• alles.jpg
 • bhp oskar.jpg
 • euroreklama.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • goodcar.jpg
 • gs.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lyko.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • rserwis.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • wwm.jpg

Reklama

 • baranex.jpg
 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • krakmeb.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • prestige.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg

OSP Bolechowice swoją działalność rozpoczęła 2 sierpnia 1892 roku. Z zachowanych informacji wiadomo, że założycielem i pierwszym prezesem był Stanisław Ożegalski. Straż posiadała wówczas przenośną sikawkę ręczną, beczki oraz wiadra. W 1899 roku, po śmierci Stanisława Ożegalskiego, prezesem został jego syn Michał, który pełnił tę funkcję do 1937 r.. Naczelnikiem został Stanisław Jabłoński, na stanowisku zasiadał do 1914 roku. W 1919 r. naczelnikiem straży w Bolechowicach został Ludwik Wojtaszek, władzę sprawował do 1926 roku.

W tym okresie zakupiono drabinę Szczerbowskiego, mundury oraz wydajniejszą sikawkę. W centrum wsi wybudowano drewnianą remizę. O działalności strażaków z tego okresu świadczą wzmianki z „Wiadomości pożarniczych”, m.in. o braniu udziału w gaszeniu pożaru w Kobylanach. W roku 1934 w Bolechowicach stanęła murowana remiza. Funkcję naczelników obejmowali wówczas Władysław Sendor, a następnie Kazimierz Sroka. W czasach okupacji działalność OSP została ograniczona, a Niemcy zarekwirowali remizę na magazyn i kwaterę żołnierską. Sprzęt strażacki przechowywany był w domach i stodołach. W 1947 roku naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej został Stanisław Sendor, później wybrano go na prezesa i funkcję tę piastował do 1978. W roku 1958 r. jednostka dysponowała motopompą M-200, a rok później M-800. W 1965 roku zakupiono nowy wóz konny na gumowych kołach. Między 1967 – 71 naczelnikiem był Franciszek Klimek, 1972 – 75 Władysław Korbiel, a w latach 1976 – 2006 Stanisław Olek. Prezesami byli: Franciszek Klimek 1978 – 87, po nim obowiązki przejął Władysław Sendor. Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Bolechowicach utworzono w 1970 roku, a dwa lata później powołano MDP dziewcząt. 10 maja 1992 r. OSP Bolechowice obchodziła jubileusz 100-lecia powstania. Z tej okazji strażacy otrzymali od mieszkańców sztandar, a jednostkę odznaczono Złotym Znakiem Związku. We wrześniu 1998 w Bolechowicach wbudowano kamień węgielny pod budowę budynku, w którym miały znajdować się pomieszczenia dla straży. 14 października 2000 r. ochotnicy wprowadzili się do nowej siedziby, a w roku 2003 ze środków gminy i zbiórki mieszkańców strażacy wyposażeni zostali w samochód ratowniczy Iveco Daily. 8 lutego 2004 r. jednostka została uhonorowana Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, a w maju tego samego roku poświęcono figurę św. Floriana i umieszczono ją w ścianie frontowej remizy. W sierpniu 2008 na wyposażeniu OSP znalazła się pompa szlamowa. Przez lata druhowie byli w pełni gotowi do pomocy w czasie zagrożeń, pożarów oraz najważniejszych uroczystości kościelnych, gminnych i powiatowych.

Obecnie do OSP Bolechowice należą: Tadeusz Klimek, Bogdan Witas, Józef Rachtan, Roman Rachtan, Mieczysław Strugała, Paweł Luberda, Stanisław Szeleźnik, Marcin Macałka, Adam Mozgała, Andrzej Czop, Piotr Szczepański, Krzysztof Witas, Damian Jabłoński, Jarosław Wilk, Adam Nowiński, Rafał Bania, Marian Dymacz, Tomasz Dymacz, Rafał Luberda, Paweł Sendor, Michał Sendor, Paweł Sołek, Damian Rachtan, Krzysztof Bień, Kacper Woch, Krystian Klimek, Michał Wierzbicki, Michał Zwoliński, Sebastian Dudzicki, Sławomir Dudzicki, Paweł Strzelecki, Krzysztof Mazur, Jerzy Mitoński, Paweł Szeleźnik i Tomasz Rumian.

Justyna Matuła

 

 

 

pacanowscy.jpg