• alles.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • elektrosystem.jpg
 • enmax.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • dogoterapia.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg
 • srebrne.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg

1 lipca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Społeczno- Gospodarcza Aktywizacja Kobiet na Obszarach Wiejskich. Konferencja objęta została honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela, a także JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady. Jej organizatorami byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a także : Województwo Małopolskie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Karniowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa — MOR, Agencja Rynku Rolnego, Małopolska Izba Rolnicza, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Związek Młodzieży Wiejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Tematyka konferencji nawiązywała do różnej aktywności i aktywizacji kobiet żyjących na obszarach wiejskich Europy. Aktywność ta jest uwarunkowana zmianą roli kobiet na terenach wiejskich w ujęciu historycznym i geograficznym oraz kulturowym. Nadal obserwuje się nierówności społeczne i środowiskowe na obszarach wiejskich. Dlatego tak ważna jest informacja o możliwościach pozyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wzrost samozatrudnienia wśród kobiet. Celem konferencji było ułatwianie wymiany wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wystąpienia teoretyczne prelegentów oraz praktyków. Wśród gości zaproszonych był wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. W swoim wystąpieniu przywołał naukę Arystotelesa, o człowieku, który twierdził, że: „ człowiekiem jest wyłącznie mężczyzna, kobieta nie będąc w pełni człowiekiem nie mogła zajmować się polityką” - dlatego Grecja upadła. Marszałek powiedział, że u nas występuje kult kobiety. „My rządzimy światem, a nami kobiety”. I jak tu się nie zgodzić? Różne badania naukowe dowiodły, że kobiety żyjące na wsi są lepiej wykształcone od mężczyzn. Ponieważ nadal istnieje przesąd, że głową rodziny jest mąż, wiele firm rejestrowanych jest na mężczyzn z terenów wiejskich, pomimo, że to kobiety głównie zajmują się firmą i to one rządzą. Dr hab. Wioletta Knapik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie stwierdziła, że: ”Kobiety wiejskie przyczyniają się do podtrzymywania, kultywowania i propagowania rodzinnych wartości kulturowych.” Dr Sylwia Michalak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN podkreślała różne role które pełnią kobiety w społeczeństwie: role rodzinne (córki, siostry, żony, matki, babcie), role opiekuńcze wobec członków rodziny (dzieci lub osób starszych), role w gospodarstwie. Można zauważyć rosnącą aktywność kobiet mieszkających na terenach wiejskich w sferze publicznej, dotychczas zastrzeżonej tylko dla mężczyzn. Coraz częściej możemy spotkać kobiety, które pełną funkcje sołtysów, czy wójtów. Krystyna Janecka z Małopolskiej Izby Rolniczej zauważyła, że: „Kobiety są motorem zmian na wsi, nie boją się podejmować nowych wyzwań. To nie tylko matki i gospodynie, to również kobiety świadome swoich praw, posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe. W odniesieniu do mężczyzn ustępują im jedynie siłą fizyczną. Kobiety wiejskie są pewnymi siebie liderkami – sołtyskami, radnymi, właścicielkami firm, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych.” Dużym zaciekawieniem na konferencji cieszyło się wystąpienie przewodniczącej Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich pani Bernadetty Niemczyk. Zainteresowała nie tylko tematyką poruszaną podczas wystąpienia, ale również strojem ludowym w którym wystąpiła. „Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1866 roku, więc tradycja ma już 150 lat. Przyjmuje się, że w kraju istnieje ponad 20 tys. kół gospodyń, a liczba członkiń może sięgać nawet 750 tys. Wciąż powstają nowe koła, a inne reaktywują swoją działalność. Członkinie KGW i członkowie ich rodzin tworzą ponad 2000 ludowych zespołów artystycznych.” Nie sposób wymienić i zacytować wszystko, co zostało powiedziane na tej konferencji. Niemniej jednak rola kobiety na wsi się zmienia. Obecnie kobieta mieszkająca na wsi jest osobą świadomą swoich szans i wykorzystuje możliwości, które daje jej otoczenie. A takie cechy osobowości jak: przywódczość, otwartość, sumienność oraz aktywność i optymizm przyczyniają się zarówno do jej rozwoju jak i aktywizacji społeczno-gospodarczej.

Podsumowując działania kobiet to nie tylko ich rozwój ale także zwiększenie ich udziału w rozwoju lokalnym. I jak stwierdził jeden z prelegentów, nie byłoby imprez takich jak: dożynki, dni wsi czy produktu np. ziemniaka, jeśli nie byłoby kobiet. Kto by to wszystko zorganizował, popiekł ciasta czy ugotował potrawy, a przy tym pięknie zaprezentował się w stroju ludowym, a na koniec wszystko posprzątał…..?

Beata Jarema

Od redakcji: Nasza przedstawicielka była jedyną kobietą z gminy Zabierzów, biorącą udział w tej konferencji. Jest członkinią grupy koronczarek z Rudawy, współpracownikiem Gońca Zabierzowskiego zajmującym się tematyką rękodzieła tradycyjnego.

domek.jpg