• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

4 lutego 2017 roku o godzinie 10:00 odbyły się wspólne ćwiczenia JRG 3 Kraków oraz OSP z terenu gminy Zabierzów oraz z terenu gminny Wielka Wieś z zakresu ratownictwa lodowego. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki: OSP Bolechowice, OSP Ujazd, OSP Rząska, OSP Kobylany, OSP Będkowice oraz JRG 3 Kraków. Ćwiczenia zorganizował i przeprowadził st. kpt. Andrzej Poniedziałek Z-ca dowódcy JRG 3. Ćwiczenia podzielone były na trzy etapy.

Cześć pierwsza to prezentacja multimedialna oraz filmy z dotychczasowych ćwiczeń przeprowadzonych przez jednostki PSP. Część teoretyczna odbyła się na sali konferencyjnej OSP Bolechowice.

Następnie jednostki przejechały kolumną na staw, który znajduje się w centrum Bolechowic i stanowi jedną z wizytówek tej wsi. Jest to miejsce gdzie mieszkańcy Bolechowic spędzają swój wolny czas przyprowadzając często swoje dzieci które wykorzystują pobliskie górki do zjazdu na san- kach. Po zbiórce oraz określeniu zasad BHP, jednostki OSP przystąpiły do ćwiczenia. Do ich zadań należało u dzielenie pomocy poszkodowanemu, pod którym załamał się lód. Jednostki OSP mogły korzystać tylko z własnego sprzętu, który posiadają na wyposażeniu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wszystkie ćwiczące zastępy, wykonały to zadanie szybko i skutecznie z zachowaniem wszystkich zasad BHP. Po wydostaniu poszkodowanego na brzeg zastęp udawał się do namiotu medycznego, gdzie pod czujnym okiem ratownika medycznego musieli udzielić poszkodowanemu niezbędnej pierwszej pomocy. Do pozoracji został wykorzystany nowo pozyskany przez OSP Bolechowice fantom, który dzięki wbudowanemu sterowaniu potrafi zasymulować wszystkie stany zagrożenia życia.

Trzecim etapem ćwiczeń była pozoracja przeprowadzona przez strażaków JRG 3. Ćwiczenie to zostało wykonane na stawie, który znajduje się po drugiej stronie drogi od stawu na którym ćwiczyli strażacy OSP. Strażacy z „trójki” przy użyciu sań lodowych dostali się do poszkodowanego i ewakuowali go na brzeg gdzie została udzielona mu pierwsza pomoc.

Na koniec, ćwiczenia zostały podsumowane przez prowadzącego, który podkreślił zasadność takich spotkań i zapowiedział że będą częściej podejmowane takie inicjatywy gdyż zależy mu na owocnej współpracy z jednostkami OSP. Są to kolejne ćwiczenia w których wspólnie ćwiczą podmioty PSP oraz OSP z rejonu działania JRG 3 Kraków, ostatnie lata to wzmożona współpraca tych podmiotów co widać podczas działań ratowniczo-gaśniczych gdzie strażacy dobrze się rozumieją i wzorowo z sobą współpracują.

Marcin Kuś

od_zmierzchu.jpg