• alles.jpg
 • alux.jpg
 • colorex.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • parkiet.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • skot.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

kozakRozmowa z Wojciechem Kozakiem członkiem Rady Naczelnej PSL przeprowadzona przez Artura Półtoraka

Artur Półtorak: Chciałbym zapytać o inicjatywę ustawodawczą Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie likwidacji podatku dochodowego od rent i emerytur. Czy w Polsce jest to możliwe?

Wojciech Kozak: Polskie Stronnictwo Ludowe, którego członkiem jestem od 25 lat, powołało Komitet Inicjatywy Ustawodawczej mającej na celu uchwalenie ustawy zmieniającej przepisy w tym zakresie. W poczuciu sprawiedliwości społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów za konieczne uznaliśmy wprowadzenie rozwiązań podwyższających otrzymywane przez nich świadczenia. Osoby pobierające emeryturę i rentę w przekonaniu powszechnym nie powinny już być dodatkowo oskładkowane, gdyż przez całe swe życie zawodowe ponosiły ciężary fiskalne.

A.P.: Według projektu PSL wszyscy emeryci i renciści nie płacili by po prostu podatku dochodowego od osób fizycznych?

W.K.: Mówimy tu o wszystkich emeryturach i rentach, także tych wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ale ponadto projekt ustawy zmierza do likwidacji obciążenia dochodów emerytów i rencistów nie tylko podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale również składką na ubezpieczenie zdrowotne.

A.P.: Propozycja zmian idzie więc w kierunku by organy rentowe nie pobierały miesięcznych zaliczek od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur, rent, itp.?

W.K.: Tak właśnie proponujemy. Nasza propozycja w największym skrócie oznacza, by obecnie pobierana przez ZUS zaliczka podatku dochodowego, z zastosowaniem dla wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, z zastosowaniem najniższej stawki podatkowej, tj. stawki 18 %, pozostała w portfelach obywateli.

A.P.: Czy w Europie stosowane są takie rozwiązania prawne?

W.K.: W niektórych krajach Unii Europejskiej emerytury są zwolnione z podatku dochodowego. Na Węgrzech zgodnie z ustawą z roku 1995 o podatku dochodowym emerytury, jako dochody osobiste są wolne od opodatkowania. Podobnie sytuacja emerytów przedstawia się na Litwie i w Bułgarii.

A.P.: Rozumiem, że projekt ustawy wpłynie pozytywnie na sytuację finansową osób pobierających emerytury i renty. A jak będzie się to miało do zmniejszenia wpływów do budżetu państwa?

W.K.: Spowoduje on zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni z tytułu podatku dochodowego, ale z drugiej strony wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększy udział budżetu państwa z podatków od towarów i usług. Budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ok. 15 mld zł., natomiast składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o ok. 20 mld zł. Biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalno - rentowych wpływy do budżetu zostaną zwiększone poprzez wzrost dochodów z podatku VAT. Projekt ustawy wpłynie także pozytywnie na sytuację budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniającego jednostkom samorządu terytorialnego wpływy z podatku od osób fizycznych na poziomie 102% z roku poprzedniego.

A.P.: Zdajemy sobie sprawę z faktu iż emerytury tracą na wartości. Oszczędzanie na seniorach, czyli na grupie społecznej o minimalnych dochodach, nie wróży niczego dobrego. Przy braku planu znaczących podwyżek dla emerytów i rencistów, inicjatywa PSL wydaje się być „strzałem w dziesiątkę”.

W.K.: Podwyżki emerytur i rent kolejny rok nie nadążają za wzrostem cen towarów i usług. Za przeciętną emeryturę i rentę można dziś kupić znacznie mniej niż w latach poprzednich. To brutalna prawda, najbardziej odczuwalna przez kobiety, których świadczenia są dużo niższe od świadczeń mężczyzn. W stosunku do podwyżek średniej płacy, waloryzacje emerytur były minimalne i zostały w całości pożarte przez inflację. Tak więc seniorzy mają coraz więcej powodów do narzekań. Ta grupa społeczna zasługuje na specjalną opiekę i nasz szacunek. Niestety nie posiada mocnego lobby, które mogłoby wywierać nacisk na rządzących aby ułatwili życie seniorom.

A.P.: Życzymy zatem powodzenia tej inicjatywie i miejmy nadzieję, że seniorzy zechcą ją wesprzeć swoimi głosami. Przed nami wybory samorządowe, zatem szansa na dokonanie choćby lokalnych zmian. Być może hasło „Emerytury bez podatku” zostanie zrealizowane. Dziękuję za rozmowę.

srebrna.jpg