• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Nasza Szkoła to miejsce, gdzie nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice tworzą przyjazną, pełną zaufania i ciepłą atmosferę. Sprzyja ona nauce, pracy i zabawie oraz rozwijaniu zainteresowań, pasji i zdolności.


Codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli przyświeca motto: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.” - Jan Paweł II.


W szkole spełniają obowiązek szkolny i obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci mieszkające w Kobylanach, Więckowicach i Karniowicach.


Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym, a każda klasa posiada swoją salę lekcyjną, która wyposażona jest w różnorodne pomoce dydaktyczne uwzględniające poziom rozwoju intelektualnego wychowanków. Na uwagę zasługuje fakt, iż w szkole funkcjonuje świetlica, gdzie dzieci bezpiecznie i chętnie spędzają czas, a od września 2012r. powstanie oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich. Otworzenie tego oddziału jest możliwe dzięki przychylności i trosce o najmłodszych mieszkańców gminy ze strony Pani Wójt. Wychowankowie zdobywają wiadomości i umiejętności korzystając z nowoczesnej pracowni komputerowej, Centrum Informacji Multimedialnej Biblioteki Szkolnej oraz bogatej bazy dydaktycznej znajdującej się w poszczególnych salach lekcyjnych. Dużym atutem szkoły jest izba regionalna będącą zalążkiem muzeum dawnej wsi podkrakowskiej. Zasoby sali stanowią cenne pamiątki i są wzbogacane o nowe eksponaty. Ponadto, w wyniku realizacji projektu „Historia zdjęciem pisana” zorganizowano stałą ekspozycję fotografii, prezentującą historię wsi i jej mieszkańców.


Atrakcją dla najmłodszych uczniów jest nowoczesny plac zabaw, który powstał w ramach realizacji projektu „Radosna Szkoła”. Kadrę pedagogiczną tworzą profesjonalnie przygotowani nauczyciele, którzy opanowali trudną sztukę jak być lubianym i równocześnie wymagającym. Swoją pracę wykonują z pasją, mając zawsze na uwadze dobro dziecka. Skuteczność oddziaływań dydaktycznych potwierdzają tegoroczne, najwyższe spośród wszystkich szkół w gminie, wyniki uzyskane na sprawdzianie po klasie VI. Ponadto uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnorodnych konkursach osiągając w nich znaczące sukcesy. Szkoła w trosce o wszechstronny rozwój wychowanków proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wielkim zainteresowaniem cieszą się również organizowane od wielu lat wyjazdy uczniów na „Zielone szkoły” w czasie których dzieci poznają najpiękniejsze zakątki Polski. Realizacji treści wychowawczych służą różnorodne uroczystości, które na stałe wpisały się w tradycję szkoły. Są to: Święto Ziemi, Dzień Babci i Dziadka, Święto Patrona Szkoły, Wigilia Szkolna, Poranek Wielkanocny, Święto Rodzinne, Pasowanie na ucznia i czytelnika, oraz akademie z okazji świąt i uroczystości państwowych. Corocznie jesteśmy także organizatorami gminnego konkursu plastycznego: „Moja Najpiękniejsza Wielkanoc”, a nasze działania wspierane są przez licznych sponsorów. Szkoła utrzymuje aktywny kontakt ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy. Placówka mając na uwadze korzyści płynące zarówno dla szkoły jak i ucznia angażuje się w realizację projektów edukacyjnych. Wychowankowie uczestniczą także w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Od września 2012 r. dzieci klas I-III wezmą udział w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów”, w ramach którego będą prowadzone spotkania dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w tym zajęcia z logopedą, z gimnastyki korekcyjnej i koła plastycznego. Nasza Szkoła jest otwarta na potrzeby i wyzwania współczesnej edukacji. Mamy nadzieję, że dzięki podejmowanym działaniom nasi wychowankowie staną się ludźmi szanującymi przeszłość, znającymi historię, w pełni przygotowani do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach mgr Barbara Wiecheta

smog.jpg