• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Redakcja: Wiemy, że od początku tego roku działa w Urzędzie Gminy nowy Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Proszę coś powiedzieć na temat działalności tej nowej komórki?

Anetta Kucharska: Tak, rzeczywiście powołana została nowa komórka – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, którym mam zaszczyt kierować. Siedziba Referatu mieści się od niedawna w budynku Urzędu Gminy Zabierzów przy ul. Kolejowej 28, naprzeciwko zabierzowskiego Gimnazjum. Referat działa w strukturach Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

R: A skąd się wyłonił pomysł powołania nowego referatu?

AK: Za decyzją o wyodrębnieniu Referatu stoi znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez polski par- lament 1 lipca 2011 r. Wspomniana ustawa jest efektem dostosowywania polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Przypomnijmy, iż w myśl nowej ustawy za gospodarkę odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. odpowiadać będzie gmina. Zmian nie odczują zbytnio mieszkańcy, ale samorządy, w tym oczywiście Gmina Zabierzów, która to obecnie musi opracować zupełnie nowe procedury i rozwiązania.

R: Przed Państwem stoi nie lada wyzwanie?

AK: Tak, nie ukrywam jest to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, duża odpowiedzialność spoczywa na mnie, jako osobie kierującej nie tylko tym projektem, ale również referatem.

R: Proszę nam, mieszkańcom przybliżyć, na czym będzie polegał nowy system odbioru odpadów z posesji, jakie zmiany nas czekają?

AK: Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Znowelizowana ustawa dostosowuje polskie regulacje dotyczące gospodarki odpadami do najwyższych ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Zmiana przepisów powoduje to, iż gmina, będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Dzięki tym zmianom mniej odpadów trafi na dzikie wysypiska czy też do pobliskich rowów. Liczymy również, że więcej odpadów będzie poddawanych segregacji. W chwili obecnej trwają już bardzo intensywne prace przygotowawcze, dotyczące tworzenia bazy danych wszystkich mieszkańców, przygotowujemy się również do dużego przetargu. Każdy z państwa otrzyma ulotkę informacyjną, taki mini przewodnik o nowych przepisach dotyczących znowelizowanej „ustawy śmieciowej” oraz deklarację, w której będzie musiał zawrzeć informacje o ilości zamieszkujących w gospodarstwie osób. Na tej podstawie zostanie naliczona opłata, którą będziemy mieli obowiązek uiszczać, co miesiąc.

R: Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na barkach referatu?

AK: Jednostka, którą kieruję obsługuje wiele innych, niezwykle istotnych spraw, które w bezpośredni sposób dotyczą życia codziennego mieszkańców gminy. Niezwykle ważne i istotne zagadnienie stanowi wycinka drzew i wydawanie decyzji w tym zakresie. Teren naszej gminy jest atrakcyjny pod różnymi względami i stanowi obiekt zainteresowań wielu nowo przybyłych i budujących się tu mieszkańców, w związku z powyższym osoby te zwracają się do nas z wnioskami o wycinkę drzew bądź też w sprawie dotowania systemów grzewczych. Nie zapominamy również o rdzennych mieszkańcach naszej gminy, którzy to mają zabudowania pokryte wyrobami azbestowymi, w tym temacie również gmina umożliwia odbiór i wywóz tych niebezpiecznych materiałów. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska zakłada wymóg uzyskania takich decyzji na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko Zagadnienie to ściśle łączy się z nowo powstającymi inwestycjami zarówno w budownictwie, jaki i w infrastrukturze drogowej a wiemy, że Gmina Zabierzów rozwija się w bardzo intensywny sposób a to pociąga za sobą dużą ilość spraw i postępowań w tym zakresie, jaką prowadzimy. By ułatwić komunikację mieszkańców z Referatem, na stronie internetowej Gminy Zabierzów powstała specjalna zakładka, pod którą znaleźć można przydatne informacje, instrukcje, zarządzenia oraz normy prawne tyczące się bezpośrednio spraw obsługiwanych przez Referat. Wielu mieszkańców zaciekawi z pewnością rubryka poświęcona ochronie zwierząt oraz stały afisz z ogłoszeniami o zwierzętach zaginionych lub znalezionych na terenie Gminy.

R: Rzeczywiście mnogość i różnorodność spraw, jakimi Państwo się zajmu jecie powoduje z pewnością wiele stresujących sytuacji?

AK: Nie ukrywam, że rzeczywiście tak bywa w codziennej naszej rzeczywistości, iż wiele spraw „środowiskowych” jest tematem wielu konfliktów, sporów. Ale pracuję z bardzo ambitnym zespołem. Są to pracownicy zarówno z mniejszym jak i z dużym, kilkunastoletnim doświadczeniem, od których ja również dużo się uczę. Dużą uwagę skupiam na tym, aby atmosfera pracy była przyjazna nie tylko dla nas pracowników, ale przede wszystkim dla petentów przychodzących do urzędu. Zależy mi, aby nasza urzędnicza praca postrzegana była w sposób profesjonalny oraz przyjazny mieszkańcom. Staram się, aby jakość wykonywanych przez nas zadań była na najwyższym poziomie, dlatego też zarówno ja jak i mój zespół chętnie uczestniczymy w szkoleniach czy też konferencjach „środowiskowych”.

R: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dużo sukcesów. AK: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.

ena.jpg