• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • biga.jpg
 • colorex.jpg
 • dron.jpg
 • familia.jpg
 • gk.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • markor.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zlotegody.jpg

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie asp. szt. Krzysztof Kubicki informuje o prowadzonych przez Dzielnicowych Komisariatu Policji w Zabierzowie Działaniach Priorytetowych na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016r.

Działania te polegać będą na wzmożonych kontrolach policji ściśle określonych miejsc, wytypowanych przez władze lokalne, mieszkańców lub na podstawie własnych obserwacji dzielnicowego. Miejsca te będą podlegać wzmożonej kontroli w okresie od 1.02.2020r-31.07.2020 r. W Planie tym zawarta jest charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym, zakładane cele do osiągnięcia oraz proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów. Proponowane działania mają na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń na wskazanym obszarze, egzekwowanie odpowiedzialności karnej sprawców wykroczeń i przestępstw oraz poprawę bezpieczeństwa oraz przywrócenie ładu i porządku publicznego.

Wskazanymi obszarami objętymi Planem Priorytet Dzielnicowych w rejonie VI oraz VIII będą:

- Boisko sportowe „Orlęta Rudawa” w miejscowości Rudawa przy ul. Legionów Polskich, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania, dewastacji mienia, oraz zażywania i rozprowadzania środków odurzających co naraża okoliczną młodzież i dzieci na demoralizację. W/w informacje uzyskano w czasie spotkań z mieszkańcami oraz od Sołtysa miejscowości Rudawa.

- Rejon Kamieniołomu w miejscowości Zabierzów przy ul. Śląskiej, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania, zażywania oraz rozprowadzania środków odurzających. W/w wykroczenia oraz przestępstwa powodują liczne utrudnienia korzystania z obiektu oraz mogą prowadzić do demoralizacji okolicznej młodzieży i dzieci. W/w informacje uzyskano w czasie spotkań z mieszkańcami oraz od Sołtysa miejscowości Zabierzów.

ballstal.jpg