako piesi, rowerzyści i pasażerowie samochodów.


Czym kierują się rodzice zapisując dzieci do szkół w gminie Zabierzów?


Głównie wynikami sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych, a te w naszej Gminie są od lat wysokie i stabilne, liczebnością oddziałów klasowych, wysoką wykwalifikowaną, kompetentną kadrą, bezpieczeństwem dzieci w szkole, dobrym wyposażeniem szkoły, ofertą zajęć pozalekcyjnych, przyjazną atmosferą, dbałością o wszechstronny rozwój dziecka, współpracy z rodzicami w procesie wychowawczym. Potwierdzeniem spełnienia wymienionych oczekiwań jest to, że rodzice chętnie zapisują dzieci do klas I, ale też przenoszą je z innych szkół do klas starszych w naszej Gminie.


Jakie działania inwestycyjne są planowane w oświacie gminnej w najbliższym czasie?


Trwa rozbudowa szkoły w Bolechowicach, przystąpiono do prac przygotowawczych pod rozbudowę szkoły w Zabierzowie, przygotowywana jest budowa boiska przy szkołach w Nielepicach i Kobylanach. Trwa modernizacja budynku szkoły w Zelkowie. Dobiega końca modernizacja budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.


Czym na co dzień zajmuje się kierowany przez Panią GZEAS?


Prowadzimy sprawy kadrowe i płacowe pracowników oświaty, nadzorujemy pracę organizacyjną szkół, nauczyciele czynni i emeryci mogą uzyskać pomoc zdrowotną, uczniowie i studenci stypendia socjalne i motywacyjne, pracodawcy- zwrot kosztów kształcenia młodocianych, organy prowadzące placówki niepubliczne- ich wpis oraz dotacje, rodzice- wyprawkę szkolną i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, wszyscy zainteresowani- informację o pracy przedszkoli i szkół.


Zapraszam do naszych szkół i zachęcam do korzystania z przydatnych adresów: www.zabierzow.org.pl; www.gzeas.zabierzów.org.pl; www.poradnia. zabierzow.org.pl; www.men.gov.pl; www.kuratorium,krakow.pl; www.cke.edu.pl; www.ewd.edu.pl


Red.

No i kończą się nam wakacje i wielkimi krokami zbliża się (a właściwie, to już nadszedł – kiedy to się stało?) rok szkolny.

perla.jpg