• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • multiagent.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

12.07.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan wzięła udział w podpisaniu umowy na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 (ul. Balicka w Rząsce i Krakowska w Szczyglicach). Sygnatariuszami umowy był dyrektor ZDPK Łukasz Wróblewski oraz przedstawiciel wykonawcy. Przy tej okazji starosta Wojciech Pałka podkreślał doskonałą współpracę z gminą Zabierzów. Gmina Zabierzów na ten cel przeznaczyła w formie pomocy dla Powiatu Krakowskiego kwotę 1 692 225,23 zł.

Realizację inwestycji o wartości blisko 6,5 miliona złotych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykona firma RAF-KOP. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w kwocie ok. 3,2 miliona złotych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, w którym Powiat Krakowski i Gmina Zabierzów współfinansują inwestycję w równych częściach tj. po 1 692 225,23 zł.

W ramach tej inwestycji będzie wymieniona nawierzchnia i podbudowa jezdni, zostanie wybudowany chodnik oraz ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie. Przypomnijmy, że w ciągu tej drogi został już wybudowany nowy most na rzece Rudawa w Szczyglicach. Teraz stary most będzie wyremontowany i przystosowany do przejazdu rowerów.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Wojtaszek

od zmierzchu.jpg