• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp.jpg
 • biga.jpg
 • elektryczne.jpg
 • enmax.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kredyty.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sklad_blc.jpg
 • swiba.jpg
 • szumiec2.jpg
 • wwm.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • kungfu.jpg
 • mieszkania.jpg
 • mirex.jpg
 • multiagent.jpg
 • nettrading.jpg
 • praca drukarnia.jpg
 • prestige.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg

triada9 września 2017 r. w Gospodarstwie Rybackim w Dolinie Będkowskiej, odbyło się podsumowanie IX TRIADY, która była realizowana od marca br. pod hasłem „SMOG to nasz wróg”. Organizatorem TRIADY jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy wsparciu Urzędu Gminy Zabierzów- Wydziału ds. Rozwoju i Promocji.

Od 2009 roku zajęcia świetlic środowiskowych zostały wzbogacone o integracyjny cykl działań profilaktyczno- wychowawczych zwanych TRIADĄ gminną. Turniej ma na celu kształcenie pozytywnych cech człowieka, kształcenie umysłu i poszerzanie wiedzy, integrację pomiędzy miejscowościami oraz rozwijanie sprawności fizycznej i budowanie sportowej postawy. W każdym roku temat TRIADY jest inny, a wyboru tematu dokonują wychowawcy świetlic we współpracy z wychowankami.

W okresie wakacji dzieci ze świetlic środowiskowych uczestniczyły w akcji LATO. Wychowankowie brali udział w wycieczkach krajoznawczych i do muzeów, ogniskach i innych wydarzeniach kulturalnych i środowiskowych. Finansowanie wyjazdów zapewniła Gmina Zabierzów.

Organizatorzy TRIADY przygotowali w tym roku szczególnie atrakcyjny program, a w nim: unoszenie balonem pod okiem profesjonalnych pilotów, ściankę wspinaczkową, tyrolkę, plac zabaw, ło-wienie ryb, pokaz sprzętu strażackiego OSP Kobylany, malowanie twarzy.

Dzieci ze świetlicy w Bolechowicach zaprezentowały tematyczną piosenkę. Sala spotkania uczestników TRIADY, została udekorowana na czas trwania imprezy pracami plastycznymi, które będą prezentowane w salach świetlic środowiskowych.

Sekretarz Gminy Zabierzów p. Bartosz Barański, wręczył zwycięzcom IX TRIADY dyplomy, nagrody i przechodni Puchar Wójta Gminy Zabierzów, który w tym roku powędrował do świetlicy środowiskowej w Rudawie, prowadzonej przez p. Agnieszkę Stefanowską. Świetlica ta w całorocznej klasyfikacji świetlic środowiskowych zajęła I miejsce, II miejsce zdobyła świetlica z Kleszczowa wychowawca p. Anna Cichoń, a III miejsce świetlica z Młynki wychowawca p. Alicja Miłek. Dzieci z pozostałych świetlic otrzymały indywidualne medale IX TRIADY i dyplomy uczestnictwa dla świetlicy. Oczywiście był też pyszny poczęstunek. Podziękowanie za bardzo dobrą pracę wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży skierował Sekretarz Gminy do wszystkich wychowawców świetlic środowiskowych i organizatorów TRIADY w Gminie Zabierzów.

Organizatorzy TRIADY składają serdeczne podziękowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach za prezentację sprzętu strażackiego oraz zabezpieczenie imprezy. Podziękowania kierujemy także do p. Bartłomieja Szczoczarza z Gospodarstwa Rybackiego i p. Marka Pałki za pomoc w organizacji imprezy.

Tekst: Janina Wilkosz, foto: Andrzej Bukowczan

11.jpg