• alles.jpg
 • alux.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • parkiet.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • skot.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

100latkobylany12 listopada 2018 roku w Kobylanach został uroczyście odsłonięty i poświęcony Obelisk z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. W uroczystości udział wzięła wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan. Obelisk powstał z inicjatywy Jacka Macałki i Ewy Macałki wraz z Klubem Seniora, którego jest przewodniczącą oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej. Uroczystości poprzedziła msza św. odprawiona przez proboszcza kanonika Józefa Iwulskiego w miejscowym kościele parafialnym. Po mszy św, wszyscy uczestnicy w uroczystym pochodzie z chorągiewkami, z poprzypinanymi kotylionami ( wykonanymi przez panie z klubu seniora) oraz z flagami i ze śpiewem pieśni patriotycznych przy akompaniamencie akordeonu p. Józefa Rysakowskiego przemaszerowali pod obelisk. Wśród przybyłych na uroczystość było wielu mieszkańców Kobylan oraz zaproszeni goście, m.in. radni powiatu krakowskiego i gminy Zabierzów. W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, radna powiatu krakowskiego Alicja Wójcik, radny oraz sołtys Zelkowa Andrzej Krawczyk, radny oraz sołtys Bolechowic Henryk Krawczyk, sołtys Kobylan Kazimierz Kapelan, dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. Gołąb w Kobylanach Piotr Skierkowski, przew. R.S. w Kobylanach Alicja Marek oraz sztandary z OSP w Kobylanach i ze szkoły podstawowej. W drugiej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie obelisku, poświęcenie, składanie kwiatów i przemowy. Odsłonięcia dokonali : wójt Elżbieta Burtan, sołtys Kobylan Kazimierz Kapelan, przewodnicząca Klubu Seniora Ewa Macałka i ks. proboszcz Józef Iwulski, który pobłogosławił obelisk. Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości przeszli doświetlicy, w której Klub Seniora przygotował poczęstunek, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobylanach zaprezentowali okolicznościowy występ, podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne. Wydarzenie prowadził Marcin Kruk.

Tekst: sołtys Kazimierz Kapelan, zdjęcia: Jan Pajdzik

stacjakontroli.jpg