• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

ujazdPodczas odnawiania krzyża we wsi Ujazd i rozbiórki fundamentów, natrafiono na tzw. kapsułę czasu. Z kamiennego kopca stanowiącego podstawę krzyża wydobyto zakorkowaną butelkę zawierającą zapisany arkusz papieru. Została ona przekazana do Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie wydobyto arkusz i odczytano zapisany tekst. Pochodzi on z 1905 roku i mówi o Polsce podzielonej pomiędzy trzech zaborców. Kapsułę umieszczono pod krzyżem w dniu 3 maja 1905 roku. Dlatego sołtys Ujazdu Jan Baran postanowił, by w dniu 3 maja 2018 umieścić w podstawie krzyża nową kapsułę zawierającą historyczny arkusz z 1905 roku oraz nowy tekst, z którego po latach będzie można odczytać dalszy ciąg historii Polski i sołectwa Ujazd.

3 – majowa uroczystość wmurowania kapsuły w podstawę krzyża rozpoczęła się mszą św. w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Brzeziu, którą celebrował ks. Grzegorz Kubik – proboszcz tamtejszej parafii. Przed ołtarzem ustawiona była nowa, metalowa kapsuła. Następnie mieszkańcy w pochodzie przeszli pod krzyż, który znajduje się u zbiegu ulic: Ogrodowej, Różanej i Jurajskiej w Ujeździe. Kapsułę nieśli mieszkańcy Ujazdu. Tu sołtys wsi Jan Baran odczytał tekst z 1905 roku oraz napisany obecnie mówiący o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, o I i II wojnie światowej, czasach PRL, „Solidarności”, Lechu Wałęsie, papieżu Polaku Janie Pawle II, wstąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej. Tekst kończy się zdaniem: „Niech Bóg Najwyższy ma w swej opiece Ojczyznę naszą i jej mieszkańców”. W kapsule – metalowej tubie o wymiarach 7 na 34 cm, zamkniętej hermetycznie znajduje się arkusz z 1905 roku, tekst nowy zapisany na papierze ale też w formie elektronicznej oraz będące obecnie w obiegu – monety: 1 zł 1 euro i banknot. Po poświęceniu krzyża przez ks. Kubika, włożono w jego podstawę nową kapsułę czasu.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, radny Gminy Zabierzów Wiesław Czajowski, druhowie z OSP ze sztandarem. Gminna Orkiestra Dęta uświetniła całość pieśniami religijnymi i patriotycznymi. Pod krzyżem złożono wiązanki kwiatów, a na zakończenie tej podniosłej uroczystości licznie zgromadzeni mieszkańcy odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę…”

Tekst: Lucyna Drelinkiewicz, zdjęcia: Beata Baran

airclinic.jpg