• alles.jpg
 • enmax.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • geodezja2.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • lyko2.jpg
 • praca.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • serwis.jpg
 • wwm.jpg
 • zlom.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kanczura.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • neobud.jpg
 • rrreklama.jpg
 • srebrne.jpg
 • szumiec.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg

Słowo „stary” kojarzy się nam często z określeniami „niepotrzebny” czy „bezużyteczny”. W ten sposób może się czuć wiele osób w podeszłym wieku, schorowanych, samotnych, odstawionych na boczny tor. Zbyt często zapominamy o ich potrzebach. O potrzebach naszych dziadków, rodziców - a w przyszłości także nas samych. W 1990 r. co dziesiąty Polak miał 65 lat i więcej, obecnie tyle lat ma już ponad 14 proc. nas. Wg danych na dzień 11.07.2016 r., w naszej gminie jest zameldowanych 24.879 osób. W wieku powyżej 60 lat to 5.782 osoby, a więc seniorzy stanowią 23,24% mieszkańców.

W numerze styczniowym z 2015 roku miesięcznika Goniec Zabierzowski ukazał się artykuł pod tytułem „Polska – kraj dla starych ludzi”. Zabierzowskie stowarzyszenie Homini et Terrae (łac. Człowiekowi i ziemi”), wydawca tej gazety, odpowiadając na ogólnopolski apel Fundacji Porozumienie Bez Barier, rozpoczęło wtedy akcję promowania działań prosenioralnych na naszym terenie. Deklarowaliśmy chęć ukazywania problemów ludzi starszych. Zachęcaliśmy do współpracy inne organizacje pozarządowe działające na naszym terenie, redakcje gazet lokalnych, a także Jurajską Izbę Gospodarczą. Wspólnymi siłami wymienionych stowarzyszeń, odbyło się 6 października 2015 r. I Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki, przyjmując formę cyklicznych imprez.

Z naszej inicjatywy, odbyło się w marcu 2015 r. spotkanie prezesów klubów seniora działających w gminie Zabierzów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Klubu Seniora w Bolechowicach, w Kobylanach, w Rudawie i w Zabierzowie. Były to wszystkie, działające wtedy w naszej gminie kluby. Spotkanie prowadził upoważniony przez zarząd stowarzyszenia, koordynator programu dla seniorów, Artur Półtorak. Zebrani omówili założenia programowe akcji na rzecz seniorów. Zastanawiano się nad zaplanowaniem i realizacją czynności zmierzających do poprawy doli i postrzegania spraw ludzi starszych przez władze samorządowe i organizacje pozarządowe. Omawiano realizowany w Krakowie program działań na rzecz osób starszych. Zastanawiano się nad jego przystosowaniem do specyfiki naszej, wiejskiej gminy.

Rozpoczęto także na łamach Gońca Zabierzowskiego prezentację klubów seniora z terenu naszej gminy. Pierwszym, największym i najdłużej, bo już 15 lat działającym klubem, był Klub Seniora z Zabierzowa kierowany przez Barbarę Golińską. Rozpoczęliśmy także dystrybucję, otrzymanej ze stowarzyszenia MANKO ogólnopolskiej Karty Seniora. Twarzą tej kampanii został nieżyjący już, nasz przyjaciel śp. Józef Kruk.

W maju 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli naszego stowarzyszenia z grupą inicjatywną klubów seniora działających na terenie Gminy Zabierzów. W spotkaniu wzięli udział prezes Barbara Golińska, prezes Helena Moląg i prowadzące Klub Seniora w Rudawie Zofia Kasprzyk i Anna Matuła. Ze strony stowarzyszenia spotkanie prowadzili wiceprezes Andrzej Bukowczan i koordynator projektu Artur Półtorak. Gminę Zabierzów reprezentowała, zaproszona na spotkanie, p.o. dyrektora SCKiPGZ Elżbieta Mazur i Anna Domagała pracownik SCKiPGZ zajmująca się od 1 maja 2015 r. sprawami polityki senioralnej w naszej gminie. Omawiano, zasygnalizowane podczas poprzedniego spotkania problemy seniorów i ich klubów, propozycje wspólnych działań a także propozycję zorganizowania I Zabierzowskiego Forum Srebrnego Wieku. Artur Półtorak poinformował o naszych rozmowach prowadzonych z Burmistrzem Miasta i Gminy Miechów, z inicjatywy którego wdrażany jest aktualnie najlepszy program pomocy senioralnej w Małopolsce. Dobre praktyki z tego programu mogły być przez nas skopiowane. Przedstawicielki strony gminnej poinformowały nas, iż aktualnie rozpoczęto opracowanie programu pomocy seniorom w naszej gminie.

Zebrani dyskutowali nad koniecznością i trybem wyboru Rady Seniora dokonanym w oparciu o nowy przepis ustawy o samorządzie gminnym, który pozwala powołać nowe ciało o charakterze doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych - gminną radę seniorów.

Od wiosny 2016 roku w naszej gminie istnieje stanowisko koordynatora ds. aktywizacji osób starszych. Funkcję tę pełni Pani Agnieszka Mleczko, która przejęła kontakty z klubami seniora, integruje ich aktywność, pomaga w organizacji imprez senioralnych. Działalność Pani Agnieszki zasługuje na naszą najwyższą ocenę (wywiad z nią zamieszczamy na następnej stronie gazety), chcieliśmy tylko z dziennikarskiego obowiązku przypomnieć kto był inicjatorem działań prosenioralnych na naszym terenie i jaka była kolejność tych działań. W dalszym ciągu nasze Stowarzyszenie Homini et Terrae będzie swoje działania kontynuować, działając dla wspólnego dobra seniorów zabierzowskich. Im też poświęcamy ten dodatek do naszej gazety. Wszystkim seniorom życzymy zdrowia i rychłego powstania w naszej gminie Gminnej Rady Seniorów.

Redakcja

ena.jpg