• alles.jpg
 • enmax.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • geodezja2.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • lyko2.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • wwm.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kanczura.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • neobud.jpg
 • rrreklama.jpg
 • srebrne.jpg
 • szumiec.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg

Kontynuując przegląd placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Zabierzów udaliśmy się ponownie na wizytację tych miejsc. Przypominamy naszym Czytelnikom, iż za stan techniczny placów zabaw odpowiadają sołtysi, oni też są zobligowani do powiadamiania Urzędu Gminy o wszelkich usterkach, które na koszt gminy są likwidowane.

Po raz kolejny powróciliśmy na teren placu zabaw w Zabierzowie, przy pomniku lotników. W dalszym ciągu uszkodzona jest platforma wejściowa na zjeżdżalnię dla dzieci. Prosimy o naprawę.

Wizytujemy plac zabaw w Burowie. Niestety nie ma się to miejsce czym pochwalić. Obok pięknego budynku wielofunkcyjnego zlokalizowany jest częściowo zdekompletowany mikro-plac zabaw. Być może uda się go w nieodległym czasie lepiej wyposażyć. Tego życzymy sołtysowi i mieszkańcom.

Przemieszczamy się na teren placu zabaw w Kochanowie, przy ulicy Lubomirskich. Bardzo piękny i zadbany obiekt. Wyposażony luksusowo. Stan techniczny urządzeń bardzo dobry, jedynie zardzewiała bramka wejściowa jest jakby z innej epoki. Ogólna ocena bardzo dobra.

Ostatnim obiektem jest plac zabaw w Więckowicach „Tajemniczy Ogród”. Tutaj „czapki z głów”. Jest to niewątpliwie największy i najlepiej wyposażony obiekt spośród wszystkich dotychczas wizytowanych. Ilość i jakość urządzeń sportowych, czystość otoczenia, widoczna dbałość o stan techniczny budzą podziw. Gratulacje dla sołtysa i osób korzystających z placu. Jak dowiadujemy się z baneru umieszczonego na frontowym ogrodzeniu plac powstał dzięki wsparciu m.in. firmy COLOREX i klubu POTOK Więckowice.

Powtarzamy wnioski z kolejnych wizji. Wiemy, że wiele zależy od mieszkańców, użytkowników, al e także wiele od sołtysa i sprawowanego przez niego nadzoru. Oczekujemy na dalsze informacje o stanie technicznym placów zabaw w innych miejscowościach naszej gminy, a my będziemy kontynuować wizje tych placów i zamieszczać z nich relacje w kolejnych numerach Gońca Zabierzowskiego.

ranczo.jpg