• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

sierpniowym numerze „Gońca” Pan Łukasz Gędłek pisał o aktach wandalizmu zaistniałych na terenie naszej gminy, m.in. o wulgarnych napisach na murze cmentarnym w Rząsce. Na terenie naszej gminy takich napisów jest dużo więcej. Będziemy publikować informacje o kolejnych w nadziei, że uda się zaktywizować społeczność gminną do wspólnego działania na rzecz zwalczania tego rodzaju aktów wandalizmu i chamstwa. Wydaje nam się, że niewłaściwą wagę przywiazują do tego zagadnienia służby odpowiedzialne za taki stan rzeczy, władze gminy, radni gminni i wreszcie my wszyscy, mieszkańcy naszej gminy. Dzisiaj napis powstaje (on nie powstaje sam, jest dziełem młodego przestępcy), na murze sąsiada, a jutro może pojawić się na naszym ogrodzeniu. Dzisiaj młodociany wandal niszczy cudze mienie, pisząc po murach, a jutro zachęcony swoją bezkarnością, wynikającą z biernej postawy odpowiedzialnych za to służb, może popełniać poważniejsze przestępstwa.


Wszystkim, którzy sądzą, że takie działanie jest pozbawione sensu, lub skazane na niepowodzenie przypominamy o eksperymencie „Zero tolerancji dla zła”, rozpoczętym w 1993 roku przez władze Nowego Jorku. Szef tamtejszej policji Wiliam Bratton wspólnie z burmistrzem Rudolphem Giulianim rozpoczęli bezprecedensową kampanię na rzecz prawa i porządku. W ciągu trzech lat udało im się poprzez zdecydowane działania i zmianę podejścia do ścigania drobnych, lecz uciążliwych dla obywatela przestępstw, osiągnąć sukces. Nie nam się równać do środków i sił użytych w wielomilionowej metropolii, ale nasze podejście do problemu bezkarności sprawców drobnych przestępstw powinno być podobne.


Musimy wspólnie, zdecydowanie reagować na każdy akt wandalizmu, nawet na najdrobniejszy, bo tolerowanie ich i w konsekwencji pobłażanie wandalom, którzy je popełniają, skutkować może w przyszłości rozplenieniem się na terenie naszej, względnie spokojnej gminy, wandalizmu i chuligaństwa w formie bardziej zaawansowanej.


Dbanie o bezpieczeństwo leży w naszym wspólnym interesie. Nie wstydźmy się informować policji o wszelkich przejawach zagrożenia i zakłócenia porządku. Być może nasza, obywatelska czujność zaowocuje tym, że nam i naszym dzieciom będzie się żyć bezpieczniej.


Red.

ena.jpg