• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Weryfikacja rozliczeń PIT przez urzędników fiskusa, rozpoczyna się od czynności sprawdzających. Obejmują one m.in.: sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków itp., stwierdzenie poprawności pod kątem formalnym składanych dokumentów; ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.


W przypadku, gdy urząd wykryje nieprawidłowości skontaktuje się z nami i poprosi o złożenie wyjaśnień, korektę zeznania lub dokumenty, które potwierdzą zasadność skorzystania z ulg. Będziemy musieli w tym celu stawić się osobiście w naszym urzędzie skarbowym lub w szczególnych przypadkach można skorzystać z pełnomocnika lub urząd sam odwiedzi nas i przeprowadzi kontrolę (np. w przypadku niepełnosprawności).


Urzędnicy najczęściej proszą o dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń czy to od dochodu, czy od podatku. Warto podkreślić, że fiskus może skontrolować nas przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składaliśmy zeznanie podatkowe.


W przypadku popularnej ulgi internetowej powinniśmy posiadać dowolne potwierdzenie poniesionych wydatków- urząd ułatwił trochę życie podatnikom i już od tego roku nie musimy posiadać faktur VAT, wystarczy np. dowód przelewu należności za abonament. Jeżeli skorzystamy z ulgi związanej z remontem, urząd może dokonać oględzin, w ustalonym wcześniej terminie, aby sprawdzić stan faktyczny z deklarowanym przez nas w zeznaniu. Czyli czy faktycznie wymieniliśmy kocioł ogrzewania lub czy faktycznie wymieniliśmy okna. Z popularnych form odliczeń warto wspomnieć jeszcze o darowiznach - np. na cele kultu religijnego. Wszelkie tego typu darowizny, jeżeli są w formie pieniężnej powinny zostać przelane na rachunek bankowy obdarowanego, a my powinniśmy zachować potwierdzenie. Darowizny w formie niepieniężnej powinny zostać oszacowane i ich wartość powinna się znaleźć w dokumencie, który to potwierdza – np. umowa w formie pisemnej. Warto pamiętać o tym i przechowywać dokumenty na podstawie, których wypełnialiśmy naszą deklarację PIT, aby w przypadku kontroli być gotowym na przedstawienie ich urzędowi.


Wojciech Wojtaszek

pacanowscy.jpg