• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Szanowni Państwo!

Nieskuteczność systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce spowodowała zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami uwzględniających wytyczne krajów Unii Europejskiej.


Największe i najbardziej znaczące zmiany dotyczące mieszkańców zostały zawarte w znowelizowanej Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mającej w pełnym zakresie wejść w życie od dnia 1 lipca 2013 roku.


Istota nowych przepisów zakłada, że gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W nowym systemie to gminy będą przeprowadzać przetargi na odbieranie odpadów komunalnych oraz będą gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości jak również dbały o należytą jakość usług w zakresie odbioru odpadów.


Celem zmian jest:


    uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami,

    upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

    zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska,

    wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów.


Obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych przez gminę obejmuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W niedługim okresie Rada Gminy Zabierzów podejmie pakiet uchwał regulujących znowelizowane przepisy w tym:    wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (składanej przez właścicieli nieruchomości);

    metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę takiej opłaty, jak również termin, częstotliwość i tryb jej uiszczania;

    szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, promujący selektywną zbiórkę odpadów.


Wszelkie informacje na temat zmian w funkcjonującym systemie gospodarki odpadami, na terenie naszej gminy, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w ruchomej zakładce ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami oraz w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów pod numerami telefonów: 285 40 95, 283 07 42, 285 11 04.


Anetta Kucharska Kierownik ROŚ i GO UG Zabierzów

ena.jpg