• alles.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

I. Rodzice dzieci: które w roku szkolnym 2014/ 2015 w danym przedszkolu publicznym korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora tego przedszkola w terminie od 20 do 27 lutego 2015 r. deklarację, o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w tym samym przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016,

II. Rekrutacji do przedszkoli publicznych podlegają: obowiązkowo dzieci, które w roku 2015 kończą 5 lat, w celu realizacji przez dziecko 5 - letnie rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dobrowolnie w pierwszej kolejności dzieci, które w roku 2015 kończą 4 lata, a następnie dzieci 3 letnie. Rodzice tych dzieci składają w przedszkolu Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek może być złożony nie więcej niż do 3 wybranych publicznych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli: w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli publicznych mają dzieci mieszkańców gminy Zabierzów.

Poniżej zamieszczam harmonogram działań dla rodziców i komisji rekrutacyjnych:Szczegółowe zasady rekrutacji do placówek samorządowych oraz dokumenty do pobrania, będą dostępne od 2 marca 2015 r. na stronach internetowych oraz w sekretariatach poszczególnych placówek.
Kolejność złożenia Wniosku, nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
Adresy i kontakty do placówek znajdują się na stronie: www.gzeas.zabierzow.org.pl
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone na wewnętrznych tablicach ogłoszeń poszczególnych przedszkoli.

III. Wykaz przedszkoli publicznych:

Przedszkole w: ZSP w Balicach, ZSP w Zabierzowie, Brzeziu „Wesoła Dolina”, Rząsce „Kubusiowy Świat II”, Radwanowicach, Brzoskwini, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w: Bolechowicach, Brzeziu, Kobylanach, Nielepicach, Rudawie, Rząsce,

Janina Wilkosz dyrektor GZEAS w Zabierzowie

od zmierzchu.jpg