• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

W numerach majowym i sierpniowym naszej gazety publikowaliśmy artykuły na temat smogu w naszej gminie i sugerowaliśmy podjęcie konkretnych działań, mających na celu zmniejszenie zagrożenia płynącego dla wszystkich jej mieszkańców.

Na apel naszej gazety odpowiedzieli tylko czytelnicy, równie jak my zatroskani sprawami zdrowia swojego i swoich dzieci, natomiast nie odpowiadają, wydawało by się najbardziej zainteresowani tym problemem, urzędnicy. Dlatego też ponawiamy go, przypominając, iż czasu na konkretne i szybkie działania jest coraz mniej. Przed nami rozpoczynający się sezon grzewczy i z nim idące powielane corocznie zagrożenia.

Przypominamy także, iż stosowne komórki gminne, a co za tym idzie wszyscy mieszkańcy naszej gminy nie mają pojęcia jaka jest skala zagrożenia. Brak tej wiedzy wiąże się z brakiem wyników pomiarów stężenia zanieczyszczeń na terenie poszczególnych sołectw naszej gminy, z uwagi na nie przeprowadzenie badań stężenia pyłu PM10 i benzo[a]pirenu.

Jak wskazują dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, niska emisja odpowiada za 52% emisji pyłu PM10 oraz 87% emisji benzo[a]pirenu. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się rocznie do śmierci 43 000 Polaków. To co dziewiąty zgon w naszym kraju.

Odsyłając zainteresowanych urzędników do poprzednich numerów naszej gazety, gdzie przedstawialiśmy propozycje prostych i konkretnych działań, prosimy o dokonanie przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów w trybie pilnym badania zanieczyszczenia powietrza na terenie poszczególnych sołectw naszej gminy i opublikowanie tych wyników w sposób dostępny dla wszystkich mieszkańców. Jednocześnie rozpoczynamy na terenie Gminy Zabierzów akcję społeczną pod nazwą „Smog nasz codzienny – zabija po cichu”. Do akcji tej będziemy starali się pozyskać partnerów, którym podobnie jak nam zależy na tym, abyśmy w naszych miejscowościach oddychali w miarę czystym powietrzem.

Nie możemy poprzez zaniechanie tracić czasu, którego mamy mało. Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci nie chorowały, musimy zacząć działać natychmiast !!!

Redakcja

alsal.jpg