• alles.jpg
 • artgo.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • enmax.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • juszczyk.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • hipokrates.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • mirex.jpg
 • neobud.jpg
 • srebrne.jpg
 • wegiel.jpg
 • weterynarz.jpg
 • wykonczenia.jpg

17 czerwca 2015 r. Gmina Liszki oraz Gmina Zabierzów dołączyły do grona członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa. Po rozszerzeniu LGD Blisko Krakowa obejmuje swym działaniem teren 6 gmin powiatu krakowskiego są to: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Wyrażam ogromne zadowolenie z powodu przystąpienia naszej gminy do stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa. Szerokie spektrum działań jakimi zajmuje się stowarzyszenie daje możliwość pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla całego obszaru lokalnej grupy działania, w tym gminy Zabierzów – powiedziała Elżbieta Bur-tan, Wójt Gminy Zabierzów. W ciągu ubiegłych siedmiu lat za pośrednictwem LGD mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy i samorządy zrealizowały szereg przedsięwzięć służących rozwojowi obszaru posykując fundusze europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Łącznie zrealizowaliśmy ponad 115 projektów za kwotę ok. 5,7 mln zł. Miniony okres programowania, to nie tylko szereg ciekawych projektów, ale przede wszystkim doświadczenie we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa i partycypacji społecznej. Pozyskane środki finansowe zostały wykorzystane w dobrym celu, dzięki nim na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju powstały place zabaw, świetlice wiejskie, boiska sportowe oraz chodniki. Zrealizowanych zostało mnóstwo zajęć edukacyjnych dla mieszkańców. Te fundusze były bodźcem do aktywizacji lokalnych środowisk – podkreśla Tomasz Ożóg, przewodniczący Rady oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Skawina. Przed nami nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich na lata 2014-2020, wkrótce LGD przystąpi do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, dzięki której mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich.

Liczę na to, że po zakończonym okresie programowania 2014-2020 również będziemy mówić o sukcesie stowarzyszenia „Blisko Krakowa” – powiedział Daniel Wrzoszczyk, Prezes Zarządu Blisko Krakowa. Zapraszamy do włączenia się w prace nad LSR i systematycznego odwiedzania strony: www.bliskokrakowa.pl, jesteśmy też na: www.facebook.com/bliskokrakowa

brw.jpg