• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • balice.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacperek.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mm.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg

Pierwsze 9 lat klubu to tylko piłka nożna, tradycyjny sport w każdym sołectwie gminy Zabierzów. Ogromny wysiłek i zaangażowanie działaczy z Więckowic i Kobylan oraz codzienna troska i praca Tadeusza Skwarczeńskiego przyczyniły się do tego, że po kilku latach na wysypisku śmieci, na końcu wsi powstało piękne boisko wysoko oceniane przez Komisję Techniczną MZPN. Niestety mimo starań nie udało się do dziś wybudowanie zaplecza sportowego z prawdziwego zdarzenia.

potok2

Kolejne lata to dynamiczna praca z dziećmi i młodzieżą. Tworzenie grup sportowo - rekreacyjnej aktywności kobiet i seniorów.

Pozyskanie środków z Funduszy Norweskich i realizacja programu „Bliskie sercu Więckowice” zmobilizowało wielopokoleniową społeczność sołectwa do zaangażowania się w aktywny sposób spędzania czasu.

Rozpoczęły działalność: piłka nożna, fitness dla pań po 30, sekcja kung fu (zawodnicy w latach 2009-2018 zdobyli 290 medali podczas Mistrzostw Norwegii, Niemiec, 2x w Czechach a także w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski), gimnastyka dla seniorów, tenis stołowy, klub wędkarzy, kursy tańca, udzielania pomocy przedmedycznej. Organizowane są: coroczne półkolonie zimowe i letnie (przy wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi Polskiej), pikniki i festyny dla mieszkańców (pomoc Stowarzyszenia Parafiada im. św. J Kalasancjusza z Warszawy), obozy (XX Międzynarodowa Parafiada, 9 dniowe spotkania i zawody z młodzieżą środowisk polonijnych w Warszawie), dziesiątki wycieczek po Krakowie, Małopolsce, kilkudniowe do Warszawy, Wrocławia, Pragi Czeskiej i Wiednia, dla mieszkańców Więckowic i okolicznych sołectw, liczne imprezy okolicznościowe z udziałem mieszkańców DPS, organizowaniem wystaw tematycznych, spotkania przy wielkanocnym stole, z kolędą przy choince, zapoczątkowanie „Mikołaja dla seniorów”, wyjazdy na basen, do teatrów, zwiedzanie muzeum, kuligi, projekcje filmowe, Dzień Kobiet, Seniora, Matki, Dziecka i chyba setki innych.

potok1To mieszkańcy Więckowic i Kobylan byli głównymi odbiorcami rozległej pracy programowej, organizacyjnej, twórczej społecznych działaczy LKS POTOK. W żadnym sołectwie, żaden klub sportowy nie zaangażował się tak bardzo, aby mieszkańcy wsi mieli kontakt z najbardziej zróżnicowaną ofertą na ciekawe spędzanie czasu.

Podczas 20 letniej pracy Stowarzyszenia Sportowego LKS POTOK uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego, otrzymaliśmy wiele wyróżnień i nominacji do nagród za swoją działalność (m.in. najlepszy z najlepszych w kategorii organizacja pozarządowa Gminy Zabierzów, Małopolskie Kryształy Soli, Pracodawca Nadzieji z FarmyŻycia za zorganizowanie staży i praktyk przygotowujących dorosłych z autyzmem do podjęcia pracy).

W latach 2008 -2018 uzyskiwaliśmy granty na działalność z Fundacji Coca- Cola, Fundacji LOTO Milion Marzeń, Europejskiej Fundacji Wspomagania Wsi Polskiej, PKP Energetyka, Stowarzyszenia Parafiada im. św.J. Kalasancjusza, Fundacji Wspomagania Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki, z konkursów Gminy Zabierzów i innych, a pozyskane fundusze wykorzystane były na działalność i zajęcia dla wszystkich mieszkańców nie tylko sportowców.

W 2009 Stowarzyszenie włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Katyń ocalić od zapomnienia” – utworzono Ogród Pamięci z kamiennym kręgiem wokół dębu, uzupełniono ogrodzenie, zebrano bogatą dokumentację źródłową z której przygotowano okolicznościową wystawę w remizie OSP w dniu sadzenia dębu. Przygotowano imprezę okolicznościową, podczas której rodzina zamordowanego w Katyniu por. M. J. Benescha zasadziła dąb w kamiennym kręgu. Sfinansowano tablice okolicznościowe w Ogrodzie Pamięci. Metaloplastykę na kamieniach wykonała dr K. Orzech pracownik naukowy ASP mieszkająca w tym czasie w Więckowicach. Zorganizowano projekcję filmową KATYŃ, wydano album okolicznościowy grupujący zebrane materiały. Otrzymano od żony fotografa św. Jana Pawła II obraz Matka Katyńska, który umieszczony został w kaplicy DPS Więckowice.

W roku 2008/2009 wykonano dokumentację fotograficzną „Krzyże i kapliczki naszego sołectwa, która okazała się bardzo przydatna przy remontach w 2018 r.

Z pozyskanego przez klub od Kraków Airport grantu w ramach akcji Wspieramy Sąsiadów, zakupiono panele ogrodzeniowe, bramę i 2 furtki na plac zabaw (na miejscu zlikwidowanej hydrofornii) a zaangażowanie działaczy w pozyskanie sponsora zewnętrznego pozwoliło bezkosztowo zamontować ogrodzenie. Stary zbiornik na wodę pokryto z funduszy klubu geowłókniną a rodzice sekcji kungfu z młodzieżą i instruktorem zasadzili własne krzewy po stronie zachodniej. Sponsor z firmy budowlanej wykonał bezpłatnie ścieżkę kamienną na szczyt montując słupki na jej ogrodzenie.

Pozyskano sponsorów do wykonania dokumentacji projektowej, pozyskania pozwoleń i do budowy magazynku na sprzęt (przedłużenie budynku świetlicy).

Przy boisku piłkarskim w 2012 r. wyznaczono boisko do siatkówki i zamontowano słupki (uszkodzone i zniszczone przez firmę podczas wykonywania prac przy remoncie torów PKP)

W 2009 r. zamontowano stojak na rowery przy świetlicy. Pozyskiwano z kilku wydawnictw książki - przeznaczane na konkursy i zawody organizowane przez instruktorów świetlicy środowiskowej, sekcje sportowe dla dzieci i młodzieży. W 2017 zamontowano w kuchni sołeckiej filtr do wody z mineralizatorem (na potrzeby wszystkich użytkowników) dar rodzica z sekcji kung fu. Wiele innych inicjatyw a także finansowanie wielu potrzeb pozasportowych, ale służących lokalnej społeczności zrealizowali działacze sportowi LKS POTOK.

Dresy reprezentacji sekcji kung fu na imprezy krajowe i międzynarodowe mają napis Więckowice i logo Gminy Zabierzów.

Zawodnicy godnie reprezentują i promują Gminę i sołectwo, są rozpoznawalni na arenach krajowych i międzynarodowych zawodów kung fu. We wszelkich publikacjach, w mediach i wywiadach młodzież, dorośli i rodzice podkreślają hasło „Bliskie sercu Więckowice”, tak często jak misję sekcji kung fu „Sport - Rodzina - Tradycja”. W 2017 roku 10 lecie obchodziła sekcja kung fu. W 2019 roku odbędą się obchody 20 lecia powstania sekcji piłki nożnej.

stacja_kontroli.jpg