• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Rozmowa z sołtysem wsi Brzoskwinia Tadeuszem Jojczykiem.

Funkcję sołtysa pełnię w Brzoskwini od 14 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które zmieniły naszą wieś. Kilkanaście lat temu rozpoczęliśmy zakładanie sieci wodociągowej, telefonicznej i gazowniczej. Równolegle trwała budowa kaplicy będącej dziś naszą dumą. Wieś stale się rozbudowuje i przybywa nowych domów, dlatego remonty i rozbudowa dróg to temat ciągle otwarty. Wybudowaliśmy wiele dróg, a poprzedni i bieżący rok były szczególnie owocne. Nowa nawierzchnia drogi i chodnik długości ok. 1,5 km zapewniają komfort jazdy kierowcom i bezpieczeństwo pieszym. Ukształtowanie terenu utrudniało komunikację telefoniczną mieszkańcom Brzoskwini, lecz wybudowany niedawno maszt telefonii komórkowej zlikwidował ten problem. Zgodnie z sugestiami mieszkańców ułatwiliśmy drogę do Urzędu Gminy uruchamiając stałą linię busa, będącą również alternatywnym połączeniem z Krakowem. Od kilku lat istnieje świetlica środowiskowa oferująca dzieciom i młodzieży ciekawe formy spędzania wolnego czasu. W trosce o najmłodszych powstał ogólnodostępny plac zabaw, a szkołę wspomagamy w budowie kolejnego, dla najmłodszych uczniów.


Staramy się zapewnić coraz lepsze warunki nauki, dlatego uczestniczymy w remontach budynku szkoły i działaniach podnoszących estetykę jego otoczenia. Od kilku lat do stałego kalendarza miejscowości wpisaliśmy Dzień Seniora uroczyście obchodzony jako podziękowanie najstarszym mieszkańcom. Tegoroczny organizowany w pięknie wyremontowanym budynku OSP. To również okazja do integracji pokoleń, podobnie jak wspólne wycieczki dla mieszkańców w ciekawe zakątki Małopolski, a dla uczniów szkoły podstawowej coroczna, bezpłatna wycieczka jako forma podziękowania za Jasełka. Uporaliśmy się z zagrażającym od lat potokiem Brzoskwinka, regulując jego koryto, a sąsiadującym z nim posesjom wyremontowaliśmy lub wybudowaliśmy nowe podjazdy. Estetyka wsi to zadanie realizowane cyklicznie z widocznymi efektami. Różnorodne gatunki drzew i ozdobnych krzewów to początek dalekosiężnych planów przebudowy starej pętli i powstania nowego centrum Brzoskwini.


Nasze zamierzenia na najbliższą przyszłość dotyczą przebudowy dróg na „Kamyk”, do Dworu i w kierunku Doliny Brzoskwinki. Wybudowanie chodnika i nowa nakładka na drodze powiatowej od skrzyżowania w kierunku Nielepic do przysiółka „Koziary”, gdzie na prośbę mieszkańców powstanie dodatkowy przystanek MPK.


Aby podnieść bezpieczeństwo planujemy założenie monitoringu. Mamy wiele planów, używam liczby mnogiej, ponieważ realizujemy zadanie wspólnie z Radą Sołecką, z którą współpraca w tej kadencji układa się wzorcowo.


Dziękujemy za współpracę i wsparcie pani wójt Elżbiecie Burtan, panu wicewójtowi Wojciechowi Burmistrzowi i Radzie Gminy. Możemy wspólnie cieszyć się z efektów i podejmować nowe wyzwania.


Do mieszkańców Brzoskwini również kieruję słowa wdzięczności za współpracę, zrozumienie i dotychczasowe poparcie, zapewniam że nadal będę się starał rzetelnie realizować zadanie wynikające z pełnionego urzędu.


Jako gospodarz sołectwa mogę dodać, że w zamierzeniach wykonawczych mamy również boisko sportowe z linią elektryczną i budynkiem socjalnym i doprowadzoną bieżącą wodą oraz założenie klubu sportowego dla młodych piłkarzy.


Tadeusz Jojczyk


 

Brzoskwinia

 

Brzoskwinia - choć wzmiankowana dopiero w 1325 r. istniała, jak wskazują badania archeologiczne już XII w. Początkowo należała do drobnej szlachty, a od końca XV w. stała się własnością rodu Tęczyńskich pozostając w składzie dóbr zamku tęczynskiego (w Rudnie pod Krzeszowicami) aż do ich nacjonalizacji w 1945 r. Warto wspomnieć, że Brzoskwinia jest jednym z czołowych stanowisk archeologicznych z okresu późnego paleolitu, tj. 1311 tys. lat p.n.e. Na jej obszarze w latach 1974-80 odkryto kopalnie krzemienia wraz zespołem pracowni jego wstępnej obróbki do dalszego eksportu. Na terenie Brzoskwini bije źródło – wywierzysko – dające początek potokowi Brzoskwinka. Na terenie wsi pozostały jako relikty zabudowania gospodarcze z przełomu XIX i XX wieku, jak murowano-drewniany dom na Koziarach i folwarczny lamus otoczony murem wapienno-kamiennym. Z tego samego okresu pochodzi również budynek gospodarczy, pozostałość po zabudowaniach dworskich.

 

alsal.jpg