• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

 

Z całą pewnością do najważniejszych zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich należą te z zakresu meldunków, dowodów osobistych, szeroko rozumianej działalności gospodarczej, wojskowości i obrony cywilnej, jak również zarządzania kryzysowego.

Referat aktualnie tworzy odpowiednio przygotowana do tego kadra, która wciąż poszerza swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Jest to niezbędne ze względu na ilość i częstotliwość zmian przepisów prawa w aktach normatywnych, będących źródłem naszej codziennej pracy.

 

Należy zauważyć, że na przestrzeni kilku ostatnich lat, nastąpił znaczny wzrost liczby ludności, osiedlającej się na terenie naszej gminy, która we-dług oficjalnych danych liczy obecnie już ponad 23,5 tysiąca mieszkańców. Co ciekawe w ostatnim czasie notujemy rosnącą tendencję meldunkową ze strony obcokrajowców – w szczególności Niemców, Czechów, Ukraińców, czy Francuzów. Ponadto na terenie gminy przez cały czas przybywa przedsiębiorców, prowadzących zróżnicowane typy działalności gospodarczej. Tym samym umożliwia to jej ciągły rozwój gospodarczy i pomaga znaleźć mieszkańcom zatrudnienie.

 

W organizacji swojej pracy staramy się jednocześnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ludzi starszych z ograniczoną możliwością poruszania się, celem załatwienia sprawy związanej z wydaniem dowodu osobistego. Warto wiedzieć, iż do takich osób, nasi pracownicy docierają osobiście w umówionym wcześniej terminie. Rozwiązanie to w moim przekonaniu wiąże się z realizacją postulatu służebnej roli administracji, jako tej przyjaznej i pomocnej każdemu obywatelowi.

 

Nie mniej istotnym elementem jest właściwie zorganizowana koordynacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, która jest jednocześnie monitorowana i usprawniana w sposób permanentny. Tym samym w razie choćby ogłoszenia zagrożenia powodziowego, mamy pewność dołożenia wszelkich starań w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i podstawowych potrzeb mieszkańców. W odniesieniu do wojskowości nasze działania skupione są na czynnym udziale w pracach powiatowej komisji kwalifikacji wojskowej, w ramach której co roku następuje pobór mężczyzn /19 - latków/ z obszaru gminy.

 

Życzylibyśmy sobie, aby nasza praca, która niewątpliwie dostarcza nam wiele satysfakcji, była również pozytywnie postrzegana przez osoby, które załatwiają swoje sprawy w ramach naszego referatu. Jest to dla każdego pracownika ważne i pokazuje, że wykonywane przez niego obowiązki są doceniane. Referat ten tworzy dobrze zgrany zespół w osobach: Helena Barańska, Anna Łazowy, Jolanta Pawlikowska, Katarzyna Urbanik, Zdzisława Dziuba, Marcin Cieślak.

 

od zmierzchu.jpg