• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • balice.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacperek.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mm.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg

poradnia1

17 października 2019 roku na sali obrad Urzędu Gminy Zabierzów odbył się Jubileusz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie.

Z tej okazji zaprezentowano historię poradni, okolicznościowy film oraz przybliżono charakter pracy poszczególnych specjalistów w placówce.

Poradnia w Zabierzowie obsługuje 3 gminy: Zabierzów, Liszki i Czernichów. Podczas Jubileuszu zatem nie zabrakło przedstawicieli tych samorządów. Dyrektor Poradni – Iwona Szuperska Mazur rozpoczęła od powitania przybyłych gości i podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania oraz wspierali rozwój i pracę placówki. W swoim wystąpienia, wójt Elżbieta Burtan podkreśliła ogromną rolę Poradni w Zabierzowie oraz jej ważną misję wpierania rodziny i nauczyciela w rozwiązywania problemów dzieci. Również swoje życzenia i podziękowania złożyli: w imieniu Rady Powiatu – Wiceprzewodnicząca Alicja Wójcik, w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Wójt Gminy Czernichów Szymon

Łytek, Zastępca Wójta Gminy Liszki Anna Rajca, Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów Andrzej Krawczyk, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego Anna Jeziorek oraz w imieniu GZEAS w Zabierzowie – dyrektor Janina Wilkosz i dyrektor szkoły w Rudawie Jadwiga Kołodzińska. Wiele podziękowań i ciepłych słów kierowano do wieloletniej dyrektor poradni Joanny Hanusz, która przepracowała w niej 24 lata. Historię 25 lat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie odczytała Barbara Kurdybowicz. Pracownicy Poradni zaprezentowali specyfikę pracy poszczególnych specjalistów oraz omówili niektóre metody pracy z dziećmi. Prezentację pracy psychologów przedstawiła Anna Lorek-Żarnowska, pracy pedagogów – Brygida Zioło, pracy logopedów – Anna Zapała i Paulina Rozmus, pracy integracji sensorycznej oraz terapii Biofeedbeck – Agnieszka Staśko, pracy terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Brygida Zioło. Na zakończenie wystąpił zespół „Forum Kwartet”.

poradnia2

Tekst i zdjęcia: W. Wojtaszek

stacja_kontroli.jpg