• alles.jpg
 • alux.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • baks.jpg
 • biga.jpg
 • dron.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • mosur.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • ser_klim.jpg
 • skot.jpg
 • tapicer.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg
 • zielinski.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • dobrowolski.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zyczenia_b.jpg
 • zyczenia_s.jpg

Numer 05/2012

28 kwietnia oraz 16 i 26 maja 2012r. w świetlicy wiejskiej w Brzeziu odbyły się kolejne, organizowane cyklicznie akcje profilaktyczne pod hasłem „Biała sobota”. Na wszystkich chętnych, dbających o zdrowie i chcących wykonać kontrolne badania załoga medyczna czekała z otwartymi ramionami. Wykonywane były:

- badania profilaktyczne dla kobiet: USG piersi

-  badania echokardiograficzne i elektrokardiograficzne

- USG żył kończyn dolnych

- konsultacje kardiologiczne

- badania poziomu glukozy i cholesterolu we krwi

- pomiar ciśnienia tętniczego

-EKG

  

Akcje profilaktyczne udało się zorganizować dzięki pomocy Wójta Gminy Zabierzów, Sołtysa i Rady Sołeckiej w Brzeziu, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NZOZ Centrum Medyczne BELUGA-MED.

„W cyklicznie organizowanych spotkaniach udział brało zazwyczaj ok. 30 – 40 osób.Za każdym razem liczba pacjentów rośnie. Tak było tym razem, ku naszemu ogromnemu, pozytywnemu zaskoczeniu. Jest to już ogromny sukces, ale wciąż czekamy na kolejnych chętnych”. – Elżbieta Skwarczek, Inspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w organizowanych akcjach profilaktycznych.

 

Edyta Kwiatkowska

25 maja na terenie „Rogatego Rancza” w Zabierzowie odbyła się pierwsza z cyklu imprez taneczno-folklorystycznych pod nazwą „+35”. W zabawie wzięły udział dwa koła gospodyń wiejskich; KGW z Brzoskwini kierowane przez Barbarę Brzoskwinia i KGW „Giebułtowianki” z zaprzyjaźnionej gminy Wielka Wieś, kierowane przez Liliannę Wilk.

  

Podczas imprezy odbyła się degustacja wspaniałych ciast, w siedmiu rodzajach, upieczonych przez panie z Brzoskwini. Grupy śpiewające z obu kół rywalizowały w sympatycznych przyśpiewkach przy akompaniamencie akordeonu a wszyscy goście doskonale bawili się podczas zabawy tanecznej.

  

Kolejna impreza z tego cyklu, na którą serdecznie zapraszamy przyjaciół i sympatyków „Rogatego Rancza”, odbędzie się 15 czerwca (piątek) o godzinie 20,00. Wstęp 10,- zł od osoby. Gwarantujemy wspaniałą „rogatą„ atmosferę, zabawę taneczną przy największych hitach muzycznych lat osiemdziesiątych i dużą porcję folkloru.

2 czerwca odbyły się uroczystości z okazji 120 lecia OSP w Bolechowicach. Po Mszy Świętej odprawionej w tej intencji nastąpił przemarsz jednostek gminnych OSP na plac przed remizą i kontynuowanie części oficjalnej imprezy, okolicznościowe przemówienia przedstawicieli władz powiatu i gminy oraz dekoracja zasłużonych dla OSP odznaczeniami pożarniczymi. Po zakończeniu części oficjalnej i występach zespołów dziecięcych druhowie i ich przyjaciele bawili się na zabawie tanecznej. Obowiązki gospodarzy imprezy pełnili Naczelnik Paweł Luberda i Prezes Władysław Sendor.

 

 

 

 

 

Jako sołtys miejscowości Balice ma Pan już wieloletni bagaż doświadczeń związany z tą funkcją zważywszy na okres trwania wszystkich kadencji. Z pewnością wiele do tej pory udało się zmienić i Balice nie są już tą samą wsią co przed laty. Jakie inicjatywy zostały więc podjęte?

 

Zapoczątkowaliśmy organizowanie Dożynek Parafialnych, które odbywają się co 3 lata w Balicach. W tym roku akurat wypada nasza kolej, więc z góry serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania 12 sierpnia br. Bardzo cieszy mnie również fakt, że dzieciakom, młodemu pokoleniu jest zdecydowanie lepiej w „nowych Balicach”.

Szkoła po remoncie i co równie ważne dla rozwoju młodzieży, nowa, dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Najmłodsi mają również do dyspozycji szkolny plac zabaw, ale chętnie spędzają czas również na naszym wiejskim, który jest ogólnodostępny dla wszystkich. Organizujemy dla mieszkańców i zaproszonych gości „Imprezy na stawie” – wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe, które nazywane są tak ze względu na miejsce, gdzie kiedyś znajdował się piękny staw. Część spotkań odbywa się również w naszym świeżo odrestaurowanym „Posterunku”, czyli obecnej siedzibie sołtysa i rady, gdzie znajduje się również biblioteka oraz siedziba klubu sportowego Lot-Balice.

Przy organizacji wszystkich imprez aktywnie uczestniczą nasze mieszkanki, które zdecydowały się w ubiegłym roku utworzyć w Balicach „Koło Gospodyń Wiejskich”. Z całego serca trzymamy za nie kciuki, aby mogły w pełni się realizować podejmując nowe wyzwania. Chcielibyśmy w przyszłości poprawić również stan ogrodzenia budynku. Balice mogą się pochwalić również kilkoma zabytkami. Najważniejszym z nich jest Instytut, ale równie imponująca jest przydrożna figurka czekająca na renowację oraz 4 stare krzyże mające ponad 100. letnią historię.

Czego Balice potrzebują?

Funduszy na realizację planów. Chcielibyśmy poprawić bezpieczeństwo w naszej wsi. Pilnie potrzebne są chodniki wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg, głównie ul. Akacjowej prowadzącej do Kościoła. W najbardziej krytycznych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków chcielibyśmy poszerzyć nieco ulice, gdyż są zdecydowanie zbyt wąskie.

Dziękuję za rozmowę.

 

Edyta Kwiatkowska


 

Gmina Zabierzów zajmuje obszar 9 959 ha podzielony na 23 sołectwa i liczy 23 357 mieszkańców. Kontynuujemy prezentację poszczególnych sołectw. Kolejne z nich to:

Balice

To bodaj najbardziej znana w świecie nazwa wsi w gminie Zabierzów, choć bardziej kojarzona z Krakowem z uwagi na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice. Pierwotnie było to prywatne lotnisko książąt Radziwiłłów, które w latach 50. XXw. przekształcono w wojskowe, a następnie w latach 60. w części przeznaczono na cele cywilne. Stopniowo powiększane i w 1995 r. rozbudowane o terminal pasażerski stało się drugim co do wielkości po warszawskim Okęciu portem lotniczym w Polsce, spełniającym funkcje lotniska zapasowego kraju.

Lecz Balice to nie tylko lotnisko. Wieś ta może poszczycić się średniowieczną metryką, sięgającą 1229 r. Stąd wywodzi się gałąź Toporów-    Baliccy, którzy od późniejszej siedziby w Ossolinie k. Sandomierza przyjęli nazwisko Ossolińskich. W XVI w. wjeżdżało się do Krakowa od strony Balic, dlatego każdy co znaczniejszy gość nie mógł ominąć tej iście królewskiej rezydencji, witany przez jej utytułowanych gospodarzy. W XVII w.   następuje kres świetności balickiej rezydencji pogłębiony zniszczeniami dokonanymi przez Szwedów podczas „potopu” w 1655 r. Z końcem XVII w.

Jan Szembek, kolejny dziedzic Balic dokonuje wyburzenia starego pałacu wznosząc na jego zrębach nowy, murowany, który jednak szybko zniszczał. Restaurowany przez kolejnych właścicieli Darowskich, Sołtyków, Homolacsów, pałac ostatecznie swą obecną formę zyskał w latach 188794, w wyniku gruntownej przebudowy dokonanej na polecenie Dominika księcia Radziwiłla. Po wojnie znacjonalizowane dobra Radziwiłłów zostały przekazane UJ, a następnie utworzonemu w 1950 r. Instytutowi Zootechniki, który w latach 1977 - 87 przeprowadził kompleksową restaurację całości rezydencjonalnego założenia, urządzając w nim centrum konferencyjno -bankietowe. Pałac otacza rozległy park krajobrazowy o zróżnicowanym, liczącym około 600 gatunków drzewostanie, w części nawiązujący do dawnego założenia typu włoskiego.

 

Krzysztof Pucek 

 

Osoby handlujące w sieci, na przykład za pośrednictwem znanych portali aukcyjnych, powinny mieć świadomość ciążącego na nich obowiązku rozliczania się ze skarbówką.

 

Handel w Internecie rozwija się bardzo dynamicznie i proporcjonalnie do tego rozrasta się szara strefa tego typu działalności. Organy kontroli skarbowej coraz baczniej przyglądają się temu problemowi, a przemawiają za tym liczby. Szacuje się, że obrót w szarej strefie internetowej osiągnął w 2009 roku ok. 200 mln zł, a już w 2010 roku się podwoił i wyniósł ponad 400 mln zł. Najczęstszymi przewinieniami w zakresie sprzedaży przez Internet jest prowadzenie działalności gospodarczej bez zarejestrowania i warto tutaj dodać, iż przepisy mówią, że nie tylko fakt zarejestrowania firmy świadczy o działalności gospodarczej. Prowadzenie regularnej (ciągłej, powtarzalnej, posiadanie stałych kontaktów handlowych) sprzedaży przez sieć w myśl przepisów podatkowych już jest działalnością gospodarczą, a co za tym idzie wymaga płacenia podatku dochodowego oraz VAT-u. Zaniżanie oraz ukrywanie przychodów jest również w tej branży nagminne. Częstym uchybieniem zgłoszonych działalności gospodarczych jest nierejestrowanie sprzedaży przez kasę fiskalną.

 

Oczywiście nie każda sprzedaż np. na Allegro od razu czyni z nas przestępców skarbowych. W praktyce – jeżeli sprzedajemy rzeczy po upływie pół roku od ich nabycia (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie) i niezwiązane jest to z działalnością gospodarczą, nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym, a skarbówkę nie będzie interesowała taka informacja w zeznaniu podatkowym. Jeżeli jednak sprzedamy rzecz przez Internet, przed upływem pół roku od daty nabycia, będzie to opodatkowane i nawet poniesienie starty w tym zakresie musi być ujęte w zeznaniu podatkowym. Oczywiście mówimy tu o rzeczach ruchomych, nieruchomości to odrębny temat. W związku z powyższym, w świetle ordynacji podatkowej obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, czyli na przykład w momencie wylicytowania przedmiotu na aukcji Internetowej.

 

Wszystkie te uchybienia jak niezarejestrowanie działalności gospodarczej, nieskładanie deklaracji podatkowych, nie opłacanie należnych podatków z tytułu sprzedaży przez Internet czy też brak ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej mogą skutkować nałożeniem sankcji przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Kontrole są coraz częstsze a sprawa jest „rozwojowa”. Warto się zapoznać ze szczegółowymi przepisami, aby uniknąć zdziwienia przy ewentualnej wizycie inspektorów urzędu kontroli skarbowej.

 

Wojciech Wojtaszek

W dniach 29-31 maja w Świdnicy odbył się III Ogólnopolski Kongres Regionów, cykliczna impreza organizowana przez Związek Powiatów Polskich, objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Gmina Zabierzów, pozostając w Złotej 15. Najlepszych Gmin Wiejskich, po raz kolejny otrzymała wyróżnienie w „Rankingu Powiatów i Gmin 2011”, Pamiątkową statuetkę odebrała podczas sesji plenarnej kongresu Wójt Gminy Zabierzów – Elżbieta Burtan. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich jest jedynym tego typu rankingiem samorządów, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie: powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów podzielonych na grupy tematyczne. Miejsca w Rankingu ustalane są na podstawie punktacji osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów oraz uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności.

26 maja odbyła się uroczystość 120 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach połączona z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.

 

24 maja na terenie „Jurajskiego Raju” w Bolechowicach odbyło się kolejne zebranie Klubu Seniora w Bolechowicach. Członkowie klubu spotkali się w sołtysówce u Henryka Krawczyka, skąd sportowo jedni, a samochodami drudzy, przemieścili się na teren „Jurajskiego Raju” gdzie przy ognisku, konsumując ufundowane przez zaprzyjaźnioną Jurajską Izbę Gospodarczą, kiełbaski, omawiali plany działania na najbliższe miesiące. Szefowa klubu, Helena Moląg zapoznała przybyłych z pozytywną odpowiedzią Wójta Gminy Zabierzów, Elżbiety Burtan na prośbę Klubu o wyrażenie zgody na organizowanie spotkań klubowych w sołtysówce w Bolechowicach. Ustalono, że kolejne wyjście członków Klubu odbędzie się 12 czerwca, kiedy to Pani Przewodnicząca zaplanowała zwiedzanie podziemii Krakowa.


 

Wrzesień 2011r. można śmiało nazwać początkiem nowej ery dla Balic. Otóż właśnie wtedy, 21 przesympatycznych kobiet postanowiło zjednoczyć siłyi utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich.

Idea ma opierać się głównie na pomocy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej w organizowaniu wszelkiego typu imprez na terenie miejscowości. Do chwili obecnej, oficjalnie przygotowały jedynie spotkanie opłatkowe, ale już wcześniej, jako nieformalna grupa pomagały w organizacji dożynek, festynów i innych spotkań. Uczestniczyły również w konkursie gminnym „Masz babo placek” gdzie udało się im zdobyć wysokie 3. Miejsce. KGW w Balicach zasila bardzo mocna ekipa zdeterminowanych do działania kobiet. Są to zarówno 18.latki jak i dojrzałe kobiety po 50. roku życia. Wszystkie są pełne zapału do pracy i mają w głowach mnóstwo ciekawych pomysłów. Mimo różnic pokoleniowych, razem chcą stworzyć coś, co pozwoli wypełnić czas

wolny w sposób pożyteczny dla siebie i innych. Pytając o motywy stworzenia KGW, przewodnicząca – p. Urszula Brzyszczyk, wskazuje głównie na chęć podtrzymywania tradycji i pokazanie, że „w kupie siła”! Dzięki swojej pracy i pomocy sprzyjającego sołtysa, z którym współpraca układa się bardzo pomyślnie, udało się im zakupić stroje krakowskie. Wkrótce rozpocznie się sezon imprez plenerowych, więc mamy nadzieję, iż usłyszymy nie raz dużo pozytywnych opinii na temat Koła Gospodyń Wiejskich w Balicach. Życzymy sukcesów i nigdy niegasnącego zapału do pracy.

 

Edyta Kwiatkowska

Podczas zebrania Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy podsumowali miniony rok działań ratowniczo gaśniczych, pracy społecznej jednostek OSP i działań Zarządu Gminnego.

 

Mieszkańcy o stanie Gminy i jej działaniach wypowiadają się na podstawie tego, co widzą wokół siebie – na podstawie stanu dróg, czystości w miejscach publicznych, poziomie nauczania. Bacznie obserwują też, co nowego buduje się w Gminie. I słusznie, bo nie ich rolą jest wnikanie w szczegóły, „jak to jest robione”, ale ocenianie efektów działania tych, których wybrali, aby działali w ich imieniu – Radnych i Wójta.

ballstal.jpg