• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Osoby handlujące w sieci, na przykład za pośrednictwem znanych portali aukcyjnych, powinny mieć świadomość ciążącego na nich obowiązku rozliczania się ze skarbówką.

 

Handel w Internecie rozwija się bardzo dynamicznie i proporcjonalnie do tego rozrasta się szara strefa tego typu działalności. Organy kontroli skarbowej coraz baczniej przyglądają się temu problemowi, a przemawiają za tym liczby. Szacuje się, że obrót w szarej strefie internetowej osiągnął w 2009 roku ok. 200 mln zł, a już w 2010 roku się podwoił i wyniósł ponad 400 mln zł. Najczęstszymi przewinieniami w zakresie sprzedaży przez Internet jest prowadzenie działalności gospodarczej bez zarejestrowania i warto tutaj dodać, iż przepisy mówią, że nie tylko fakt zarejestrowania firmy świadczy o działalności gospodarczej. Prowadzenie regularnej (ciągłej, powtarzalnej, posiadanie stałych kontaktów handlowych) sprzedaży przez sieć w myśl przepisów podatkowych już jest działalnością gospodarczą, a co za tym idzie wymaga płacenia podatku dochodowego oraz VAT-u. Zaniżanie oraz ukrywanie przychodów jest również w tej branży nagminne. Częstym uchybieniem zgłoszonych działalności gospodarczych jest nierejestrowanie sprzedaży przez kasę fiskalną.

 

Oczywiście nie każda sprzedaż np. na Allegro od razu czyni z nas przestępców skarbowych. W praktyce – jeżeli sprzedajemy rzeczy po upływie pół roku od ich nabycia (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie) i niezwiązane jest to z działalnością gospodarczą, nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym, a skarbówkę nie będzie interesowała taka informacja w zeznaniu podatkowym. Jeżeli jednak sprzedamy rzecz przez Internet, przed upływem pół roku od daty nabycia, będzie to opodatkowane i nawet poniesienie starty w tym zakresie musi być ujęte w zeznaniu podatkowym. Oczywiście mówimy tu o rzeczach ruchomych, nieruchomości to odrębny temat. W związku z powyższym, w świetle ordynacji podatkowej obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, czyli na przykład w momencie wylicytowania przedmiotu na aukcji Internetowej.

 

Wszystkie te uchybienia jak niezarejestrowanie działalności gospodarczej, nieskładanie deklaracji podatkowych, nie opłacanie należnych podatków z tytułu sprzedaży przez Internet czy też brak ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej mogą skutkować nałożeniem sankcji przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Kontrole są coraz częstsze a sprawa jest „rozwojowa”. Warto się zapoznać ze szczegółowymi przepisami, aby uniknąć zdziwienia przy ewentualnej wizycie inspektorów urzędu kontroli skarbowej.

 

Wojciech Wojtaszek

stacjakontroli.jpg