• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • multiagent.jpg
 • pralnia.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

marzeniaSłowa te brzmią banalnie, ale tak właśnie jest! W ubiegłym roku postanowiłam zgłębić swoją wiedzę na temat ziem wschodnich. Przez pół roku uczestniczyłam w zajęciach Akademii Kresów, której finałem był wyjazd grupy prawie 50 nauczycieli na Ukrainę. Wykłady Akademii tak rozbudziły moją chęć poznania i przekazania wiedzy uczniom, że z grupą kilku najbardziej zaangażowanych uczestniczyłam w serii wykładów organizowanych przez Krakowski Oddział IPN. Młodzi historycy wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Na początku było ciężko, jednak, jak mówi stara mądrość ludowa, „bez pracy nie ma kołaczy”.

Trud przyniósł wymierne efekty, najpierw na etapie wojewódzkim: Amelia Szewczyk – uczennica klasy 3A gimnazjum Szkoły Podstawowej w Rząsce im. W. Rutkiewicz została laureatką, zajmując III miejsce, natomiast bracia Przemysław i Maksymilian Stanek zdeklasowali wszystkich uczestników, zajmując pierwsze miejsce.

Tu parę słów na temat wykonanych i nagrodzonych projektów. Amelia Szewczyk jest autorką komiksu historycznego, opowiadającego wzruszającą historię jednego z najmłodszych Orląt Lwowskich – Jurka Bitschana, który bohatersko zginął w czasie walk w 1918 roku na Cmentarzu Łyczakowskim. Maksymilian i Przemysław, żeby zrealizować swój projekt dotyczący losów rodziny kresowej, wraz z rodzicami najpierw podróżowali po różnych zakątkach Polski, zbierając cenne informacje, a następnie pojechali do kolebki swojej rodziny – Żurawna na Ukrainie i dotarli do rodzinnego domu, w którym urodziła się ich babcia. W ramach projektu nagrali film, w którym znalazły się nigdzie nie publikowane dokumenty, zdjęcia, plany oraz wypowiedzi na temat skomplikowanych stosunków polsko- ukraińskich, szczególnie z okresu II wojny światowej. Zostanie on zamieszczony w Biuletynie IPN.

Należy przy tym nadmienić, że w konkursie na etapie wojewódzkim wzięło udział 152 uczniów z 30 szkół Małopolski. Do oceny przez komisję ogólnopolską w Warszawie z naszego województwa jako jedna z siedmiu została zakwalifikowana praca Maksymiliana i Przemysława Stanków. Na etapie centralnym zajęli II miejsce.

Oprócz nagród książkowych najbardziej cenna jest wiedza, którą uczniowie zdobyli w czasie realizacji projektu oraz główna nagroda, jaką są wyjazdy edukacyjne na Białoruś i Wileńszczyznę oraz szlakiem Polskich Legionów w Karpaty, na Węgry i do Rumunii.

Jako opiekun naukowy powyższych projektów, ciesząc się sukcesem swoich uczniów, mam nadzieję, że zasiane przeze mnie ziarno przyniesie w niedalekiej przyszłości obfity plon.

Małgorzata Kuśtrowska

stacjakontroli.jpg