• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Pani Wójt, proszę opowiedzieć nam jak wygląda proces edukacji 5 i 6 latków w Gminie Zabierzów?

Samorządowe szkoły podstawowe, są w pełni przygotowane na przyjęcie dzieci 5 i 6 letnich do oddziałów przedszkolnych, a 6 latków do klasy I. We wszystkich placówkach zapewniono realizację bezpłatnej, 5-godzinnej podstawy programowej. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat to przedszkolaki zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wszystkie godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową w przedszkolu i szkole są w całej Polsce odpłatne dla rodziców. Odpłatności i sposób ich regulowania określa uchwała Rady Gminy Zabierzów. Uchwała przewiduje zmniejszenie opłat lub ich zaniechanie, w odniesieniu do dzieci z rodzin spełniających kryteria finansowe. Dzieci 6 letnie i starsze, które są uczniami szkół podstawowych po realizacji podstawy programowej korzystają w szkole z bezpłatnych zajęć w świetlicy szkolnej. Nasza gmina zapewnia bardzo dobry dostęp do edukacji, wychowania i opieki wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym w wymiarze zgodnym z ustawą.

 

W jakiej formie zabierzowskie szkoły starają się sprostać wymaganiom rodziców w zakresie edukacji i wychowania naszych dzieci?

 

W szkołach prowadzone są klasy profilowane, wdrażane są innowacje pedagogiczne i programy własne m.in. klasy językowe, sportowe, matematyczne, humanistyczne, obowiązkowa nauka pływania w klasach I - III szkół podstawowych jest bezpłatna. Te wszystkie zadania wykraczają ponad obowiązkową podstawę programową i są finansowane całkowicie ze środków Gminy.

 

Szkoły korzystają ze środków zewnętrznych (EFS i innych), realizując programy wspierające efektywność kształcenia i rozwijające zdolności uczniów. W realizacji wszystkich programów zewnętrznych, angażowane są środki finansowe Gminy.

 

Gmina realizuje na swoim terenie pełny cykl edukacji integracyjnej od urodzenia dziecka do ukończenia gimnazjum. Dzieci wymagające bardzo specjalistycznej edukacji, dowożone są na koszt Gminy do szkół na terenie miasta Krakowa. Mając na względzie dobre przygotowanie uczniów do życia zawodowego, w gminie Zabierzów już w 2005 r. zorganizowane zostały w gimnazjach Szkolne Ośrodki Kariery. Doradcy zawodowi zatrudnieni w gimnazjach, pomagają uczniom i ich rodzicom prawidłowo zaplanować ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej dzieci.


Edukacja to nie jedyne zadanie szkoły, a co z opieką i bezpieczeństwem dzieci ?

 

W związku z tym, że dzieci coraz więcej czasu spędzają w szkole, na prośbę rodziców już od 2007 r. został wydłużony czas pracy świetlic szkolnych do godziny 17.00. Jak już wspomniałam wcześniej dla uczniów od I klasy szkoły podstawowej opieka w świetlicy jest bezpłatna. Dodatkowo w jednej z największych szkół podstawowych w Zabierzowie, została utworzona odrębna świetlica dla dzieci z klas I – III. Spowodowane to było zapisem do klas I-szych dzieci 6-letnich. Wprowadziliśmy również wyżywienie dzieci w formie cateringu.

 

Rodziny potrzebujące wsparcia finansowego otrzymują go na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Wsparcie dla w/w rodzin realizowane jest ze środków finansowych Państwa i Gminy, a jest to m.in.: ponoszenie kosztów posiłków dzieci w przedszkolach i szkołach, kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad 5 godzinną podstawę programową, zakup podręczników i pomocy szkolnych, wypłatę stypendiów socjalnych, motywacyjnych i szkolnych.

 

Nie mniej ważną sprawą jest poziom bezpieczeństwa uczniów w naszych szkołach, jak wskazują wypowiedzi rodziców zawarte w badaniu satysfakcji, ten stale wzrasta. Stało się to m.in. dzięki modernizacji bazy oświatowej w naszej Gminie i dobrze zorganizowanym dowozom dzieci do szkół.


Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w zarządzaniu gminą.

 

A ja przy okazji zapraszam wszystkich mieszkańców na III Rowerową Familiadę z Wójtem Gminy Zabierzów, która odbędzie się 12 maja na Rogatym Ranczo. Szczegóły na plakatach. Będzie rodzinnie i sportowo.

stacjakontroli.jpg