• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Obsługa inwestora w klasie „A” i wyróżnienie Gminy Zabierzów w kategorii audyt elektroniczny to wyniki tegorocznego badania atrakcyjności gmin progresywnych, przeprowadzonym przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych

przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem badań, przeprowadzonych na 432 samorządach, w tym Gminie Za­bierzów, wytypowanych na podstawie rankingów Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, była ocena jakości obsługi inwestorów w gminach i wytypowanie jed­nostek samorządu terytorialnego wyróżniających się pod względem jakości ich obsługi. W badaniu została wykorzystana metoda tzw. tajemniczego klienta, poprze­dzona analizą danych zastanych i audytem stron internetowych. W audycie serwisów informacyjnych wzięto pod uwagę 11 kryteriów, wśród których wyróżnić można m.in. istnienie anglojęzycznej wersji strony gmi­ny, łatwość odszukiwania danych kontaktowych do urzędu czy dostępność i nformacji o wolnych terenach inwestycyjnych. W badaniu elektronicznym posłużono się zapytaniami w języku polskim i angielskim, dotyczącymi pre­ferencji podatkowych dla przedsiębiorców oraz ofert inwestycyjnych. Na podstawie oceny witryn internetowych oraz nadesłanych odpowiedzi na elektroniczne zapytania, został stworzony ranking obsługi klienta. Wszystkie badane gminy zostały ocenione a następnie przydzielono im klasy od „A” (najwyższa) do „F” (najniższa). Poziom obsługi inwestora w Gminie Zabierzów zyskał ocenę bardzo dobrą i klasę A w rankingu. Gmina została również wyróżniona w kategorii audyt elektroniczny za udzielenie odpowiedzi w języku angielskim, co uczyniło jedynie 10 sa­morządów spośród 432 objętych badaniem.

 

Małgorzata Tomczyk

alsal.jpg