• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

24 listopada w świetlicy w Kobylanach odbyło się spotkanie Seniorów w którym wzięło udział ponad 80 osób. Sołtys Kazimierz Kapelan przywitał przybyłych Seniorów oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Elżbietę Burtan, dyrektora Szkoły Podstawowej Barbarę Wiechetę, państwa Krystynę i Józefa Kruk oraz państwa Irminę i Bartłomieja Szczoczarz, Radę Sołecką oraz przedstawicieli organizacji działających w Kobylanach. Następnie Wójt Gminy złożyła Seniorom serdeczne życzenia. Dzieci ze Szkoły Podstawowej wykonały program artystyczny wyreżyserowany przez Monikę Górniak. Najstarszym Seniorem w Kobylanach jest liczący 101 lat Władysław Rusin. Niestety był nieobecny. Kolejnemu seniorowi liczącemu 87 lat czyli Stanisławowi Macałka wręczono okolicznościowy upominek. Darczyńcom państwu Krystynie i Józefowi Kruk, Elżbieta Burtan wręczyła Anioła Dobroci ufundowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką. Wszyscy obecni obdarowani zostali Aniołkami. Potem wspólnie biesiadowano przy akompaniamencie akordeonu.

Kazimierz Kapelan

od zmierzchu.jpg