• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Bardzo cenna inicjatywa wychodzi od strażaków do szkół i przedszkoli w gminie Zabierzów. Po tym, jak z roku na rok coraz mniej uczniów brało udział w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej, druhowie wzięli się jeszcze bardziej do roboty (której i tak im nie brakuje...) i chcą postawić na edukację pożarniczą oraz integrację dzieci i młodzieży z naszej gminy. Idea bardzo słuszna, bo lepiej zapobiegać niż gasić.

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Ochotniczym Strażom Pożarnym” będzie przyznawany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP. Każda szkoła i przedszkole publiczne i niepubliczne oraz placówka edukacyjno-wychowawcza będzie mogła dostać taki certyfikat. Po co mają się o niego starać? Przede wszystkim po to, by potwierdzić rozliczne działania jakie podejmują, aby przekazać od małego uczniom potrzebną, nieraz ratującą życie wiedzę, jak postępować np. na wypadek pożaru. Dodatkowo całe przedsięwzięcie ma służyć integracji społeczności lokalnej z miejscowymi jednostkami OSP. Jest coraz mniej chętnych do służby w straży pożarnej, dlatego inicjatywa przybliżenia tematu już od małego być może zainteresuje przyszłych druhów.

Certyfikat ,, Szkoła Przyjazna OSP” ma na celu pogłębić współpracę ze szkołami, przedszkolami i z placówkami edukacyjno – wychowawczymi. Chcemy poprzez tę inicjatywę rozszerzyć zasięg oddziaływania naszych altruistycznych idei na wielu młodych ludzi, ale też na nauczycieli i wychowawców. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie bardzo poważnie zatroskany jest o przyszłość OSP w naszej gminie, czego dowodem jest powstała z mojej inicjatywy komisja do spraw dzieci i młodzieży działająca w ramach Zarządu. Jeśli dzieci i młodzież nie będą wchodzić w szeregi OSP to ta organizacja nie będzie miała przyszłości. Skutki tego będą katastrofalne dla ratownictwa w naszym kraju, ponieważ cały system oparty jest właśnie na OSP i nie ma innej alternatywy. Nawet bogate kraje takie jak Niemcy czy Austria mają system ratowniczy oparty na strażakach ochotnikach, na tych którzy działają społecznie, nie pytając o wynagrodzenie -informuje Marcin Cieślak - Prezes ZOG ZOSP RP.

Szkoła, która będzie chciała utrzymać 3-letni certyfikat powinna: wdrażać do działań jak najwięcej przedsięwzięć o tematyce przeciwpożarowej organizowanych przez instytucje i społeczne organizacje ratownicze, promować działalność Ochotniczych Straży Pożarnych i wspierać inicjatywy na rzecz tworzenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wszelkie szczegóły akcji strażacy przekażą w najbliższym czasie do szkół. Jednak my już dziś zachęcamy wszystkie placówki do wzięcia udziału w tym programie.

Wojciech Wojtaszek

Od redakcji: Zespół redakcyjny „Gońca Zabierzowskiego” włącza się do tego szczytnego przedsięwzięcia. Będziemy na łamach naszej gazety opisywać działania podejmowane przez Zarząd Oddziału Gminnego, uznając iż są one bezcenne i bardzo potrzebne dla naszej gminnej społeczności.

ena.jpg