• alles.jpg
 • autoserwis.jpg
 • bhp.jpg
 • biga.jpg
 • cukiernia.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sklad_blc.jpg
 • skotcar.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • blyskbruk.jpg
 • dogoterapia.jpg
 • edukator.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • toka.jpg
 • weterynarz.jpg
 • zulla.jpg

Wracamy po roku do kontynuacji przeglądu placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Zabierzów.Przypominamy naszym Czytelnikom, iż za stan techniczny placów zabaw odpowiadają sołtysi, oni też są zobligowani do powiadamiania Urzędu Gminy o wszelkich usterkach, które na koszt gminy są likwidowane.

Wizję rozpoczęliśmy od placu zabaw w Pisarach. Posiada on dużo urządzeń technicznych, na placu czysto, tylko pilnej naprawy wymaga ogromna dziura na kładce dla dzieci, spowodowana wyrwaniem trzech desek. Prosimy o szybką interwencję.

Kolejnym był plac zabaw w Rudawie obok ośrodka zdrowia. Także i tu czysto, wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym, wymiany wymaga tylko jeden ze złamanych szczebli w konstrukcji drewnianej drabinki do ćwiczeń. Polecamy uwadze sołtysa.

Następnym był plac zabaw w Niegoszowicach. To miejsce, czyste i zadbane jest wzorem dla innych. Ocena bardzo dobra.

Wizję kończymy na placu zabaw w Brzezince. Pomimo mniejszej ilości urządzeń, wszystkie są w dobrym stanie technicznym, a na placu czysto.

Powtarzamy wnioski z roku ubiegłego. Lustrowane place zabaw są w większości zadbane i w dobrym stanie technicznym. Wiemy, że wiele zależy od mieszkańców, użytkowników, ale także wiele od sołtysa i sprawowanego przez niego nadzoru. Oczekujemy na dalsze informacje o stanie technicznym placów zabaw w innych miejscowościach naszej gminy, a my będziemy kontynuować wizje tych placów i zamieszczać z nich relacje w kolejnych numerach Gońca Zabierzowskiego.

dolina.jpg