• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Budynek w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 2 ma swoją bogatą historię. Od zawsze był on własnością Skarbu Państwa. Przez kilkadziesiąt lat był w zarządzie Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt.

Część budynku służyła do inseminacji zwierząt, jak wspominają starsi mieszkańcy Zabierzowa. Kiedy wygasł stały zarząd SHiUZ-u, budynek dzierżawił Urząd Gminy. Budynek nie stanowiący własności Gminy był niedoinwestowany, niszczał i nie zapewniał najbardziej podstawowych warunków pracy urzędników. Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Krakowie z wnioskiem o przekazanie w/w nieruchomości (działka 18 arowa wraz z jednopiętrowym budynkiem) . W 2009 r. (po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego), starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, przekazał budynek przy ul.Cmentarnej 2 Gminie Zabierzów. W dokumentach przekazania został określony cel jakiemu może służyć budynek. Są to: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja publiczna, kultura, polityka prorodzinna. Pomyślano o wprowadzeniu do budynku GOPSu i PPP gdyż instytucje te od lat nie miały swojego stałego miejsca, a ich działalność jest zgodna z w/w celami.


Stan budynku wymagał generalnego remontu, wymiany dachu, odwodnienia, wymiany wszystkich możliwych instalacji. Parter budynku był w nieco lepszym stanie, dlatego po postawieniu ścianek działowych, wymianie okien i pomalowaniu pomieszczeń w 2009 r. wprowadziła się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, a do pomieszczeń z osobnym wejściem, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z działającymi jej grupami pomocowymi. Poradnia od czasu powołania jej jako instytucji tj. od 1994 r. nie miała swojego miejsca, zawsze była przy jakiejś instytucji lub w prywatnym domu. To siódme miejsce poradni na terenie Gminy Zabierzów– i mamy nadzieję, że ostatnie. Trzy lata pracy w Poradni były trudne – wilgoć, zaduch, niesprawne instalacje. Budynek po prostu się „sypał”. Planowany remont obejmował bardzo szeroki zakres prac. W pierwszym etapie prac dokonano wymiany dachu oraz odwodniono budynek, następnie zostały wyremontowane pomieszczenia na pierwszym piętrze i w listopadzie 2011 roku przekazane do użytkowania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W 2012 r. odbył się przetarg na drugi etap prac. Wymieniono instalacje elektryczne, grzewcze, podłogi, wykonano ocieplenie całego budynku i estetyczną elewację, dostosowano ilość wyjść ewakuacyjnych – zrealizowano szeroki zakres prac jak ze starego zrobić nowe. I udało się!


Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozytywnie wpłynęła na jakość pracy zatrudnionych pracowników, a także wniosła udogodnienia dla osób korzystających z pomocy społecznej. Prywatność klientów zarówno w Poradni jak i w Ośrodku jest ważną wartością, a w pracy socjalnej jest to wręcz standard. W poprzedniej siedzibie Ośrodka warunki lokalowe nie sprzyjały przeprowadzeniu swobodnej, indywidualnej rozmowy z klientem. Aktualnie dwuosobowe pokoje pracowników, sale szkoleniowe czy też stworzone miejsca do konsultacji indywidualnych, zapewniają kontakt na odpowiednim poziomie. Zdecydowanie poprawiły się także warunki pracy samych pracowników socjalnych. Pokoje są wyposażone w nowy sprzęt biurowy, każdy pracownik ma własne biurko z komputerem oraz swobodny dostęp do drukarki i telefonu. Rodzice, którzy odwiedzają Poradnię chwalą estetyczne, nowoczesne i przyjazne dzieciom wnętrza, a wygląd budynku z zewnątrz zwraca uwagę i przyciąga nowym wizerunkiem. Poradnia od wielu lat świadczy usługi psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieciom i ich rodzicom, wspiera nauczycieli, wychowawców, prowadzi działalność profilaktyczną w zakresie wielu współczesnych zagrożeń. Rocznie około 1200 rodzin przekracza próg Poradni z różnymi problemami: szkolnymi, rodzinnymi, psychicznymi, zdrowotnymi. Prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Zespół Orzekający orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, służymy terapią wielu zaburzeń rozwojowych, wzmacniamy kompetencje rodziców, wspieramy rodzinę w trudnych, kryzysowych momentach, diagnozujemy możliwości poznawcze dziecka i określamy jego edukacyjne potrzeby. Od wielu lat organizujemy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Prowadzimy zajęcia warsztatowe z uczniami w szkołach. Poprzez indywidualną lub grupową psychoterapię pomagamy uczniom pokonać wiele problemów i ograniczeń. Po remoncie gabinety Poradni i pokoje GOPSu są na miarę XXI wieku. Miłe wrażenie po wejściu do pomieszczeń pomaga osobom korzystającym z usług tych instytucji przełamać lęk, zażenowanie i obawy. Pokoje są przyjazne, bezpieczne, jasne, kolorowe jednym słowem ładne. Budynek przy ul. Cmentarnej 2 – to inwestycja w ludzi, to dostrzeżenie przez Samorząd Gminy Zabierzów zarówno potrzeb ludzi niepełnosprawnych, zagubionych, chorych, jak i tych, „zwykłych”, którzy mają problemy (bo kto ich obecnie nie ma?) i potrzebują pomocy. Koszty remontu rozłożono na dwa etapy i dzięki temu budżet Gminy udźwignął ten wydatek. Nowy budynek na 18 arowej działce wg oceny ekspertów, byłby ponad dwukrotnie droższy.


Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty i choć wszystkim życzymy żeby nie mieli problemów, to kiedy one są warto sięgnąć po pomoc. Czekamy. Pracownicy GOPS-u i Poradni zapewnią Państwu jakość usług odpowiadającą co najmniej wrażeniom estetycznym budynku.


Joanna Hanusz- dyrektor PPP

stacjakontroli.jpg