• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • balice.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacperek.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mm.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował podsumowanie z realizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2017 roku. Gmina Zabierzów pod względem wymienionych

pieców zajęła 5 miejsce na 182 gminy w województwie małopolskim. Wśród gmin wiejskich Gmina Zabierzów jest zdecydowanym liderem pod względem wymienionych pieców już kolejny rok z rzędu. W 2017 r. w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) zlikwidowanych zostało 135 starych nieekologicznych palenisk. Gmina Zabierzów pozyskała największą po Krakowie kwotę dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Mieszkańcy mogli uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów inwestycji w tym do 50% kosztów kwalifikowanych pokrywał WFOŚiGW (nie więcej niż 7 500 zł przy kotłach gazowych i nie więcej niż 4 500 zł przy wysokosprawnych kotłach węglowych i na biomasę, także w zależności od mocy kotła) oraz do 35% kosztów kwalifikowanych pokrywane było z budżetu gminy Zabierzów (maksymalna kwota dofinansowania zależała od powierzchni użytkowej budynku). Realizacja PONE w 2017 r. pozwoliła na zmniejszenie w znacznym stopniu emisji szkodliwych i rakotwórczych substancji, takich jak: pyły, PM10 i PM2,5; SO2; NOx; CO; CO2 i benzo(α)piren. Zmniejszenie emisji równoważnej zanieczyszczeń wyniosło 41 155,60 kg na rok. Warto jednak zaznaczyć, że liczba faktycznie likwidowanych kotłów węglowych w Gminie Zabierzów jest większa niż wskazuje na to raport Urzędu Marszałkowskiego. Mieszkańcy, którzy zmodernizowali instalacje grzewcze we własnym zakresie bez uzyskania dotacji nie są wliczani w powyższe statystyki. Raport uwzględnia również takie działania jak m. in. prowadzenie kontroli spalania odpadów, wspieranie zastosowania odnawialnych źródeł energii, prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, poprawa warunków przewietrzenia miast i ochrona terenów zielonych. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnie z wymienionych działań.

Zgodnie z raportem Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pt. Poprawa warunków przewietrzenia miast i ochrona terenów zielonych: „Środki finansowe wydatkowane w 2017 roku na realizację zadania to niemal 1 mln zł, najwięcej w gminach: Zabierzów (200 tys. zł), Muszyna (120 tys. zł), Tuchów (87 tys. zł) oraz mieście Tarnów (78 tys. zł).”

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów

biegkuranczu.jpg