• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • biga.jpg
 • colorex.jpg
 • dron.jpg
 • familia.jpg
 • gk.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • markor.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • wojcik.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • alteks.jpg
 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zlotegody.jpg

We wtorek, 18 lutego podpisane i przekazane zostały umowy dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce: budowy obwodnicy Zielonek (etap II) oraz budowy odcinka trasy rowerowej VeloRudawa (Trzebinia – Zabierzów). Obie umowy dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji umożliwiających realizację inwestycji.

inwmalo

W spotkaniu, podczas którego uroczyście podpisano i przekazano umowy uczestniczyli: wicemarszałek Łukasz Smółka, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, sołtys sołectwa Trojanowice Krzysztof Gaweł oraz przedstawiciel wykonawcy obu projektów – firmy YOUR Investment Sp. z o. o. z Krakowa.

Obwodnica Zielonek
Pierwsza z podpisanych umów dotyczy projektu budowy zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 - etap II, od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach. W ramach odcinka o długości ok. 2 km zaprojektowane zostaną m.in. dwa wiadukty, most, chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych. W projekcie zostanie uwzględniona przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. Planowany koszt opracowania dokumentacji projektowej to ponad 720 tys. zł. Obwodnica Zielonek to inwestycja, na którą mieszkańcy tej okolicy - i nie tylko - czekają od dawna. Pozwoli rozładować korki i znacząco usprawni ruch drogowy w tym rejonie - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

VeloRudawa
Druga umowa dotyczy budowy odcinka trasy rowerowej VeloRudawa. Umowa przewiduje opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniami umożliwiającymi realizację robót dla odcinka trasy długości ok. 32 km pomiędzy Trzebinią a Zabierzowem, oraz opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej VeloRudawa z miejscowością Czerna, długości ok. 6 km.

Trasa przebiega terenami gmin Trzebinia, Krzeszowice oraz Zabierzów, m. in. przez Puszczę Dulowską oraz wzdłuż rzeki Rudawa. Łączyć się będzie z wybudowanym już odcinkiem trasy VeloRudawa Zabierzów – Balice - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

ballstal.jpg