• alles.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • balice.jpg
 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacperek.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • mm.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg

nielepice

Jubileusz rozpoczął się o godzinie 14.00 Mszą świętą w kaplicy św. Józefa w Nielepicach w czasie której Nielepiczanin, ksiądz Sebastian Baster przybliżył historię jednostki. Następnie odbyła się część oficjalna, która rozpoczęła się przeglądem pododdziałów przez sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Stanisława Macałkę wraz z dowódcą uroczystości, komendantem gminnym druhem Przemysławem Sitarskim. Jubileusz odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan.

Następnie, przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP Narama, nastąpiło podniesienie flagi. Poczet flagowy: - dowódca pocztu druh Piotr Woźniak, - flagowy druh Jakub Bajorski, - asystujący druh Dominik Baster. Po przywitaniu pocztów sztandarowych, strażaków, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych osób nastąpiło symboliczne przekazania samochodu bojowego. Wójt Elżbieta Burtan przekazała kluczyki od nowego pojazdu bojowego na ręce naczelnika Marcina Muchy, a dowód rejestracyjny przekazała przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik na ręce prezesa OSP Nielepice Bartłomieja Miłka. Następną częścią było uhonorowanie zasłużonych druhów. Z rąk sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Stanisława Macałki oraz zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie brygadiera Andrzeja Nowaka medale oraz odznaczenia otrzymali druhowie: Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie Bartłomiej Miłek oraz Artur Baster, srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie Jan Ziarkowski oraz Roman Woźniak, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Marcin Mucha. Odznaczenie wzorowy strażak otrzymali druhowie Szczepan Baster, Mateusz Rudzki, Piotr Rudzki, Tomasz Stanek, Jakub Bajorski, Dominik Baster, Tomasz Bodurka. Następnie zostały wręczone odznaczenia za wysługę lat, które wręczali Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Marcin Cieślak. Odznaczenia otrzymali: Stanisław Pogan 55 lat , Stanisław

Musiał oraz Jan Korbiel 45 lat, Tadeusz Woźniak 40 lat, Włodzimierz Gędłek oraz Władysław Sarnek 35 lat, Roman Woźniak, Bartłomiej Miłek oraz Artur Baster, 20 lat, Jan Ziarkowski oraz Ryszard Korbiel 15 lat, Aneta Paczyńska, Piotr Rudzki, Jurji Kinstler oraz Marcin Mucha 10 lat, Tomasz Stanek, Kazimierz Mucha oraz Jakub Bajorski 5 lat.

Kolejną częścią było podziękowanie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do pozyskania nowego wozu bojowego oraz zaangażowanie w rozwójjednostki. Następnie zostali wyczytani wszyscy członkowie OSP, którym prezes wraz z naczelnikiem złożyli podziękowania oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy. Po podziękowaniach głos zabrali przybyli goście, po czym nastąpiło zakończenie uroczystości.

Przybyli goście oraz strażacy udali się na wspólny poczęstunek a mieszkańcy oraz sympatycy OSP Nielepice na wspólne grillowanie.

Źródło: OSP Nielepice, zdjęcia: Joanna Dam

smog.jpg