• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

Za nami kolejne posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które poprowadził przewodniczący rady, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Podczas spotkania członkowie rady rozmawiali m.in. o projektach służących poprawie bezpieczeństwa na małopolskich drogach i organizacji wydarzeń edukacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego. Posiedzenie było również okazją do omówienia stanu bezpieczeństwa dróg w Małopolsce za ostatnie siedem miesięcy, a także podsumowania działań grupy „Speed”.

Jak pokazują policyjne statystyki, w porównaniu do poprzedniego roku, liczba wypadków na drogach w naszym regionie zmalała. To napawa optymizmem. Jeżeli chcemy, by na drogach było jeszcze bezpieczniej musimy z jednej strony kontynuować działania edukacyjne skierowane do wszystkich uczestników ruchu, z drugiej zaś - inwestować w praktyczne rozwiązania, które poprawiają komfort mieszkańców i podróżnych korzystających z małopolskich dróg - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Spotkanie było okazją do podziękowania funkcjonariuszom za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Małopolan. Wicemarszałek Łukasz Smółka podkreślił, że na szczególną pochwałę zasługuje program doświetleń przejść dla pieszych, który znacząco zwiększył bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa przy marszałku województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynuje i określa ona kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań WRBRD należy w szczególności:

    opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
    inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej;
    współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi;
    inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej;
    analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Autor: Biuro Prasowe UMWM

klinika_pera.jpg