• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • enmax.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • hipokrates.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • neobud.jpg
 • srebrne.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg
 • wykonczenia.jpg

odlotowadwujezycznoscZnajomość języków obcych ma wiele zalet: ułatwia kontakty z obcokrajowcami, pozwala lepiej zrozumieć inne kultury, podnosi własną samoocenę i zwiększa szanse na rynku pracy. Natomiast z naukowego punktu widzenia nauka języków obcych pobudza aktywność intelektualną i sprawia, że mózg wolniej się starzeje.

Dlatego właśnie w Szkole Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce nauka języków obcych, a głównie języka angielskiego, jest priorytetem. Tym też przesłaniem kierowali się autorzy projektu „OdLOTowa dwujęzyczność”, czyli nauczyciele szkoły. Pomysł ich został doceniony w konkursie grantowym „Wspieramy Sąsiadów” 2017 organizowanym przez Kraków AIRPORT i uzyskał fundusze na jego realizację. Dzięki uzyskanym środkom (4 900 zł) w okresie od września 2017 do czerwca 2018 w szkole były organizowane cykliczne zajęcia z native speaker’em języka angielskiego (rodowitym użytkownikiem tego języka), zostały zakupione materiały edukacyjne w celu przygotowania uczniów do konkursów organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz zakupione zostały nagrody dla laureatów organizowanego corocznie w szkole Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu uczniowie wzięli również udział w tematycznych warsztatach kulturowo-językowych języka angielskiego, w wycieczce do Wielkiej Brytanii (w programie był Londyn, Cambridge i Cantenbury), zwiedzili w Krakowie wystawę TITANIC. Uczniowie brali również udział w dwóch tematycznych projektach etwinning, dzięki czemu mieli możliwość poznać swoich rówieśników z takich krajów jak: Francja, Turcja, Włochy i Bułgaria oraz poznać ich zwyczaje żywieniowe. Ale przede wszystkich nasi uczniowie mieli możliwość wzbogacić swoją znajomość języka angielskiego i wykorzystać ją w codziennym kontakcie z rówieśnikami, używając w tym celu strony takie jak: PADLET i TWINSPACE.

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych w obszarze znajomości języków obcych młodzieży ze środowiska wiejskiego, która ma mniejszy dostęp do zajęć dodatkowych, warsztatów, konkursów i wyjazdów językowych w porównaniu z ich rówieśnikami z dużych miast. Przede wszystkim jednak udział uczniów w projekcie ukształtował w nich postawę tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka, podniósł samoocenę uczniów w obszarze wiary we własne możliwości językowe.

Wierzymy, że wiedza i umiejętności nabyte w trakcie trwania projektu będą procentowały w kolejnych latach i przyczynią się między innymi do wysokich wyników na przyszłorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

Beata Ziębińska

brw.jpg