• alles.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • elektrosystem.jpg
 • enmax.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • dogoterapia.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg
 • srebrne.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg

W numerze majowym naszej gazety, a więc trzy miesiące temu (sic!) opublikowaliśmy artykuł na temat smogu zakończony propozycją podjęcia konkretnych działań na terenie naszej gminy, mających na celu zmniejszenie zagrożenia płynącego dla wszystkich mieszkańców. Przed nami rozpoczynający się sezon grzewczy i z nim idące powielane corocznie zagrożenia. Przypominamy, iż stosowne komórki gminne, a co za tym idzie wszyscy mieszkańcy naszej gminy nie mają pojęcia jaka jest skala zagrożenia. Brak tej wiedzy wiąże się z brakiem wyników stężenia zanieczyszczenia na terenie poszczególnych sołectw naszej gminy z uwagi na nie przeprowadzenie badań pomiarowych. Działania ograniczające się do realizacji programu ograniczenia niskiej emisji (PONE), a polegające na wspieraniu wymiany źródeł ogrzewania w 247 domostwach naszej gminy zasługują na wielką pochwałę, ale przypominamy, iż w naszej gminie jest około 6400 gospodarstw domowych. Łatwo więc wyliczyć sobie skalę problemu. Jak wskazują dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, niska emisja odpowiada za 52% emisji pyłu PM10 oraz 87% emisji benzo[a]pirenu. Zanieczyszczone powietrze przyczynia się rocznie do śmierci 43 000 Polaków. To co dziewiąty zgon w naszym kraju. Ponawiamy więc nasz apel z następującymi propozycjami:

    Należy opracować krótki, ale możliwy do zrealizowania w czasie kilku miesięcy, plan działań zmierzających do zmniejszenia niskiej emisji,
    Wynająć i zainstalować, a docelowo kupić, dwie mobilne stacje automatyczne do pomiaru zanieczyszczeń powietrza i zainstalować je w dwóch punktach naszej gminy np. w centrum Zabierzowa obok kościoła, a drugi w innym, odległym od Zabierzowa miejscu, (koszt jednej stacji to ok. 40 tys. zł)
    Rozważyć wynajem lub zakup samochodu typu „polewaczka”, którego zadaniem byłoby spłukiwanie wodą ulic naszej gminy, rotacyjnie w kolejnych miejscowościach,
    Rozpocząć, lub kontynuować rozpoczętą akcję uświadamiającą młodych i starszych mieszkańców naszej gminy,
    Kłaść szczególny nacisk na edukowanie dzieci w zagrożeniach związanych z paleniem w piecach domowych przez ich rodziców i dziadków szkodliwymi substancjami, starać się poprzez dzieci wywierać presję edukacyjną na dorosłych,
    Kontynuować program wymiany pieców na opalane gazem.

Nie możemy poprzez zaniechanie, lub problemy proceduralne tracić czasu, którego mamy mało. Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci nie chorowały, musimy zacząć działać natychmiast !!!

Redakcja

ena.jpg