• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Tym razem postaramy się przybliżyć wszystkim sołectwo Brzezinka. Przeprowadziliśmy rozmowę z obecnym gospodarzem miejscowości, który podzielił się wrażeniami ze współpracy na rzecz rozwoju Brzezinki.


Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa i co w tym czasie udało się zdziałać?


Jestem sołtysem dopiero pierwszą kadencję, a więc zaledwie 10 miesięcy, ale jestem bardzo zmotywowany do działania dzięki zaufaniu jakim obdarzyli mnie współmieszkańcy. Zarówno z nimi, jak i z członkami Rady Sołeckiej współpraca układa mi się pomyślnie. Staram się mieć jak najwięcej kontaktu z młodzieżą, ochotnikami straży pożarnej oraz księdzem proboszczem. Przywiązuję do tego dużą wagę, bo tylko w ten sposób mogę zebrać nowe pomysły na ulepszenie swojej działalności. W trakcie mojej kadencji oddaliśmy do użytku boisko sportowe, które oprócz podstawowej funkcji, ma również służyć jako miejsce integracji lokalnej społeczności. Skoro już zahaczyłem o ten temat, pragnę nadmienić, że organizujemy dla mieszkańców różnorakie imprezy i spotkania, m.in. obchody Dnia Seniora połączone ze spotkaniem opłatkowym, piknik rodzinny, czy też uczestniczymy w Dożynkach Gminnych. Inne rodzaje aktywności kierowane szczególnie do dzieci prowadzone są w świetlicy sołeckiej, głównie w soboty w godzinach popołudniowych. Organizowane są również wszelkiego rodzaju wyjazdy, które pozwalają im na poszerzanie horyzontów. Najmłodsi mają także do dyspozycji plac zabaw. Dotychczas udało się również poprawić stan obszarów, które narażone były na zalewanie poprzez niedrożne rowy odwadniające. Głęboko leży mi na sercu również estetyka wsi, dlatego staramy się w pełni zagospodarować miejsca komunalne, sadzimy nową roślinność. W tej kwestii otrzymałem ogromne wsparcie od mieszkańców, którzy aktywnie włączyli się w tę ekologiczną akcję. Wiele jednak zawdzięczam swojemu poprzednikowi, gdyż to podczas jego kadencji zostały zakończone prace nad kanalizacją oraz drogami, m.in. drogą powiatową. Na chwilę obecną niemal wszystkie drogi w Brzezince, to drogi asfaltowe.


Jak zatem wyglądają plany na przyszłość?


W przyszłości chciałbym zająć się dokończeniem budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Więckowic. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne ze względu na brak oznakowania, ograniczeń, duże zawężenie i brak pobocza. Zacieśniamy również współpracę z sołtysem Radwanowic w sprawie przejazdu pomiędzy wsiami. Chciałbym również aby powstało boisko wielofunkcyjne, na którym młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje. W planach mamy również odtworzenie ścieżki rowerowej. Z niecierpliwością oczekujemy również na zakończenie budowy budynku wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie placu wokół niego. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Radzie Gminy Zabierzów oraz Wójtom, za poparcie budowy tego obiektu.


Jakie Pan, jako gospodarz Brzezinki w imieniu swoim oraz mieszkańców ma marzenie?


Moim marzeniem jest zagospodarowanie w pełni każdej choćby najmniejszej wolnej powierzchni. Chciałbym też, aby centrum miejscowości, otoczenie kościoła zmieniło swój wygląd, wyładniało oraz poprawiło swoją funkcjonalność. Pragnę z całego serca podziękować mieszkańcom Brzezinki za okazywane wsparcie i dobre słowo. Szczególnie dziękuję żonie i rodzinie za ciągłe wspieranie mnie w jak najlepszym pełnieniu funkcji sołtysa miejscowości Brzezinka. Wyrazy uznania kieruję również do władz Urzędu Gminy Zabierzów oraz pracowników, gdzie otrzymuję pomoc w rozstrzyganiu spraw kluczowych dla mojej miejscowości.


Rozmawiała Edyta Kwiatkowska

 


 

Brzezinka


Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1427r. Od początku istnienia była własnością kapituły katedralnej krakowskiej. W połowie XVI wieku w Brzezince istniał już dwór.


Pod koniec XIX wieku właścicielami wsi byli: kapituła katedralna oraz Kasper Jaroń, który posiadał role, łąki, ogrody pastwiska i parcele budowlane. W 1908r. w Brzezince założono czytelnię Towarzystwa Oświaty Ludowej. W 1914 r. na terenie Brzezinki tworzono drużyny strzeleckie z inicjatywy Józefa Piłsudzkiego. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. w wyniku nalotów lotniczych i ognia artyleryjskiego we wsi zniszczonych zostało 29 domów. Do pierwszych organizatorów podziemia związanego ze Służbą Zwycięstwu Polski i Związkiem Walki Zbrojnej na terenie gminy Zabierzów należał kpt. Korpusu Ochrony Pogranicza Feliks Cebula, mieszkaniec Brzezinki.


W centrum Brzezinki znajduje się należąca do parafii Rudawa kaplica parafialna pw. św. Maksymiliana Kolbego, poświęcona w 1997 r. Aktualnie Brzezinkę zamieszkuje 643 mieszkańców.


Monografia Gminy Zabierzów – Anna Gawrońska Fot. A. Kwarciak

ena.jpg