• alles.jpg
 • alux.jpg
 • artgo.jpg
 • autoserwis.jpg
 • baks.jpg
 • biga.jpg
 • dron.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • mosur.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • ser_klim.jpg
 • skot.jpg
 • tapicer.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg
 • zielinski.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • dobrowolski.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zyczenia_b.jpg
 • zyczenia_s.jpg

Numer 01/2012

 

Czas płynie nieubłaganie, życie i świat wciąż ulegają zmianom. Są jednak rzeczy, które pozostają ta­kie same bez względu na cyfry wypisane w kalendarzach. Pani Helena od 40 lat stoi na czele Koła Gospo­dyń Wiejskich w Nielepicach. „Mimo upływu czasu, na przestrzeni tych 40 lat, pozostają rzeczy niezmien­ne – przyjazna, rodzinna atmosfera, chęć i potrzeba wspólnoty, czy zwyczajna dobra zabawa w wybor­nym towarzystwie” opisuje Pani Helena.

 

Rozmowa z Komendantem Komisariatu Policji w Zabierzowie - komisarzem Andrzejem Kowalskim

 

Nasza Gmina wykazuje dbałość o dostępność i jakość opieki, edukacji i wychowania, czego wyrazem jest dobrze rozplanowana sieć przedszkoli i szkół, nowoczesna baza szkolna, prawidłowo zorganizowany dowóz uczniów, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dobrze rozwinięta opieka psychologiczno - pedagogiczna w tym doradztwo zawodowe, wysoki odsetek (90%) dzieci objętych edukacją przedszkolną, dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonale­nia kadry pedagogicznej.

 

Co roku największy polski portal interneto­wy poświęcony bieganiu, www.maratonypolskie.pl, przyznaje nagrody FILIPI­DES osobom szczególnie zasłużonym dla idei krze­wienia i popularyzacji bie­gania jako najprostszej, ogólnie dostępnej for-my sportu i rekreacji. Na­grodę przyznaje Wielka Ka­pituła w kilku kategoriach. W styczniu ogłoszono wyniki głosowania na ubiegło­rocznych laureatów. W kategorii Mecenas Biegów, nagrodę otrzyma­ła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan. Nagroda została przyznana za „wspieranie imprez biegowych w regionie, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

 

Rozmowa z wójtem gminy Zabierzów Elżbietą Burtan

 

 

Światowy Dzień Kota – 17 lutego

Kot domowy (łac. Felis silve­stris catus) udomowiony został około 6000 lat temu i od tego cza­su aż po dzisiejszy dzień wyko­rzystywany jest do tępienia gry­zoni domowych. W starożytnym Egipcie był zwierzęciem czczonym jako święte zwierzę bogini miłości i płodności Bastet.

 

Jerzy Banarski – Jakie są zadania prezesa ZOG ZOSP RP w Gminie Zabierzów?

 

Marcin Cieślak - Zgodnie z § 66 statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej prezes zarządu oddziału gmin­nego reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem. Prezes musi też organizować pracę zarządu pilnując strony merytorycznej poszczególnych jego działań.

 

Non omne, quod licet honestum est

 

Łacińska maksyma “Non omne, quod licet honestum est” zosta­ła wypowiedziana przez jednego z najwybitniejszych rzymskich ju­rystów– Paulusa. Oznacza ona „Nie wszystko, co (prawnie) dozwo­lone, jest też uczciwe”. Wyrażała ona przekonanie, że

1 maja 2004 roku nastąpiła zmiana wysokości podatku na niektóre materiały budowlane z 7% do wysokości podatku VAT, który obecnie wynosi 23%. Jeżeli wykonujemy prace re­montowe, rozbudowę lub budowę budynku, do którego posia­damy tytuł prawny, możemy złożyć wniosek o zwrot części po­datku zawartego w cenie zakupu tychże

Do niedawna pobyt w Urzę­dzie traktowano jako zło ko­nieczne. Instytucja ta kojarzyła się z opryskliwym urzędnikiem, biurokracją, kolejkami. Na szczęście stereotypy te odchodzą w nie­pamięć; a dzieje się to za sprawą zmieniającej się kultury organizacyjnej urzędów.

 

Rozmowa z radnym Gminy Zabierzów, sołtysem wsi Bolechowice, Henrykiem Krawczykiem

 

Redakcja: Panie Henryku prosiliby­śmy o krótką wypowiedź w której zachęci Pan mieszkańców naszej gmi­ny i nie tylko, do udziału w kolejnym pikniku ekologicznym organizowa­nym w tym roku, chyba w lipcu.

apostolski.jpg