• alles.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

21 lipca 2018 uczczono pamięć bohaterów tamtych wydarzeń sprzed 75  lat. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Św. Brata Alberta w Radwanowicach. Mszę odprawiało ośmiu kapłanów pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Szczotki – proboszcza parafii w Krzeszowicach. Uroczystości 75 – lecia pacyfikacji Radwanowic odbyły się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy i Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan.pacyfikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu mszy świętej mieszkańcy i goście przeszli w uroczystym pochodzie ulicami Szkolną i 21 Lipca pod pomnik – krzyż, ustawiony w miejscu kaźni. Tu przywołano imiona i nazwiska wszystkich pomordowanych. Przy dźwiękach hymnu państwowego w wykonaniu orkiestry Wojska Polskiego wciągnięto na maszt flagę. Odczytano okolicznościowy Adres od prezydenta RP. Następnie głos zabrała wójt Elżbieta Burtan, która powiedziała: „Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba płacić wysoką cenę” – pisał Jan Paweł II. Wysoką cenę za życie w wolności płacili na przestrzeni dziejów Polacy. W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wracamy pamięcią do walczących i poległych za Ojczyznę zarówno podczas I jak i II wojny światowej. (…) Pamięć o ofiarach tamtej zbrodni sprzed 75 lat trwa. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość – te słowa papieża Polaka niech będą dla nas zadaniem, którego celem będzie przekazanie pamięci o tamtych tragicznych dniach następnym pokoleniom.” Modlitwę za ofiary wydarzeń sprzed 75 lat oraz za poległych za Ojczyznę odmówił wraz z mieszkańcami proboszcz parafii w Radwanowicach, ks. Andrzej Sasuła. Przedstawicielka rodzin ofiar pacyfikacji Danuta Ślusarska dziękowała wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o zamordowanych i dbają o pomnik – krzyż. Odczytano okolicznościowy list od marszałka Województwa Małopolskiego, w imieniu Rady Powiatu Krakowskiego głos zabrała Alicja Wójcik. Kompania honorowa Straży Granicznej po odczytaniu Apelu Pamięci oddała salwę honorową. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele rodzin ofiar pacyfikacji, Wicestarosta Tadeusz Nabagło, Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik, radni Gminy Zabierzów, sołtysi, członkowie Rady Sołeckiej Radwanowic, strażacy z Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie, druhowie z OSP Radwanowice, harcerze, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji, mieszkańcy Radwanowic. Uroczystość zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów u stóp pomnika – krzyża i zapaleniem zniczy.

Pacyfikacja Radwanowic – tak określany jest masowy mord ludności cywilnej, którego dokonały niemieckie oddziały w nocy z 20 na 21 lipca 1943 roku. Pacyfikacja wsi była odwetem za współpracę mieszkańców z organizacjami konspiracyjnymi. W czasie II wojny światowej na terenie Radwanowic aktywnie działały bowiem organizacje ruchu oporu. W bestialski sposób zamordowano wówczas 30 mieszkańców wsi, z których najmłodszy miał 17 lat.

Tekst: Lucyna Drelinkiewicz, zdjęcia: Urszula Obydzińska

dolina2019.jpg