• alles.jpg
 • autoserwis.jpg
 • biga.jpg
 • centrum_napraw.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • juszczak.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • nexus_artgo.jpg
 • parkiet.jpg
 • rserwis.jpg
 • serczyk.jpg
 • sielpia.jpg
 • wwm.jpg

Goniec Zabierzowski na ISSUU

issuu vector logo
Szanowni Państwo, od stycznia 2022 roku,Goniec Zabierzowski będzie dostępny również do czytania na portalu
 

Reklama

 • alteks.jpg
 • deszcz.jpg
 • duolife.jpg
 • geo.jpg
 • kaes.jpg
 • kamaro.jpg
 • kruk.jpg
 • majer.jpg
 • mirex.jpg
 • ppelectric.jpg
 • pralnia.jpg
 • pucharkmity.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

– położone są, analogicznie jak Bolechowice czy Kobylany na północnej granicy Rowu Krzeszowickiego u stóp stromych i skalistych krawędzi Wyżyny Olkuskiej, której wierzchowiny wznoszą się przeciętnie do 100 m ponad zabudowaniami wsi. Ich kulminację tworzy najwyższe w okolicy, zalesione wzgórze Krzemionka (447,3 m n.p.m.). Z jego stoków ponad Gajem Karniowskim, podobnie jak z wielu innych miejsc na krawędzi, a szczególnie spod krzyża ufundowanego przez mieszkańców w 1990 r. roztaczają się rozległe panoramy Rowu Krzeszowickiego, Garbu Tenczyńskiego, Krakowa, a w oddali Pogórza Wielickiego, Beskidów, a nawet Tatr. W krajobrazie Karniowic wyraźną dominantę tworzy zespół miejskich bloków, obecnie o różnych funkcjach, wzniesionych
przez d. Krakowski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Karniowice w 1286 r. z nadania Leszka Czarnego stały się wsią rycerską, która dość często na przestrzeni swych dziejów zmieniała dziedziców.
We współczesnej historii wsi zapisał się Krakowski Ośrodek Postępu Rolniczego (dziś Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego), który w latach 1978-82 wzniósł zespół bloków użytkowo - mieszkalnych, o charakterze miejskiego osiedla. W 1988 r. Ośrodek podjął także renowację karniowickiego dworu, którą po 1997 r. ukończył jego obecny prywatny właściciel, przeprowadzając następnie w latach 2009-2011 restaurację kaplicy.

karniowice

Zarówno dwór, jak i położona w przyległym parku kaplica są zabytkami niezwykle wartościowymi historycznie i architektonicznie. Późnobarokowy dwór, którego architekturę określają dwa alkierze po bokach nadające mu cechy obronne, pochodzi z końca 3 ćw. XVIII w. W 1860 r. w toku przebudowy dokonanej przez ówczesnego dziedzica Stanisława Mieroszewskiego (1827-1900), galicyjskiego konserwatywnego polityka i posła do Rady Państwa w Wiedniu, dwór zyskał lukarny i ganek z oryginalnym przyczółkiem ozdobionym herbem Ślepowron i łacińską sentencją „miłość ojczyzny naszym obowiązkiem”. Mieroszewski odnowił także stojącą obok dworu ba– położone są, analogicznie jak Bolechowice czy Kobylany na północnej granicy Rowu Krzeszowickiego u stóp stromych i skalistych krawędzi Wyżyny Olkuskiej, której wierzchowiny wznoszą się przeciętnie do 100 m ponad zabudowaniami wsi. Ich kulminację tworzy najwyższe w okolicy, zalesione wzgórze Krzemionka (447,3 m n.p.m.). Z jego stoków ponad Gajem Karniowskim, podobnie jak z wielu innych miejsc na krawędzi, a szczególnie spod krzyża ufundowanego przez mieszkańców w 1990 r. roztaczają się rozległe panoramy Rowu Krzeszowickiego, Garbu Tenczyńskiego, Krakowa, a w oddali Pogórza Wielickiego, Beskidów, a nawet Tatr. W krajobrazie Karniowic wyraźną dominantę tworzy zespół miejskich bloków, obecnie o różnych funkcjach, wzniesionych przez d. Krakowski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Karniowice w 1286 r. z nadania Leszka Czarnego stały się wsią rycerską, która dość często na przestrzeni swych dziejów zmieniała dziedziców. We współczesnej historii wsi zapisał się Krakowski Ośrodek Postępu Rolniczego (dziś Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego), który w latach 1978-82 rokową, sześcioboczną kaplicę. W kaplicy zachował się ołtarz z marmurowym antepedium o bogatej, wzorzystej dekoracji, wykonanym w czarnym wapieniu, a także sześć marmurowych tablic epitafijnych. Podczas ostatniej konserwacji kaplicy została w niej odkryta pierwotna dekoracja malarska. Oba obiekty położone są w parku krajobrazowym noszącym ślady założenia tarasowego. Niestety całość zespołu dworskiego jest niedostępna.

Źródło: Przewodnik turystyczny „Gmina Zabierzów Jurajska Kraina”

grochowka.jpg