• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp_oskar.jpg
 • choinki.jpg
 • colorex.jpg
 • elektromonter.jpg
 • familia.jpg
 • gs.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • marcisz.jpg
 • ogrodzenia.jpg
 • parkiet.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • sp_kumorek.jpg
 • swiba.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • ekotechnika.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kacper.jpg
 • kanczura.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • szumiec.jpg
 • weterynarz.jpg

3 marca 2017 r. w pomieszczeniach wiejskich Szkoły Podstawowej w Bolechowicach odbyło się spotkanie mieszkańców poświęcone tematowi zanieczyszczonego powietrza i jego negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka. Dyskutowano również jak można ograniczać i walczyć z tym zjawiskiem.

Podczas spotkania, w którym licznie udział wzięli nie tylko mieszkań- cy Bolechowic ale również całej gminy, można było wysłuchać ciekawych prezentacji oraz dowiedzieć się np. o możliwościach otrzymania wsparcia z Urzędu Gminy Zabierzów na wymianę paleniska na ekologiczne oraz o pro- gramie Jawor, w ramach którego można otrzymać preferencyjną pożyczkę na termomodernizację domu. Zebranie zostało zorganizowane z inicjatywy mieszkańców oraz radnej Doroty Kęsek, która również prowadziła spotkanie.

W pierwszej prezentacji Adam Szablewski - mieszkaniec Zabierzowa mówił o stanie jakości powietrza w gminie Zabierzów w oparciu o swoje ba- dania i pomiary. W kolejnym wystąpieniu Magdalena Kozłowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego (KAS) przedstawiła całościowo problem smogu – skąd się bierze, jak wpływa na nasz organizm i jak możemy z nim walczyć. Przedstawiła również aktywność KAS w walce o czyste powietrze dla całej Małopolski. Anetta Kucharska – kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Gminy Zabierzów przedstawiła dotychczasowe działania Urzędu oraz poinformowała o bieżących programach, które są skierowane do mieszkańców. Również zastępca wójta Bartłomiej Stawarz przedstawił możliwości, z jakich można obecnie skorzystać by wymienić piec na proekologiczny lub docieplić budynek. W otwartej dyskusji sołtys Bolechowic Henryk Krawczyk opowiedział o dotychczasowych działaniach w ramach sołectwa np. dot. programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji), oraz o efektach wymiany palenisk i interwencjach, jakie sami mieszkańcy inicjują aby zwrócić uwagę na jakość spalanego paliwa przez niektórych sąsiadów.

Na koniec uczestnicy mogli skonsultować się z ekodoradcą z gminy Zabierzów – Maciejem Biernackim, który również objaśniał i zachęcał do wypełniania ankiet dotyczących przystąpienia do programu PGN – wymiana pieca na gazowy, biomasę lub pompę ciepła.

Tekst i zdjęcia: archiwum UG Zabierzów

pracownia.jpg