• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Kontynuując przegląd placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Zabierzów udaliśmy się ponownie na wizytację tych miejsc. Przypominamy naszym Czytelnikom, iż za stan techniczny placów zabaw odpowiadają sołtysi, oni też są zobligowani do powiadamiania Urzędu Gminy o wszelkich usterkach, które na koszt gminy są likwidowane.

Wizytujemy plac zabaw w Brzeziu. Gospodarze terenu mają się tu czym pochwalić. Plac zabaw jest duży i dobrze wyposażony. Posiada wiele urządzeń technicznych w dobrym stanie. Także czystość zasługuje na pochwałę. Oczywiście i tu widać pracę „wiejskich grafficiarzy” niszczących sprayem piękne urządzenia, ale to chyba temat na odrębny artykuł. Dajemy piątkę z plusem.

Przemieszczamy się na teren placu zabaw w Ujeździe. Ładny obiekt, chociaż mały i posiadający pochylne wejście po trawiastej skarpie. Stan urządzeń bardzo dobry, obiekt nie ogrodzony, ale zadbany i wandale go jak widać omijają.

Ostatnim obiektem jest plac zabaw w Radwanowicach. Dobrze wyposażony, posiadający urządzenia w odpowiedniej ilości i właściwym stanie technicznym. Widać dbałość gospodarzy terenu o obiekt. Gratulujemy.

W ten sposób zakończyliśmy rozpoczętą w lutym akcję dokonywania wizji kilkudziesięciu placów zabaw znajdujących się na terenie sołectw naszej gminy. Powtarzamy wnioski z oględzin. Ogromną większością obiektów gospodarze sołectw mogą się pochwalić. Nieliczne z nich są zdewastowane. Jak widać wiele zależy od mieszkańców, użytkowników, ale także wiele od sołtysa i sprawowanego przez niego nadzoru. Oczekujemy na dalsze informacje o stanie technicznym placów zabaw w innych miejscowościach naszej gminy, a my będziemy w przyszłym roku kontynuować wizje tych placów i zamieszczać z nich relacje w kolejnych numerach Gońca Zabierzowskiego.

Redakcja

od zmierzchu.jpg