• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • enmax.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • romantica andrzejki.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sklad_blc.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • adrian.jpg
 • bistro.jpg
 • dogoterapia.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kanczura.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • srebrne.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg

Wywiad z Wicemarszałkiem WM – Panem Wojciechem Kozakiem, odpowiedzialnym w Zarządzie Województwa Małopolskiego m.in. za ochronę środowiska w naszym regionie.

Red: Panie Marszałku! Rozpoczął się sezon grzewczy. 1 lipca br. weszła w życie uchwała małopolskiego sejmiku wprowadzająca całkowity zakaz spalania najgorszej jakości węgla, mokrego drewna oraz biomas w piecach i kominkach na terenie całego województwa.

W.K.: Tak. Wystartowaliśmy 1 lipca i kontynuujemy walkę o czyste powietrze w naszym regionie. Nowe regulacje prawne zmuszają posiadaczy kotłów starej generacji do wymiany na te spełniające wymogi ekoprojektu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to proces kosztowny i długofalowy. Na efekt końcowy przyjdzie nam czekać do 2026r., ale zmiany w jakości powietrza będziemy odczuwać z każdym wymienionym kotłem.

Red: Zdrowie jest najważniejsze, ale wspomniał Pan, że walka o poprawę jakości powietrza będzie nas sporo kosztować…
WK: Każda reforma kosztuje. Województwo Małopolskie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczyło na ten cel 100 mln euro. To wsparcie ma usprawnić proces wymiany pieców, a konsekwencją będą nawet 3mln zł oszczędności – które rocznie wydawane są z naszych portfeli na leczenie dolegliwości i chorób wywołanych przez zanieczyszczone powietrze.

Red: Gminy rozpoczęły wymianę „kopciuchów”, zorganizowano szkolenia w zakresie wymagań uchwały antysmogowej, zatrudniono ekodoradców. Jak gminy z tej pomocy korzystają?

WK: Staramy się wspierać społeczność lokalną jak tylko pojawiają się ku temu możliwości. Gminy z chęcią z tej pomocy korzystają, ale i same uruchamiają działalność antysmogową. Organizują pikniki ekologiczne z punktami informacyjnymi funduszy europejskich, a dla najmłodszych Małopolan przygotowują szereg zabaw edukacyjnych proekologicznych i prośrodowiskowych. Wspaniałym przykładem walki o zdrową atmosferę w naszym województwie jest właśnie Gmina Zabierzów. Wasza akcja pod szyldem: „Smog nasz codzienny zabija powoli” jest znakomitym przykładem dla innych, aby podejmować oddolne inicjatywy lokalne i wziąć sprawy w swoje ręce. Przecież problem dotyczy nas wszystkich, naszych dzieci, naszych najbliższych – wszyscy jednakowo zatruwamy swój organizm.

Red: Akcja Stowarzyszenia Homini et Terrare ma uświadamiać mieszkańcom gminy – jakie zagrożenia wynikają z zanieczyszczania środowiska przez domowe paleniska. W jej ramach zaprojektowano plakat i ulotkę, które kolportowane są do gospodarstw domowych. W wydawanym przez nas Gońcu Zabierzowskim ukazują się artykuły podnoszące temat zanieczyszczenia powietrza. Bardzo ważne są działania uświadamiające prowadzone w szkołach. W czerwcu zakończył się Konkurs Ekologiczny „SMOG – Zmieńmy TO” przeprowadzony z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół w Rząsce oraz naszego stowarzyszenia. Wzięło w nim udział ponad 600 uczniów z 11 szkół Gminy Zabierzów. Przez takie akcje organizowane w szkołach, wspólnie z referatem ochrony środowiska Urzędu Gminy chcemy zwiększać wśród dzieci wiedzę na temat smogu i zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza. Chcemy, wzorem ubiegłorocznej debaty w Myślenicach, w której brał Pan udział, zorganizować podobną na terenie naszej gminy. Najważniejsze dla nas jest jednak prowadzenie działań prowadzących do zmiany mentalności mieszkańców podkrakowskich wiosek, co do sposobu postrzegania smogu i zagrożeń z nim związanych.

WK: Akcję tą objąłem swoim patronatem już rok temu. Jej wspieranie będę kontynuował ponieważ uważam, że tylko wspólne działania organizacji pozarządowych, samorządów i odpowiedzialnych za monitorowanie stanu naszego powietrza organizacji przyniesie oczekiwane efekty. Życzmy sobie powodzenia w jej prowadzeniu

Red: Dziękujemy za rozmowę, my na pewno nie ustaniemy w realizowaniu działań anytysmogowych, chodzi przecież o zdrowie i życie nasze i naszych najbliższych.

airclinic.jpg