• alles.jpg
 • bhp.jpg
 • biga.jpg
 • cukiernia.jpg
 • elektrosystem.jpg
 • enmax.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sklad_blc.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • blyskbruk.jpg
 • dogoterapia.jpg
 • edukator.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kanczura.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • toka.jpg
 • weterynarz.jpg

Gmina Zabierzów utytułowana certyfikatami „Miejsce Odkrywania Talentów” i „Samorząd Przyjazny Rodzinie” ma bogatą i różnorodną ofertę dla dzieci i młodzieży. Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy wszystkich instytucji samorządowych. Działają w niej, jako jednej z niewielu gmin wiejskich, żłobki niepubliczne dotowane z budżetu Gminy. Opieką w 3 żłobkach objętych jest 96 dzieci w wieku 1 do 3 lat. Żłobki funkcjonują w Bolechowicach, Rząsce i w Zabierzowie.

Gmina zapewnia miejsca wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym 3 do 6 lat, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola publicznego. W tegorocznej rekrutacji złożono 413 wniosków, dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne na podstawie deklaracji było 343. Razem od września 2017 r. wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach niepublicznych wybranych w konkursie ofert na rok szkolny 2017/ 2018, będzie realizowało 756 z 1160 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ogółem na terenie Gminy Zabierzów. Oferta przedszkoli obejmuje także wakacje podczas, których dzieci mają zapewnioną opiekę.

W szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy kształci się 1382 uczniów, w gimnazjach 661 uczniów co daje łącznie 2043 uczniów objętych edukacją, wychowaniem i opieką.

Dbałość o bazę szkolną i sportową oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne czyni nas Gminą konkurencyjną na rynku oświatowym. Tym działaniom towarzyszy wsparcie dla pracowników oświaty. Planowo i we-dług potrzeb szkoły i uczniów, realizowane są i opłacane z budżetu Gminy for-my kształcenia nadające nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych zajęć. Uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjno- wychowawczych, uczniowie uzdolnieni o różnorodnych zainteresowaniach oraz uczniowie, którym potrzebne jest bieżące wsparcie aby mogli realizować edukację we-dług swoich możliwości, otrzymują właściwą pomoc ze strony kreatywnej i dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej.

Głównym, mierzalnym efektem pracy szkół są wyniki egzaminów zewnętrznych, które od lat plasują naszą Gminę w czołówce Powiatu Krakowskiego.

Innym wskaźnikiem jest rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie kontynuują naukę głównie w krakowskich liceach ogólnokształcących i technikach.

Kolejnym wskaźnikiem są indywidualne i drużynowe osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach wiedzy m.in. w Szachowych Mistrzostwach Polski, Międzynarodowym Konkursie Matematycznym NABÓJ, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów i Międzynarodowym Konkursie Matematycznym PANGEA, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej dla licealistów (tak- nie jest to pomyłka) i w Małopolskim Konkursie Matematycznym.

Na wyniki uczniów i szkół duży wpływ ma działalność w sferze zajęć edukacyjnych obowiązkowych jak i zajęć dodatkowych jakie są w ofercie naszych szkół. Uczniowie mogą wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale działają jako wolontariusze, biorą udział w realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych i wymianie międzynarodowej uczniów.

W ofercie szkół są klasy z programami własnymi i innowacjami np. z języka polskiego, matematyki, języków obcych, zajęcia teatralne, a od roku szkolnego 17/ 18 klasy dwujęzyczne. Są zajęcia rozwijające zdolności artystyczne i sportowe uczniów.

W naszych szkołach gościmy wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Indii, Iranu, Chorwacji, Hiszpanii. Uczniowie poznają kultury z całego świata, uczą się otwartości na wielokulturowość oraz doskonalą język angielski i niemiecki. Wymiana uczniów odbywa się między naszymi gimnazjami a Hiszpanią, Niemcami i USA.

Szkoły współpracują z uczelniami krakowskimi takimi jak Uniwersytet Jagielloński i Pedagogiczny. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na terenie uczelni i na terenie swoich szkół gdzie odbywają się festiwale nauki organizowane przez uczelnie wyższe. W ramach edukacji ekonomicznej współpracujemy z bankami. Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej rozwija uczniów z zakresu edukacji globalnej, obywatelskiej, historycznej, kulturalnej, ekonomicznej oraz nauk matematyczno- przyrodniczych.

Stawiamy na rozwój zainteresowań i kreatywności uczniów. Realizując ich pasje i zainteresowania organizujemy między innymi Międzynarodowy Dzień Kropki- dzień kreatywności, pomysłowości i twórczego działania, który uczy że każdy jest ważny, każdy powinien wierzyć we własne siły i nie poddawać się odkrywając i wykorzystując własne talenty. Współpraca ze Stowarzyszeniem ”Ceramika bez granic”, owocuje propagowaniem sztuki ceramicznej poprzez dzieła naszych uczniów.

TWÓRZ, DZIAŁAJ, WŁĄCZ SIĘ to hasło tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży, który od ośmiu lat organizowany jest w Polsce z inicjatywy Komisji Europejskiej i w który włączają się nasze gimnazja. Poznają krajobrazy, kulturę i obyczaje krajów europejskich. Uczniowie uczą się tańców np. walca wiedeńskiego i próbują nauki jodłowania.

Podczas zajęć pozalekcyjnych i na lekcjach informatyki uczniowie poznają zasady programowania oraz sposoby rozwijania kariery w branży IT, w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania oraz osiągają sukcesy w konkursach np. w międzynarodowym konkursie programowania Balti. Do nauki programowania zostali zaproszeni przez nauczycieli wszyscy uczniowie szkół, nawet ci najmłodsi.

W kampanii „Ogólnopolskie Szczepienia Przeciwko Nudzie 2016” nasi uczniowie zdobyli certyfikat „Aktywnej Szkoły” realizując wolontariat oraz za włączając się do wspólnej zabawy promującej wolontariat. W ramach akcji „Gwiazdkowa Poduszka” wolontariusze ze szkół odwiedzili chorych w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, dzieci z oddziału onkologii Uniwersyteckiego Szpitala w Prokocimiu i Dom Samotnej Matki, przekazując własnoręcznie wykonane, piękne poduszki i przytulanki.

Konkurs „Zakręceni w przestrzeni” w ramach projektu EkoMiasto we współpracy z Ambasadą Francji, Renault Polska oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii, miał na celu zaproponowanie przez uczniów zmian w najbliższej przestrzeni publicznej, aby uczynić ją przyjazną ekologicznie.

W tym roku po raz pierwszy w Gminie Zabierzów, zorganizowaliśmy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „SMOG - Zmieńmy TO!”. Celem konkursu jest edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia środowiska oraz promowanie działań podejmowanych za rzecz jego ochrony. W konkurs i działania na rzecz ochrony naszego środowiska włączyły się dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych w ramach IX TRIADY - Towarzyskiego Turnieju Świetlic Środowiskowych Gminy Zabierzów, który w tym roku przebiega pod hasłem „SMOG to nasz wróg”.

Szkoły realizują grant, finansowany w ramach Programu English Teaching autorstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu grantowego jest podnoszenie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli i poprawienie efektywności jego nauczania. Realizacja wspólnie z Kraków Airport różnorodnych projektów grantowych „Wspieramy Sąsiadów” i Wspieramy Wolontariat” pozwala na urozmaicenie form nauki w szkołach.

Już po raz trzeci klasy z innowacją „Matematyka interaktywnie” zostały objęte patronatem Dziekana Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki temu uczniowie korzystają z wyjazdowych zajęć matematycznych odbywających się na terenie UJ oraz z warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych UJ i UP podczas Festiwalu Nauki, odbywającego się w każdym roku w gimnazjach.

„Wędrująca książka”, „Mały miś w świecie wielkiej literatury” oraz „Dzieciństwo bez próchnicy” to projekty realizowane w przedszkolach. Dzieci tworzą swoje książeczki, wspólnie z rodzicami i dziadkami czytają zachęcając innych do rozwoju czytelnictwa. Uczą się codziennej dbałości o higienę i zdrowie.

Od lat organizujemy Dni Otwarte szkół i prowadzimy strony internetowe szkół. W ten dostępny sposób prezentujemy bazę szkolną, ofertę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą oraz przekazujemy bieżące informacje na temat życia szkoły i zmian w oświacie.

W tym roku odbyły się XIII już Gminne Targi Edukacyjne. Staramy się zmieniać formułę tych spotkań dla gimnazjalistów, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania uczniów oraz odpowiedzieć na szybko zmieniający się rynek edukacji i pracy. Przez ostatnie trzy lata Targi były zorganizowane w formie warsztatów prowadzonych przez szkoły ponadgimnazjalne prezentujące różnorodne zawody.

Szkoły współpracują z instytucjami gminnymi. Uczniowie szkół chętnie włączają się w pikniki i inne imprezy na terenie Gminy, prezentując swoje talenty i osiągnięcia, jednocześnie dostarczając mieszkańcom wielu miłych wrażeń.

Od klasy I do III szkoły podstawowej dzieci z naszej Gminy realizują bezpłatną naukę pływania. Od 2010 r. działa w Gminie Zabierzów system stypendialny dla zdolnych uczniów i studentów. W każdym roku stypendium pobiera około 65 uczniów szkół podstawowych, 35 uczniów gimnazjów, 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 15 studentów.

Są też stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w sporcie i konkursach wiedzy.

Stawiamy na dzieci i młodzież bo przecież to oni będą tworzyć przyszłość i obraz naszej małej ojczyzny- Gminy Zabierzów. Polityka Gminy Zabierzów w sprawach oświaty jest stabilna i przemyślana co gwarantuje spokojną i efektywną pracę na rzecz mieszkańców.

Janina Wilkosz dyrektor GZEAS w Zabierzowie

kross.jpg